ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

20/08/2014 - 14:11

Δικαιολογητικά για Κατάθεση Πινακίδων

Δικαιολογητικά για Κατάθεση Πινακίδων Τι χρειάζεται για την κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ώστε να μην πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας του 2013. Πρέπει να κινητοποιηθείτε μέχρι το τέλος του χρόνου καθώς τότε εκπνέει η προθεσμία πληρωμής των αυξημένων τελών κυκλοφορίας.
25/06/2013 - 12:44

Στάση εργασίας στα λιμάνια την Τετάρτη 26/06/2013

Στάση εργασίας στα λιμάνια την Τετάρτη 26/06/2013 Στάση εργασίας πραγματοποιούν την Τετάρτη η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας, η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ και ο Σύνδεσμος Αρχιεργατών και Εποπτών ΟΛΠ. Η στάση θα διαρκέσει από τις 12 το μεσημέρι έως και τις επτά το απόγευμα. Διεκδικούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και προβάλλουν «το αίτημα να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα των Λιμανιών»
21/06/2013 - 20:09

Τα δικαιώματα του επιβάτη πλοίων σε φυλλάδιο στα λιμάνια

Τα δικαιώματα του επιβάτη πλοίων σε φυλλάδιο στα λιμάνια Τη χάρτα με τα δικαιώματα των επιβατών, που ταξιδεύουν με πλοία, διανέμει απο σήμερα, μέσω ενημερωτικού φυλλαδίου σε όλα τα λιμάνια της χώρας, το Λιμενικό Σώμα Eλληνική Ακτοφυλακή, σε συνεργασία με την Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος. Το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, με το νόμο 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, προχωρά αποφασιστικά στην επικαιροποίηση και στον εκσυγχρονισμό της Χάρτας Δικαιωμάτων Επιβατών της ακτοπλοΐας, θεμελιώνοντας ακόμα πιο ισχυρά το υπάρχον νομικό πλαίσιο», δήλωσε σχετικά ο Κωστής Μουσουρούλης και πρόσθεσε: «Σε κάθε περίπτωση, θα ελέγχουμε αυστηρά την τήρηση του νόμου και την προστασία όλων των επιβατών που ταξιδεύουν στις ελληνικές θάλασσες». Οπως αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (1453-14/6/2013), θα υπάρχει πλέον στα επιβατηγά πλοία ειδικό έντυπο υποβολής παραπόνων επιβάτη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, τα οποία θα βρίσκονται σε ειδική θήκη σε εμφανή σημεία. Επίσης, στα πλοία και στα πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων, θα πρέπει να υπάρχει πίνακας στα ελληνικά και αγγλικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του επιβάτη και μεταφορέα.
21/06/2013 - 11:59

Νέο έντυπο παραπόνων για τους επιβάτες των πλοίων

Νέο έντυπο παραπόνων για τους επιβάτες των πλοίων Με υπουργική απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας θεσπίζεται νέο έντυπο παραπόνων για τους επιβάτες των πλοίων που υποχρεούνται τα πλοία να έχουν σε εμφανή σημεία του πλοίου . Ακολουθεί η υπουργική απόφαση για το ειδικό έντυπο παραπόνων για τους επιβάτες πλοίων : Ειδικό έντυπο υποβολής παραπόνων επιβάτη 1. Καθορίζεται ειδικό έντυπο υποβολής παραπόνων επιβάτη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Το έντυ­πο είναι διπλότυπο με φύλλα διαφορετικών χρωμάτων (λευκού και ανοιχτού ερυθρού), τύπου καρμπονιζέ και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που απο­τελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 2. Επαρκής αριθμός του παραπάνω εντύπου τοπο­θετείται σε ειδική θήκη και σε εμφανή σημεία επί των πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών (ανάλογα με το συνολικό αριθμό επιβατών θέρους που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλειας του πλοίου), στα πρακτορεία ή ταξιδιωτικά γραφεία έκδοσης εισι­τηρίων, στα λιμάνια καθώς και στις λιμενικές αρχές, με μέριμνα του μεταφορέα και του φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού ή του λιμένα προσέγγισης των πλοίων. Υποχρεώσεις του μεταφορέα ή του εκδότη εισιτηρίων Ο μεταφορέας ή ο κατά λιμένα οριζόμενος από το μεταφορέα ναυτικός πράκτορας ή ο εκδότης του εισι­τηρίου οφείλει να: α. Τοποθετεί σε εμφανή σημεία επί του πλοίου και στα πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων πίνακα στην ελ­ληνική και αγγλική γλώσσα στον οποίο αναγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του επιβάτη και του μεταφορέα. Ο πίνακας αυτός διατίθεται επιπρόσθετα σε γραφή Braille και σε κείμενο γραμματοσειράς μεγάλου μεγέθους στην υποδοχή του πλοίου κατόπιν αιτήματος του επιβάτη. β. Ενημερώνει τον επιβάτη για τα δικαιώματά του για κάθε παράπονο ή καταγγελία που αφορά στην μη τή­ρηση των υποχρεώσεων, του μεταφορέα ή του εκδότη του εισιτηρίου. γ. Τηρεί οργανωμένες διαδικασίες υποδοχής, κατα­γραφής και επίλυσης ή απάντησης σε παράπονα-δι-αμαρτυρίες των επιβατών καθώς και των ενεργειών ικανοποίησης απαιτήσεων που απορρέουν από τις δι­ατάξεις του νόμου 3709/2008 (ΦΕΚ Α΄ 213/14-10-2008), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010. Υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού λιμένα 1. Ο φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού λιμένα (στο εξής φορέας) οφείλει να ενημερώνει σε φυσική μορφή, σε εμφανή σημεία του λιμένα, και, μέσω διαδικτύου εφόσον διαθέτει ιστοσελίδα : α. Πίνακα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στον οποίο αναγράφονται τα δικαιώματα επιβατών, δυνά­μει του νόμου 3709/2008 (ΦΕΚ Α΄ 213/14-10-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 σε σχέση με τις υποχρεώσεις του φορέα. Ο Πίνακας αυτός θα διατίθεται, κατόπιν αιτήματος του επιβάτη σε γραφή Braille. Η συμμόρφωση με την ως άνω απαίτηση καλύπτεται με τη χρήση περίληψης των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010, όπως αυτή διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. β. Πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες πρόσβασης στο λιμένα ή λιμενικό τερματικό σταθμό, τη δυνατότητα παροχής δωρεάν συνδρομής στους επιβάτες με αναπη­ρία ή με μειωμένη κινητικότητα και λεπτομέρειες αυτής και τα ποιοτικά πρότυπα συνδρομής εφόσον υφίστανται. 2. Ο φορέας οφείλει να τηρεί οργανωμένες διαδικα­σίες υποδοχής, καταγραφής και επίλυσης ή απάντησης σε παράπονα, διαμαρτυρίες και καταγγελίες των επι­βατών καθώς και διαδικασίες για την ανάληψη ενεργει­ών ικανοποίησης απαιτήσεων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του. Πρόσωπα υποδοχής καταγγελιών ή παραπόνων ή απαιτήσεων επιβάτη 1. Για κάθε παράπονο ή καταγγελία που αφορά στη μη τήρηση των υποχρεώσεων του μεταφορέα ή του εκδότη του εισιτηρίου, όπως καθορίζονται στις δια­τάξεις του νόμου 3709/2008 (ΦΕΚ Α΄ 213/29-04-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010, καθώς και για οποιαδήποτε απαίτηση που απορρέει από τις διατάξεις του ίδιου νόμου ή του Κανονισμού, ο επιβάτης, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που παρασχέθηκε ή έπρεπε να παρασχε­θεί η υπηρεσία, απευθύνεται αρχικά στην πλοιοκτήτρια εταιρεία-πλοιοκτήτη του πλοίου (μεταφορέα) ή στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον κατά λιμένα οριζόμενο από τον μεταφορέα ναυτικό πράκτορα. Εντός ένα (1) μήνα από την παραλαβή του παραπόνου ο επιβάτης ενημερώνεται, ότι η καταγγελία του ήταν βάσιμη, ότι απορρίφθηκε ή ότι εξετάζεται ακόμη. Ο χρόνος για την τελική απάντηση δεν υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής παραπόνου. 2. Κατά την διάρκεια του πλου του πλοίου ο επιβάτης απευθύνεται στον ορισμένο από τον πλοίαρχο για τον σκοπό αυτό αξιωματικό του πλοίου. 3. Για κάθε παράπονο ή καταγγελία που αφορά στη μη τήρηση των υποχρεώσεων του φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού, όπως καθορίζονται στις διατά­ξεις του νόμου 3709/2008 (ΦΕΚ Α΄ 213/14-10-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010, ο επιβάτης υποβάλλει παράπονο ή καταγγε­λία, εντός δυο (2) μηνών, από την ημερομηνία κατά την οποία παρασχέθηκε ή θα έπρεπε να έχει παρασχεθεί, η υπηρεσία από τον φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού. Εντός ένα (1) μήνα από την παραλαβή του παραπόνου ο φορέας ενημερώνει τον επιβάτη, ότι η καταγγελία του ήταν βάσιμη, ότι απορρίφθηκε ή ότι εξετάζεται ακόμη. Ο χρόνος για την τελική απάντηση δεν υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής παραπόνου. Ο κάθε φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού ορίζει Υπεύθυνο υποδοχής, δια­χείρισης και επίλυσης των παραπόνων επιβατών που αφορούν στη μη τήρηση των υποχρεώσεων του φορέα. 4. Ο επιβάτης συμπληρώνει το έντυπο καταθέτει ή διαβιβάζει το στέλεχος λευκού χρώματος στο πρόσωπο υποδοχής παραπόνων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου και κρατά το φύλο ανοιχτού ερυθρού χρώματος. 5. Για καταγγελίες ή παράπονα για τα οποία δεν δό­θηκαν απαντήσεις ή επαρκείς εξηγήσεις από το μετα­φορέα ή τον εκδότη του εισιτηρίου, ή το φορέα εκμε­τάλλευσης τερματικού σταθμού, ο επιβάτης, μετά την παρέλευση ενός μήνα, μπορεί να συμπληρώσει και να υποβάλει το ίδιο ειδικό έντυπο παραπόνων, επισυνάπτο­ντας φωτοαντίγραφο του αρχικού έντυπου παραπόνων που συμπλήρωσε και απεύθυνε στα οριζόμενα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου και την τυχόν σχετική απάντηση τους, απευθείας, στη Λιμενική Αρχή επιβίβασης ή αποβίβασή του, ή στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Εν συνεχεία τα έντυπα υποβολής παραπόνων διαβιβάζονται, στις αρμόδιες, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης, υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τις τυχόν δικές τους κατά λόγο αρμο­διότητας ενέργειες. Υπηρεσίες εποπτείας και διαχείρισης των παραπόνων Αρμόδιες Υπηρεσίες εποπτείας και διαχείρισης των παραπόνων, ορίζονται ανάλογα με το αντικείμενο του παραπόνου ή της καταγγελίας, οι ακόλουθες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: α) η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών ή η Διεύ­θυνση Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ανάλογα με τη δρομολογιακή γραμμή την οποία κατά λόγο αρμοδιότητας εποπτεύει η κάθε Διεύθυνση, για παράπονα ή καταγγελίες που έχουν σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφοράς, πλην των ως κατωτέρω περιπτώσεων (β), (γ) και (δ). β) η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, για παράπονα ή καταγγελίες που έχουν σχέση με την κατάρτιση των μελών του πληρώματος, που έχουν οριστεί να παρέ­χουν συνδρομή σε επιβάτες με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα. γ) η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων, του Κλάδου Επι­θεώρησης Εμπορικών Πλοίων, για παράπονα ή καταγ­γελίες που έχουν σχέση με θέματα προσβασιμότητας, των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, στα πλοία ή δ) η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών, της Γενικής Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλι­ακών Επενδύσεων, για παράπονα ή καταγγελίες που έχουν σχέση με θέματα προσβασιμότητας και παροχής δωρεάν συνδρομής των επιβατών με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα στους λιμένες και που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας των φορέων εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών ή των λιμένων. Ενέργειες Υπηρεσιών εποπτείας και διαχείρισης των παραπόνων 1. Η αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία του Υπουρ­γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (α) έως (δ) του άρθρου 5: α. Συγκεντρώνει τα έντυπα υποβολής παραπόνων ή απαιτήσεων επιβάτη. β. Τηρεί οργανωμένες διαδικασίες τήρησης αρχείου, υποδοχής, διαχείρισης και στατιστικής καταγραφής αυτών ανά θεματική ενότητα. γ. Συλλέγει τυχόν στοιχεία που αφορούν στην υπόθε­ση όπως ενδεικτικά είναι, οι συμπληρωματικές απόψεις ή στοιχεία από τον επιβάτη, στοιχεία από τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, απόψεις ή στοιχεία από τους μεταφορείς ή τους εκδότες εισιτηρίων ή το φορέα εκ­μετάλλευσης του τερματικού σταθμού λιμένα. δ. Προβαίνει, κατά λόγο αρμοδιότητας, σε συστάσεις προς τους μεταφορείς ή τους εκδότες εισιτηρίων ή το φορέα εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού ή του λιμένα, ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι του επιβάτη που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου 3709/2008 (ΦΕΚ Α΄ 213/14-10-2008) όπως τροποποιήθη­καν και ισχύουν, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 και της παρούσας απόφασης. 2. Η αρμόδια, κατά περίπτωση υπηρεσία, εφόσον ζη­τηθεί από τον επιβάτη, διαβιβάζει στον Συνήγορο του Καταναλωτή μαζί με όλα τα στοιχεία της, την υπόθεση, για την εξώδικη επίλυση αυτής, σύμφωνα με τις διατά­ξεις του νόμου 3297/2004 (ΦΕΚ Α΄ 259/23-12-2004), όπως ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 7 Ενέργειες Λιμενικών Αρχών Οι Λιμενικές αρχές μεριμνούν για: α. Την ενημέρωση των επιβατών που απευθύνονται σε αυτές ως προς τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώ­σεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου 3709/2008 (ΦΕΚ Α΄ 213/14-10-2008) όπως τροποποιήθη­καν και ισχύουν και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010. β. Τον εφοδιασμό τους με έντυπα υποβολής παραπό­νων, τη συνδρομή τους προς τους επιβάτες συμπλή­ρωσης αυτών και την παραλαβή τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. γ. Την ενημέρωση του επιβάτη για τον κατά λιμένα, οριζόμενο, από το μεταφορέα ναυτικό πράκτορα ή τον φορέα εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού λιμένα εφόσον πρόκειται για αρχική υποβολή παραπόνου ή απαίτησης. δ. Τη χορήγηση κάθε έγγραφου στοιχείου προς τους ενδιαφερόμενους, που τηρείται σε αυτές στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους και αφορά πραγμα­τικά γεγονότα τα οποία άπτονται κάθε διαφοράς που αναφύονται από τις διατάξεις του νόμου 3709/2008 (ΦΕΚ Α΄ 213/14-10-2008), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010. ε. Την υποβολή με ιδιαίτερη αναφορά κάθε εντύπου υποβολής παραπόνων που δεν δόθηκαν απαντήσεις ή επαρκείς εξηγήσεις ή δεν ικανοποιήθηκαν απαιτήσεις και κατατέθηκαν σε αυτές, στη αρμόδια κατά περίπτω­ση Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (α) έως (δ) του άρθρου 5 της παρούσης, με την παράλληλη ενημέρωση του ενδιαφερομένου. Η σχετική αναφορά συνοδεύεται μαζί με οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο που τηρείται σε αυτές στο πλαίσιο των κατά νόμο αρ­μοδιοτήτων τους και αφορά πραγματικά γεγονότα τα οποία άπτονται κάθε διαφοράς που αναφύονται από τις διατάξεις του νόμου 3709/2008 (ΦΕΚ Α΄ 213/14-10-2008), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010. στ. Επιβάλλουν τις διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 3709/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20/06/2013 - 08:29

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών το τριήμερο του Αγ Πνευματος

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών το τριήμερο του Αγ Πνευματος Αυξημένα θα είναι τα μέτρα της Τροχαίας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 21 Ιουνίου για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 16:00 έως 22:00 και το Σάββατο 22 Ιουνίου 2013 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 08:00 έως 13:00, θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις: α) Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών - Κορίνθου - Πατρών, από τα Διόδια Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια Ρίου, εξαιρούμενου του τμήματος από τη Χ/Θ 145 έως τη Χ/Θ 205+800 (κόμβος Ρίου). β) Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου, από τον κόμβο Λαμίας μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα μέχρι την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας. γ) Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, από την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χλμ. δ) Στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου - Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας. Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 16:00 έως 23:00 θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις : α) Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών - Κορίνθου - Αθηνών, από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας, εξαιρούμενου του τμήματος από τη Χ/Θ 145 έως τη Χ/Θ 205+800 (κόμβος Ρίου) β) Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής, Σκοτίνας (Χ.Θ. 410) μέχρι τη Λάρισα (Χ.Θ. 365+400), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι). γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, από το 34ο χλμ. μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης. δ) Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας - Σχηματαρίου, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή 23 Ιουνίου δεν θα ισχύσουν απαγορεύσεις. Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας : α) Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια (ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης), τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛ.ΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής Τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώντα ζώα, παστεριωμένο γάλα, νωπά ψάρια, κρέας και ευπαθή προϊόντα, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου. β) Τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. γ) Τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) και Φ.Ι.Χ. ψυγεία που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα. δ) Τα φορτηγά που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο. ε) Τα φορτηγά σιλοφόρα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν έτοιμο σκυρόδεμα, στο τμήμα της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Πατρών από τα διόδια Ρίου έως το Δρέπανο, στο ρεύμα προς Αθήνα. στ) Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσικό Αέριο κ.λπ) όταν κινούνται για αποκαταστάσεις εκτάκτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού. ζ) Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά. η) Τα φορτηγά οχήματα του εθελοντικού Οργανισμού « Το χαμόγελο του Παιδιού». Τα μέτρα της Τροχαίας θα είναι αυξημένα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.
18/06/2013 - 17:07

Δικαιολογητικά για άδεια οδήγησης ΤΑΞΙ διευκρινίσεις

Δικαιολογητικά για άδεια οδήγησης ΤΑΞΙ διευκρινίσεις Απο το υπουργείο Ανάπτυξης και μεταφορών δίνονται διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά απόκτησης άδειας οδηγησης ΤΑΞΙ . Οι διευκρινίσεις αφορούν τα περι καθορισμού του είδους των εξετάσεων και των αντίστοιχων πιστοποιητικών αναφορικά με τη χορήγηση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) και διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά, ήτοι εξέτασης για την ΟΜΑΔΑ 2 από την αρμόδια πρωτοβάθμια επιτροπή (παθολόγος και οφθαλμίατρος), καταβάλλοντας τηναμοιβή
18/06/2013 - 14:09

Μέτρα της Τροχαίας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Μέτρα της Τροχαίας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος Η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων από και προς τα αστικά κέντρα και ενόψει του εορταστικού τετραημέρου της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος 2013, από 21.06.2013 έως και 24.06.2013, λαμβάνει αυξημένα μέτρα Τροχαίας σε όλο το οδικό δίκτυο της Χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής και ασφαλής οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει : Αυξημένη τροχονομική αστυνόμευση του οδικού δικτύου σε τομείς, με βάση τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες κάθε περιοχής. Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου , όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων. Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις , για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ. καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση). Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις. Παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της Χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες. Ενημέρωση των πολιτών μέσω του Γραφείου Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων. Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας. Κατά το εορταστικό τετραήμερο θα ισχύει η απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου ως ακολούθως : Παρασκευή (21-6-2013) : 16.00-22.00 Σάββατο (22-6-2013) : 08.00-13.00 Δευτέρα Αγίου Πνεύματος (24-6-2013): 16.00-23.00 Σε περίπτωση που κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οδηγοί παρακαλούνται : να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα το όχημά τους σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.
18/06/2013 - 09:01

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΕΟ Αθηνών Λαμίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΕΟ Αθηνών Λαμίας Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (από τις 8 π.μ. έως τις 7 μ.μ.) εφαρμόζονται από σήμερα στον Αγιο Κωνσταντίνο και στα Καμένα Βούρλα λόγω εργασιών στις σήραγγες. Ειδικότερα, από σήμερα έως και την ερχόμενη Πέμπτη 20 Ιουνίου η κυκλοφορία προς τη Λαμία θα εκτρέπεται από τον Α/Κ Λογγού στην περιφερειακή οδό Αγίου Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων. Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα θα διεξάγεται κανονικά. Από την Τρίτη 2 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου η κυκλοφορία προς Αθήνα θα εκτρέπεται από τον δυτικό ημικόμβο των Καμένων Βούρλων στην περιφερειακή οδό. Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία θα διεξάγεται κανονικά
18/06/2013 - 08:48

Σε ισχύ οι νέες ποινές για τα ταξίμετρα

Σε ισχύ οι νέες ποινές για τα ταξίμετρα Σε ισχύ είναι οι νέες ρυθμίσεις για τα ΤΑΞΙ και τα ταξίμετρα αφού δημοσιευτηκε το ΦΕΚ στο εθνικό τυπογραφείο. Οι νέες ρυθμίσεις για τα ΤΑΞΙ προβλέπουν νέες αυστηρές ποινές για τα πειραγμένα ταξίμετρα Ακολουθεί το ΦΕΚ για τις νέες ποινές : 1.Η συμμόρφωση των ταξιμέτρων (προϋποθέσεις για τη χρήση, βασικές και μετρολογικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ) προς τις οικείες βασικές απαιτήσεις, ρυθμίζεται είτε από την Κ.Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπως ισχύει, είτε από την απόφαση Έγκρισης Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2. Μη συμμορφούμενα ταξίμετρα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ούτε να διατίθενται προς πώληση ή χρήση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ταξιμέτρων με τις ως άνω απαιτήσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα. Ειδικά για τα ταξίμετρα που είναι ήδη εγκατεστημένα σε οχήματα (ταξί), στην περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου και μέχρι και το διπλάσιο αυτού, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του οχήματος (ταξί) διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. 3. Για την αποδεδειγμένη, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αλλοίωση των δεδομένων που δέχονται τα ταξίμετρα, ή την καταδολίευση των ίδιων των ταξιμέτρων, ή την αλλοίωση των ενδείξεων των ταξιμέτρων ή την αλλοίωση των παραγομένων από τα ταξίμετρα στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται προς τα συνοδευτικά συστήματα, πέραν των λοιπών ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στους εκμεταλλευτές των οχημάτων, στα οποία αυτά είναι τοποθετημένα, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, πέραν του διπλασίου του μέγιστου επιτρεπόμενου. 4. Η παραπάνω κύρωση επιβάλλεται και σε περιπτώσεις εντοπισμού ιχνών επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις διατάξεις που δύνανται να επηρεάζουν την ορθή και νόμιμη λειτουργία του ταξιμέτρου. 5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τα ταξίμετρα και τα λοιπά μέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται. Σε περίπτωση που, εντός διαστήματος δύο (2) ετών από την επιβολή των κυρώσεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου διαπιστωθεί εκ νέου η ίδια παράβαση αφαιρείται οριστικά η επαγγελματική άδεια χρήσης του οχήματος(ταξί), με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης. 6. Όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος της παραγράφου 3 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Στην περίπτωση που ο διαπράξας το αδίκημα των παραγράφων 3 και 4 είναι το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων, αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος για διάστημα έξι (6) μηνών, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.
17/06/2013 - 18:18

Ανά δύο ώρες δρομολόγια του Προαστιακού

Ανά δύο ώρες δρομολόγια του Προαστιακού Ανά δύο ώρες θα εκτελούνται για το επόμενο διάστημα τα δρομολόγια του Προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια - Κιάτο και αντίστροφα λόγω τεχνικού προβλήματος της ηλεκτροκίνησης μεταξύ των σταθμών Άνω Λιόσια και Αγίων Θεοδώρων. Συνεργεία του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.
17/06/2013 - 09:50

Ποιοι νέοι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ ανοίγουν

Ποιοι νέοι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ ανοίγουν Η παράδοση, πιθανότατα, στα τέλη του μήνα του νέου σταθμού του Μετρό στο Ελληνικό φέρνει την ανακατανομή του συγκοινωνιακού χάρτη της Αθήνας. Σε συνδυασμό με την παράδοση, μετά απο τρείς μήνες, του σταθμού Μετρό στην Αγία Μαρίνα Χαϊδαρίου, αλλά και των σταθμών Μετρό που έχουν ήδη δοθεί στο κοινό σε Περιστέρι και Ανθούπολη συνθέτουν ένα νέο παζλ συγκοινωνιών στην πρωτεύουσα. Όπως δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος η επέκταση της γραμμής 2 του Μετρό προς το Ελληνικό θα εξυπηρετεί συγκοινωνιακά την ευρύτερη περιοχή κατά μήκος του άξονα της λεωφόρου Βουλιαγμένης, δηλαδή περιοχές των δήμων Αγίου Δημητρίου, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Αλίμου και Ελληνικού. Η προσθήκη της συγκεκριμένης επέκτασης της γραμμής εκτιμάται ότι θα αυξήσει την ημερήσια επιβατική κίνηση κατά 80.000 επιβάτες. Αντίθετα, στην οδική κυκλοφορία εκτιμάται ότι θα υπάρξουν μείωση της τάξεως των 50 χιλιάδων μετακινήσεων με Ι.Χ ημερησίως. Παράλληλα, με τη λειτουργία του σταθμού “Χαϊδάρι” ο χρόνος μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής έως το Σύνταγμα θα είναι μόλις 9 λεπτά, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα απευθείας μετάβασης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε 40 λεπτά. Υπολογίζεται ότι η λειτουργία του σταθμού “Χαϊδάρι” θα εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 30.000 νέους επιβάτες. Την ίδια ώρα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για την επέκταση της γραμμής 3 του μετρό από την Αγία Μαρίνα Χαϊδαρίου προς τον Πειραιά, συνολικού μήκους 7,6 χλμ. , με 6 σύγχρονους σταθμούς. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για επένδυση ύψους 660 εκατ. ευρώ στον δήμο Πειραιά και τις ευρύτερες περιοχές (Νίκαια, Κορυδαλλός, Αγία Βαρβάρα), που σήμερα έχουν έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης από μέσα μεταφοράς. Με την κατασκευή της επέκτασης του μετρό προς τον Πειραιά (υπολογίζεται να είναι έτοιμη το 2017), θα εξυπηρετούνται καθημερινά 132.000 επιβάτες, ενώ ο συνολικός χρόνος από το λιμάνι έως το αεροδρόμιο θα διανύεται μόλις σε 45 λεπτά. Με την παράδοση των επεκτάσεων του μετρό προς Ελληνικό και Χαϊδάρι, θα ξεκινήσει ουσιαστικά και η σταδιακή αλλαγή του χάρτη αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας.
17/06/2013 - 08:53

Χωρίς ΤΑΞΙ η Θεσσαλονίκη σήμερα

Χωρίς ΤΑΞΙ η Θεσσαλονίκη σήμερα Χωρίς ΤΑΞΙ θα είναι το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι το μεσημέρι αφού οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτύρονται για τις αλλαγές που φέρνει στον κλάδο το άνοιγμα του επαγγέλματος και απεργούν. Στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση του συνδικαλιστικού τους οργάνου στην οποία θα αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.
17/06/2013 - 08:39

Διακανονισμός στην εφορία ξεκινούν οι αιτήσεις

Διακανονισμός στην εφορία ξεκινούν οι αιτήσεις ποια τα δικαιολογητικά Ξεκινούν οι αιτήσεις των οφειλετών για διακανονισμό στη εφορία και την διευκόλυνση εξόφλησης των οφειλών απο 48 δόσεις έως 100 δόσεις Συγκεκριμένα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που επιθυμούν να ενταχθούν στο διακανονισμό της εφορίας με όνομα Ρυθμιση τελευταίας ευκαιρίας , έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Δ.Ε όσο και σε αυτόν της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr οι σχετικές αποφάσεις αλλά και κατατοπιστικοί πίνακες που αναφέρονται τόσο στις προϋποθέσεις υπαγωγής των οφειλών στα νέα προγράμματα για διακανονισμό στην εφορία, όσο και στα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα: α) Η απόφαση ΠΟΛ 1111/2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013» για χρέη βεβαιωμένα έως και 31.12.2012 με απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ανάλογα με το πρόγραμμα δόσεων που επιλέγεται, β) αναλυτική εγκύκλιος με αρ. ΠΟΛ 1140/2013 ( θα αναρτηθεί Δευτέρα 17 Ιουνίου) για τον ανωτέρω διακανονισμό στην εφορία, γ) υποβοηθητικοί πίνακες υπαγομένων στη ρύθμιση οφειλών, προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων, ανάλογα με το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που επιλέγει ο αιτών. Σημειώνεται ότι : - η υποβολή της αίτησης για την εφάπαξ εξόφληση (με έκπτωση 50% των έως και τις 31.12.2012 προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) και η καταβολή του σχετικού ποσού πραγματοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία από την 14η Ιουνίου έως και την 1η Ιουλίου 2013. - η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ για οφειλές έως 1.500.000 € και στην Επιχειρηματική Μονάδα Είσπραξης άνω του ποσού αυτού) από τις 20.06.2013. - Επισημαίνεται ότι από 18.07.2013 η σχετική αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων οφειλών βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων (φυσικών και νομικών προσώπων), χωρίς την υποχρεωτική παρουσία αυτών στις Δ.Ο.Υ. Επιπροσθέτως και για την επίτευξη του ίδιου σκοπού, θα παρασχεθεί στους φορολογουμένους η δυνατότητα να ανακτούν ηλεκτρονικά αρκετές ημέρες πριν την ως άνω ημερομηνία (στη διαδικτυακή πύλη της ΓΓΠΣ) , το σύνολο των οφειλών που δύναται να ρυθμιστούν και να πληροφορούνται πιθανές εναλλακτικές τους επιλογές αναφορικά στα χαρακτηριστικά της ρύθμισης (αριθμός και ποσό δόσεων). Ολη η απόφαση για την ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας Υπαγόμενες οφειλές σε πρόγραμμα ρύθμισης "Τελευταίας Ευκαιρίας" Προϋποθέσεις και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά "Τελευταίας Ευκαιρίας" (έως 48 δόσεις) Προϋποθέσεις και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά "Τελευταίας Ευκαιρίας" (έως 100 δόσεις) ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΙΑ
14/06/2013 - 17:09

Απαγόρευση τροφοδοσίας καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας

Απαγόρευση τροφοδοσίας καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας Με κοινή υπουργική Απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Μεταφορών του υπουργού Περιβάλλοντος και του υπουργού Δημόσιας Τάξης θεσπίζεται απαγόρευση τροφοδοσίας SUPER MARKETS και πολυκαταστημάτων στο κέκτρο της Αθήνας για όλο το 2013 από τις 7 το πρωί εως και τις 10:30 το πρωί . Συγκεκριμένα η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι : Ωράριο τροφοδοσίας Καταστημάτων (SUPER MARKETS) και των Υπεραγορών Λιανικού Εμπορίου (πολυκατα­στήματα, αλυσίδες καταστημάτων). Απαγορεύεται η τροφοδοσία των SUPER MARKETS και των Υπεραγορών Λιανικού Εμπορίου (πολυκαταστή­ματα, αλυσίδες καταστημάτων) στο κέντρο της πόλης της Αθήνας (εντός του εσωτερικού δακτυλίου) από 1 Ιανουαρίου 2013 και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 κατά τις ώρες 07:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., με φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου. β) Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου ισχύουν και: Ι. Για τις περιμετρικές οδούς του εσωτερικού δακτυ­λίου: - Πανόρμου - Πατησίων, Αριστοτέλους, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Αχαρνών, Λιοσίων, Κυψέλης, Λένορμαν, Γαλατσίου (περιοχή Αθη­νών) - Φιλολάου (περιοχή Παγκρατίου) - Φορμίωνος (από Ριζάρη μέχρι Καραολή και Δημη­τρίου) (περιοχές Παγκράτι - Βύρωνα) - Υμηττού (από Βρυαξίδος μέχρι Χίου) (περιοχή Πα­γκρατίου) - Γ. Παπανδρέου (από Παπάγου μέχρι τη συμβολή της με Κοκκινοπούλου) (περιοχή Ζωγράφου) - Ούλοφ Πάλμε (περιοχή Ιλισίων) - Στην Ιερά Οδό (από Κηφισού έως Θηβών) (περιοχή Αιγάλεω) - Στην Θηβών (από λόφο Αξιωματικών έως Ιερά Οδό) (περιοχή Αιγάλεω) - Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Αγ. Δημητρίου - Στριγγάρι (ευρύτερη περιοχή Πλα­τείας Καλογήρων) - Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) - Δημοσθένους - Σιβιτανί-δου - Δαβάκη (περιοχή Καλλιθέας) - Ελ. Βενιζέλου - Αρτάκης - Μάχης - Αναλάτου - Ομή­ρου 25ης Μαρτίου και 2ας Μαΐου (πλατεία Ν. Σμύρνης) (περιοχή Νέας Σμύρνης) - Αχιλλέως - Αμφιθέας - Αγ. Βαρβάρας (περιοχή Πα­λαιού Φαλήρου) - Λαγουμιτζή - Δημητρακοπούλου - Βεΐκου - Πειραιώς (περιοχή Αθηνών) II. Για τη Λεωφόρο Μεσογείων 2. Από τις απαγορεύσεις του εδαφίου (α΄) της προηγούμενης παραγράφου εξαιρείται η τροφοδοσία καταστημάτων νωπών αλιευμάτων Βαρβακείου Αγοράς. 3. Για την τροφοδοσία των καταστημάτων που βρίσκονται στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΜΕΟ/στ/οικ./1190/1995 «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας» (Β΄252), όπως ισχύει. 4. Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλονται οι ποινές της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 «Κ.Ο.Κ.» (Α΄57), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄50).
14/06/2013 - 14:13

Κλειστός ο σταθμός του ΜΕΤΡΟ Αγ Δημήτριος το Σαββατοκύριακο

Κλειστός ο σταθμός του ΜΕΤΡΟ Αγ Δημήτριος το Σαββατοκύριακο Κλειστός θα είναι το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Ιουνίου ο σταθμός του Μετρό «Άγιος Δημήτριος», λόγω τεχνικών εργασιών στο πλαίσιο της επέκτασης της γραμμής έως τον σταθμό «Ελληνικό». Ο σταθμός «Άγιος Δημήτριος» θα παραμείνει κλειστός και το Σάββατο 22/06/2013 από την έναρξη της βάρδιας έως και τη λήξη της βάρδιας τη Δευτέρα 24/06/2013 και το Σάββατο 29/06/2013 από την έναρξη της βάρδιας έως και τη λήξη της βάρδιας την Κυριακή 30/06/2013, ημέρες κατά τις οποίες οι συρμοί θα τερματίζουν τα δρομολόγια στο σταθμό «Δάφνη». Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, στη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας του παραπάνω σταθμού, θα γίνεται από την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή, με ονομασία «ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ – ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Τα Σάββατα 15, 22 και 29/06/2013 η γραμμή θα λειτουργεί μέχρι τις 02:00 (πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής). Η αφετηρία και το τέρμα της ορίζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Δάφνη» και συγκεκριμένα στη στάση με ονομασία «ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ (ΑΦΕΤ. 201)». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις υπάρχουσες στη διαδρομή στάσεις
13/06/2013 - 08:57

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα Πέμπτη

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα Πέμπτη Ακινητοποιημένα θα μείνουν όλη τη μέρα τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και ο Προαστιακός εξαιτίας της συμμετοχής των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, ενάντια στο κλείσιμο της ΕΡΤ. Στο μετρό, τον ηλεκτρικό και το τραμ οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν σε στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 πρωί. Εξαιτίας της στάσης εργασίας δεν θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του μετρό στο τμήμα Δουκίσσης Πλακεντίας-Αεροδρόμιο. Τα Σωματεία Εργαζόμενων της ΣΤΑΣΥ σε κοινή τους ανακοίνωση κάνουν λόγο για πραξικοπηματικό κλείσιμο της ΕΡΤ, που συνιστά «ένα ακόμα βήμα της κυβέρνησης στον αυταρχικό κατήφορο, που επέλεξε να ακολουθεί, με επιστρατεύσεις εργαζομένων και άλλες αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές αποφάσεις». «Η εμμονή της Κυβέρνησης στην τακτική "αποφασίζομεν και διατάσσομεν" και οι ακραίες αντιδημοκρατικές αποφάσεις της βρίσκουν απέναντι ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η οποία έχει στραγγαλιστεί από τις ανάλγητες, αιφνιδιαστικές και μονομερείς ενέργειές της» προστίθεται στην ανακοίνωση, όπου τονίζεται επίσης ότι «ο αγώνας για την υπεράσπιση των θέσεων εργασίας στην ΕΡΤ και την πολυφωνική, ανεξάρτητη δημόσια τηλεόραση είναι στην πραγματικότητα μια μεγάλη μάχη για την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης λαίλαπας, που οδηγεί στην εξαθλίωση ολόκληρη την κοινωνία προς όφελος ντόπιων και ξένων πολύπλευρων συμφερόντων και των ξένων δανειστών» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
12/06/2013 - 20:37

Ποιες πτήσεις ακυρώνονται της Olympic Air

Ποιες πτήσεις ακυρώνονται της Olympic Air Η Olympic Air ανακοινώνει ότι εξαιτίας της συμμετοχής της ΟΣΥΠΑ και των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη 13/06/2013 από τις 12.00 μέχρι και τις 15.00 και αντίστοιχα από τις 15.00 μέχρι και τις 17.00 ακυρώνονται οι εξής πτήσεις: 1. OA 912/913 Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα2. OA 572/573 Αθήνα – Μυτιλήνη – Αθήνα3. OA 710/711 Αθήνα – Ρόδος – Αθήνα4. OA 800/801 Αθήνα – Ιωάννινα – Αθήνα5. OA 064/065 Αθήνα –Πάρος – Αθήνα6. OA 020/021 Αθήνα – Αστυπάλαια – Αθήνα7. OA 030/031 Αθήνα – Λέρος –Αθήνα8. OA 014/015 Αθήνα – Κάλυμνος – Αθήνα9. OA 036/037 Ρόδος – Κως- Κάλυμνος- Λέρος- Αστυπάλαια- Λέρος- Κάλυμνος- Κως- Ρόδος10. OA 026/027 Ρόδος – Καστελόριζο – Ρόδος Επίσης, λόγω της στάσης εργασίας, τροποποιούνται οι παρακάτω πτήσεις: 1. OA 552/553 Αθήνα- Σαντορίνη- Αθήνα : αναχώρηση από Αθήνα στις 17.00, άφιξη στην Σαντορίνη στις 17.45, αναχώρηση από Σαντορίνη στις 18.15, άφιξη στην Αθήνα στις 19.002. OA 754/755 Αθήνα – Σάμος – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 19.30, άφιξη στην Σάμο στις 20.25, αναχώρηση από Σάμο στις 20.55, άφιξη στην Αθήνα στις 21.50 3. OA 762/763 Αθήνα – Χίος – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 10.00, άφιξη στην Χίο στις 10.45, αναχώρηση από Χίο στις 11.05, άφιξη στην Αθήνα στις 11.504. OA 068/069 Αθήνα – Σκιάθος –Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 17.00, άφιξη στην Σκιάθο στις 17.45, αναχώρηση από Σκιάθο στις 18.10, άφιξη στην Αθήνα στις 18.555. OA 958/959 Αθήνα – Καβάλα – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 19.20, άφιξη στην Καβάλα στις 20.25, αναχώρηση από Καβάλα στις 20.50, άφιξη στην Αθήνα στις 21.506. OA 054/055 Αθήνα – Κύθηρα – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 17.00, άφιξη στα Κύθηρα στις 17.45, αναχώρηση από τα Κύθηρα στις 18.10, άφιξη στην Αθήνα στις 18.557. OA 714/715 Αθήνα – Ρόδος – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 19.20, άφιξη στη Ρόδο στις 20.20, αναχώρηση από Ρόδο στις 20.45, άφιξη στην Αθήνα στις 21.458. OA 018/019 Αθήνα – Ικαρία – Αθήνα : αναχώρηση από Αθήνα στις 17.00, άφιξη στην Ικαρία στις 17.50, αναχώρηση από Ικαρία στις 18.15, άφιξη στην Αθήνα στις 19.059. OA536/537 Αθήνα – Χανιά –Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 19.30, άφιξη στα Χανιά στις 20.25, αναχώρηση από Χανιά στις 20.50, άφιξη στην Αθήνα στις 21.40 10. OA 656/657 Αθήνα – Μύκονος – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 17.00, άφιξη στη Μύκονο στις 17.40, αναχώρηση από Μύκονο στις 18.05, άφιξη στην Αθήνα στις 18.4511. OA 752/753 Αθήνα – Σάμος- Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 09.30, άφιξη στη Σάμο 10.25, αναχώρηση από Σάμο στις 10.55, άφιξη στην Αθήνα στις 11.5012. OA 576/577 Αθήνα – Μυτιλήνη – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 17.00, άφιξη στη Μυτιλήνη στις 17.50, αναχώρηση από Μυτιλήνη στις 18.15, άφιξη στην Αθήνα στις 19.1013. OA 606/607 Αθήνα – Κέρκυρα –Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 19.35, άφιξη στην Κέρκυρα στις 20.40, αναχώρηση από Κέρκυρα στις 21.05, άφιξη στην Αθήνα στις 22.10 14. OA 074/075 Αθήνα – Ζάκυνθος – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 17.00, άφιξη στη Ζάκυνθο στις 18.00, αναχώρηση από Ζάκυνθο στις 18.25, άφιξη στην Αθήνα στις 19.2015. OA 808/809 Αθήνα – Ιωάννινα – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 19.45, άφιξη στα Ιωάννινα στις 20.50, αναχώρηση από Ιωάννινα στις 21.15, άφιξη στην Αθήνα στις 22.1516. OA 393 Αθήνα – Βελιγράδι: αναχώρηση από Αθήνα στις 14.00 και άφιξη στο Βελιγράδι στις 15.5517. OA 944/945 Αθήνα – Αλεξανδρούπολη – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 17.00, άφιξη στην Αλεξανδρούπολη στις 18.05, αναχώρηση από Αλεξανδρούπολη στις 18.30, άφιξη στην Αθήνα στις 19.3518. OA 004/005 Αθήνα – Νάξος – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 17.00, άφιξη στην Νάξο στις 17.45, αναχώρηση από Νάξο στις 18.05, άφιξη στην Αθήνα στις 18.50 19. OA 066/067 Αθήνα – Πάρος – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 19.10, άφιξη στην Πάρο στις 19.55, αναχώρηση από Πάρο στις 20.15, άφιξη στην Αθήνα στις 21.0020. OA 044/045 Αθήνα – Μήλος – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 17.00, άφιξη στην Μήλο στις 17.40, αναχώρηση από Μήλο στις 18.00, άφιξη στην Αθήνα στις 18.4021. OA 638/639 Αθήνα – Κεφαλονιά – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 19.00, άφιξη στην Κεφαλονιά στις 20.05, αναχώρηση από Κεφαλονιά στις 20.25, άφιξη στην Αθήνα στις 21.3022. OA 381/382 Αθήνα – Βουκουρέστι – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 08.15, άφιξη στο Βουκουρέστι στις 10.05, αναχώρηση από Βουκουρέστι στις 10.35, άφιξη στην Αθήνα στις 22.1023. OA 504/505 Αθήνα – Ηράκλειο – Αθήνα: αναχώρηση από Αθήνα στις 12.40, άφιξη στο Ηράκλειο στις 13.35, αναχώρηση από Ηράκλειο στις 14.05, άφιξη στην Αθήνα στις 14.55 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι επιβάτες όπως καλούν στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης πελατών από τις 08:00 έως και τις 23:00 : 801 801 0101 (από σταθερό) και 210 3550500 (από κινητό).
12/06/2013 - 18:57

Πως θα κινηθούν τα ΜΜΜ αύριο Πέμπτη 13/06/2013

Πως θα κινηθούν τα ΜΜΜ αύριο Πέμπτη 13/06/2013 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ αύριο Πέμπτη 13/06/2013 και συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική. Αυριο τα μέσα μεταφοράς στην πρωτεύουσα θα είναι ακινητοποιημένα .Τα λεωφορεία και τα Τρολει θα είναι ακινητοποιημένα όλο το 24ωρο λεωφορεία Αυριο ο ΟΣΕ και ο Προαστιακός δεν θα κάνουν κανένα δρομολόγιο .Επίσης στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ .Τέλος ότι οι συρμοί του Μετρό δεν θα κινούνται στο τμήμα Πλακεντίας-Αεροδρόμιο της γραμμής 3.
12/06/2013 - 17:12

Στάση εργασίας στο ΜΕΤΡΟ και το ΤΡΑΜ αυριο

Στάση εργασίας στο ΜΕΤΡΟ και το ΤΡΑΜ αυριο 13/06/2013 Με στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 πρωί συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ στην 24ωρη γενική απεργία της Πέμπτης 13/06/2013
12/06/2013 - 16:54

Καταργούνται Δρομολόγια Τρένων λόγω απεργίας

Καταργούνται Δρομολόγια Τρένων λόγω απεργίας Καταργούνται Δρομολόγια τρένων από σήμερα Τετάρτη έως και την Παρασκευή ανακοίνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, λόγω της συμμετοχής της Πανελληνίας Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.) στη γενική απεργία της Πέμπτης κατά του κλεισίματος της ΕΡΤ. Την Πέμπτη δεν θα εξασφαλίζεται η κυκλοφορία για τους συρμούς του ΜΕΤΡΟ, στο τμήμα Δουκίσσης Πλακεντίας-Αεροδρόμιο. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Σήμερα (Τετάρτη) 12/6/2013 (προηγούμενη ημέρα της απεργίας) 1. Μεταξύ Αθηνών - Θεσσαλονίκης – Αθηνών Καταργούνται σε όλη τους τη διαδρομή οι αμαξοστοιχίες: 500 και 501 2. Μεταξύ Αλεξανδρούπολης – Δικαιών Καταργείται σε όλη της τη διαδρομή η αμαξοστοιχία 1686 3. Μεταξύ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Φλώρινας- Θεσσαλονίκης Καταργούνται σε όλη του τη διαδρομή οι αμαξοστοιχίες 743 και IC 85 4. Μεταξύ Θεσσαλονίκης – Λάρισας – Θεσσαλονίκης Καταργούνται σε όλη τους τη διαδρομή οι αμαξοστοιχίες 3593 και 3592 5. Μεταξύ Λάρισας – Βόλου- Λάρισας Καταργούνται σε όλη τους τη διαδρομή οι αμαξοστοιχίες 2576 και 2577 6. Μεταξύ Πειραιά-Χαλκίδας Καταργείται σε όλη της τη διαδρομή η αμαξοστοιχία 2536 Την Πέμπτη 13/6/2013 (ημέρα απεργίας) Καταργούνται όλες οι επιβατικές και εμπορικές αμαξ/χίες του Δικτύου, εκτός των τουριστικών αμαξ/χιών στις διαδρομές: Ολυμπία – Πύργος – Κατάκωλο Επισημαίνεται ότι: 1. Μεταξύ Αθηνών - Θεσσαλονίκης – Αθηνών Οι αμαξ/χίες 500 & 501 θα κυκλοφορήσουν χωρίς τα διδάπεδα οχήματα μεταφοράς αυτοκινήτων, μετά τη λήξη της απεργίας (Πέμπτη προς Παρασκευή) από Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Την Παρασκευή 14/6/2013 (επόμενη ημέρα της απεργίας) Μεταξύ Αλεξανδρούπολης – Δικαίων Καταργείται η αμαξοστοιχία 1681 Μεταξύ Φλώρινας – Θεσσαλονίκης Καταργείται η αμαξοστοιχία IC 82 Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στο 14511 ή να επισκέπτεται το www.trainose.gr
Σελίδα 1 από 17

Η Επικαιρότητα Τώρα