ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

02/04/2013 - 16:45

Απεργία στα αεροδρόμια την Πεμπτη 4 Απριλίου

Απεργία στα αεροδρόμια την Πεμπτη 4 Απριλίου Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Πέμπτη, 4 Απριλίου, οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), αντιδρώντας στην τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναδιοργάνωσή της. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η τροπολογία «αφενός μεν διαλύει την υπάρχουσα δομή της ΥΠΑ και αφετέρου προετοιμάζει το έδαφος για την εκποίηση των ελληνικών κρατικών αεροδρομίων, με ανεξέλεγκτες συνέπειες για τον τουρισμό και τον κοινωνικό ιστό της περιφέρειας».
02/04/2013 - 13:51

Απελευθερώνονται τα ΚΤΕΛ ως το 2015

Απελευθερώνονται τα ΚΤΕΛ ως το 2015 Έως το 2015 εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο με το νέο σύστημα για τις υπεραστικές οδικές μεταφορές οπου θα απελευθερώνονται τα ΚΤΕΛ που σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Μεταφορών . Ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο έκανε λόγο για ανειλημμένη δέσμευση της χώρας να αναδιαρθρώσει το σύστημα υπεραστικών μεταφορών ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι τα χρονοδιαγράμματα της απελευθέρωσης έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα Το Νέο Σύστημα Υπεραστικών Οδικών Μεταφορών, που προβλέπει την δημιουργία τριών κατηγοριών γραμμών, δεν αφορά τις γραμμές που υπάρχουν στις αστικές περιοχές και γενικότερα γραμμές που χαρακτηρίζονται αστικές, ωστόσο «ανοίγει» την αγορά σε κάθε είδους λεωφορεία πχ τουριστικά. Η μεταρρύθμιση λαμβάνει υπόψη το κοινοτικό δίκαιο που προβλέπει μεταβατική περίοδο ως το 2019, ωστόσο πρόθεση του υπουργείου είναι οι βασικές διαδικασίες να ξεκινήσουν άμεσα ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα συντομότερα, σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης ο οποίος τόνισε το περίπλοκο της διαδικασίας. «Βασικός στόχος να μην υπάρξει κενό στο συγκοινωνιακό έργο» είπε ο υπουργός σημειώνοντας πάντως ότι το κείμενο του Ν/Σ δεν είναι καταληκτικό, αλλά υπόκειται σε αλλαγές που θα προκύψουν από το διάλογο. Τρεις κατηγορίες γραμμών Με το νέο σύστημα προβλέπεται η δημιουργία τριών κατηγοριών γραμμών. Ειδικότερα: -οι γραμμές αποκλειστικού έργου, δηλαδή εκείνες στις οποίες ο ανάδοχος εξασφαλίζει την αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου στις συγκεκριμένες γραμμές χωρίς ανταγωνισμό.-οι άγονες γραμμές, δηλαδή εκείνες για τις οποίες ο ανάδοχος εξασφαλίζει αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου και ταυτόχρονα, λόγω μικρού οικονομικού ενδιαφέροντος και επιδότηση (αποζημίωση)-οι γραμμές ελεύθερης επιλογής. Στην πρώτη κατηγορία ο ανάδοχος αναλαμβάνει κατ’ αποκλειστικότητα να εκτελεί το έργο, χωρίς ανταγωνισμό, σε όλες τις υπεραστικές γραμμές για γεωγραφική ενότητα που αποτελεί ένα δίκτυο γραμμών, μετά από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο επιλογής την υψηλότερη προσφορά που θα κατατεθεί. Στην δεύτερη κατηγορία, σε αυτές δηλαδή που το οικονομικό ενδιαφέρον είναι μειωμένο, προβλέπεται ότι ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα και επιδότησης – κατά το πρότυπο των άγονων αεροπορικών δρομολογίων. Οι ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν τις γραμμές αυτές κατόπιν διαγωνισμού. Στην συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν πολλές νησιωτικές περιοχές. Στις δύο πρώτες κατηγορίες οι ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν το έργο με συμβάσεις διάρκειας εως 10 ετών και με δυνατότητα παράτασης. Στην τρίτη κατηγορία οι γραμμές ελεύθερης επιλογής, δηλαδή αυτές που έχουν μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον, θα μπορούν να εκτελούνται από κάθε ενδιαφερόμενο αρκεί να μην δημιουργείται ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού. Βασικές αρχές Ν/Σ -Οι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα την εταιρική μορφή οργάνωσης των επιχειρήσεων τους. απλοποιούνται οι διαδικασίες και καθίσταται ελεύθερη η μεταβίβαση του οχήματος αλλά και η απόκτηση άδειας για την εκτέλεση επιβατικών μεταφορών. Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λειτουργούν νέες γραμμές, υπό τον όρο ότι δεν ανταγωνίζονται αθέμιτα άλλους φορείς. Το Ν/Σ προβλέπει ότι το κράτος παύει πλέον να καθορίζει τις τιμές των κομίστρων. Ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού των ανώτατων ορίων χρέωσης επιβατών ανά χιλιόμετρο ώστε να υπάρξει εξορθολογισμός αλλά και προστασία του καταναλωτή. Οι ανάδοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν προϊόντα όπως προπώληση, «έξυπνα εισιτήρια», ηλεκτρονικές αγορές εισιτηρίων κλπ. -εξασφαλίζεται ότι οι απομακρυσμένες περιοχές θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο όπως σήμερα. -διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών Στόχος με το νέο σύστημα είναι να διατηρηθεί τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο παροχής υπηρεσιών -ρυθμίζονται οι σχέσεις κράτους με τους φορείς συγκοινωνιακού έργου -δεν αλλάζουν οι συνήθεις των επιβατών αφού στόχος είναι να διατηρηθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης που υπάρχει. Υποδομές Με την συνεργασία των ιδιοκτητών τους οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων εντάσσονται στο σύστημα των δημόσιων υπεραστικών μεταφορών και διασφαλίζεται η πρόσβαση των μεταφορέων σε αυτούς έναντι καταβολής τέλους χρήσης της υποδομής. Εθνική Αρχή Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών Την επίβλεψη όλου του συστήματος αναλαμβάνει η Εθνική Αρχή Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών. Δεν πρόκειται για νέο φορέα αλλά για αναβάθμιση της υπάρχουσας Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, η οποία, πέρα από τις αρμοδιότητες που ήδη έχει, αποκτά και όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν τις δημόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη στόχος είναι η Αρχή να καταστεί λειτουργική μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο ο ίδιος σημείωσε ότι δεν πρόκειται για εύκολο εγχείρημα. Η Αρχή θα ενισχυθεί με ειδικευμένο προσωπικό (συγκοινωνιολόγους, οικονομολόγους) οι οποίοι θα αποσπαστούν από άλλες υπηρεσίες. Η Εθνική Αρχή Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών θα έχει τις εξής αρμοδιότητες: -Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των περιφερειών θα καθορίζει τις γραμμές του δικτύου των δημόσιων υπεραστικών μεταφορών επιβατών.-θα αποφασίζει για τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή και επιδότησης. -θα ορίζει τους γενικούς κανόνες διενέργειας των διαγωνισμών.-Θα θέτει τους γενικούς όρους των συμβάσεων με τους αναδόχους και θα παρακολουθεί την εκτέλεσή τους.-Θα καθορίζει το ανώτατο όριο χρέωσης των επιβατών και το ύψος της εκάστοτε επιδότησης από το Δημόσιο.-θα χορηγεί τις άδειες των γραμμών «ελεύθερης επιλογής» και θα καθορίζει τους όρους λειτουργία τους.-θα καθορίζει τους γενικούς κανόνες για τις απευθείας αναθέσεις υπεραστικών μεταφορών επιβατών καθώς και τους βασικούς όρους των σχετικών συμβάσεων. Η υπαγωγή των γραμμών στις νέες κατηγορίες θα γίνει μετά από αποτίμηση των οικονομικών και συγκοινωνιακών στοιχείων. Η αρχή θα διοργανώνει διαγωνισμούς για δίκτυα και θα θέτει τις ποσοτικές και ποιοτικές προϋποθέσεις για την κάλυψη του δικτύου. «Το 2015 εκτιμώ ότι μπορεί να ξεκινήσει να δουλεύει το νέο σύστημα» σημείωσε οκ. Χατζηδάκης τονίζοντας παράλληλα ότι το υπουργείο δεν έχει κανένα λόγο να επιβάλλει συμμαχίες ή μορφές εταιρικής οργάνωσης. Οι αστικές συγκοινωνίες δεν εντάσσονται στο σύστημα καθώς δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση. «Δεν είναι στις προθέσεις μας να ανοίξουμε τέτοια συζήτηση» ξεκαθάρισε ο υπουργός. Η Αρχή Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών θα πρέπει να συγκεντρώσει το σύνολο των πηγών εξόδων του κράτους προς τα ΚΤΕΛ. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η επιδότηση θα επιμερίζεται ανάλογα με τα οχηματοχιλιόμετρα ανά περιοχή ώστε να παρατηρείται το φαινόμενα η μία περιοχή να επιδοτεί την άλλη. Ο υπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι στις γραμμές ελεύθερης επιλογής θα υπάρξει οικονομικό όφελος για τους επιβάτες. Να σημειωθεί ότι πρόκειται να διεξαχθεί και μελέτη αναδιάρθρωσης των δρομολογίων για τις συγκοινωνίες της Αττικής καθώς σε σημαντικό βαθμό σήμερα αλληλοκαλύπτονται. Να αναφέρουμε τέλος ότι ο ετήσιος τζίρος των 61 ΚΤΕΛ όλης της χώρας σήμερα υπολογίζονται σε περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ ενώ ο αριθμός των εργαζομένων ανέρχεται σε περίπου 30.000 συνολικά, ιδιοκτήτες και οδηγοί. πηγη:Euro2day.gr
02/04/2013 - 09:33

ΚΤΕΟ στις μοτοσυκλέτες ποιό είναι το πρόστιμο

ΚΤΕΟ στις μοτοσυκλέτες πρόστιμο σε οσες δεν εχουν περάσει Πρόστιμο 400€ στις μοτοσυκλέτες που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ισχύει από το 2013 . Σύμφωνα με το νόμο, έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 θα επρέπε υποχρεωτικά να περάσουν από τεχνικό έλεγχο όσοι κατέχουν μηχανές άνω των 50κ.εκ. και αυτές έχουν ημερομηνία άδειας κυκλοφορίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 1998. Εξαιρούνται οι τετράτροχες μοτοσυκλέτες . Έτσι από το 2013 η Τροχαία θα μπορεί να βεβαιώνει κλήσεις ύψους 400 ευρώ στις μοτοσυκλέτες που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ .Η διάταξη αυτή αναγράφετε στο άρθρο 86 του ΚΟΚ Εφόσον οι ιδιοκτήτες εντός 10 ημερών προσκομίσουν το Δελτίο ΚΤΕΟ στη Τροχαία θα καταβάλλουν μόνο 50 ευρώ ως πρόστιμο. Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΜΟΤΟ ισχύει για 2 χρόνια και η Κάρτα Θορύβου για 1 χρόνο Αυτή τη στιγμή ήδη έχουν δημιουργηθεί στους σταθμούς ελέγχου ΚΤΕΟ ειδικές γραμμές για μοτοσυκλετες, ενώ το κόστος για να περάσει κάποιος ΚΤΕΟ την μηοτοσυκλέτα του κυμαίνεται κοντά στα 35 ευρώ. ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΝΕ ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥΌλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-1999 έως και 31-12-1999 Από 01-01-2013 έως 28-02-2013Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2000 έως και 31-12-2000 Από 01-03-2013 έως 31-03-2013Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2001 έως και 31-12-2001 Από 01-04-2013 έως 30-04-2013 Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2002 έως και 31-12-2002 Από 01-05-2013 έως 31-05-2013 Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2003 έως και 31-12-2003 Από 01-06-2013 έως 30-06-2013 Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2004 έως και 31-12-2004 Από 01-07-2013 έως 31-08-2013 Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2005 έως και 31-12-2005 Από 01-09-2013 έως 31-10-2013Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2006 έως και 31-12-2006 στηνΑπό 01-11-2013 έως 31-12-2013 1. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες , που έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας που τους είχε χορηγηθεί.2. Οι εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο.3. Δίκυκλες μοτοσικλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη Περιφέρεια της χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους για τεχνικό έλεγχο και οι οποίες κυκλοφορούν στην Περιφέρεια Αττικήςυποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η έδρα τους.4. Όσες δίκυκλες μοτοσικλέτες όφειλαν πριν την ημερομηνία ταξινόμησης τους στην Περιφέρεια Αττικής να έχουν ήδη προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης έδρας τους και δεν προσήλθαν για τεχνικόέλεγχο θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμες.Ο αρχικός ή ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τα εξουσιοδοτημένα Ι ΚΤΕΟ.Ο κάτοχος οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε πρόσθετο ειδικό τέλος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
01/04/2013 - 19:32

Στάσεις εργασίας σε τρένα και προαστιακό

Στάσεις εργασίας σε τρένα και προαστιακό Σε 8ωρες επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας, από την ερχόμενη Τετάρτη 3 Απριλίου έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου, από τις 16.00 έως τα μεσάνυχτα, προχωρούν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Αμαξοστοιχιών ΟΣΕ και το Σωματείο Εργαζομένων Προαστιακού. Λόγω των στάσεων εργασίας αναμένονται ματαιώσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ τρένα, προαστιακός. Οι εργαζόμενοι ζητούν την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας και κάνουν λόγο για «αδικαιολόγητη» υπαγωγή του προσωπικού στο ενιαίο μισθολόγιο. Επίσης, αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
01/04/2013 - 16:55

Σταμάτησαν την μεταφορά μαθητών τα ταξί στην Κατερίνη

Σταμάτησαν την μεταφορά μαθητών τα ταξί στην Κατερίνη Τη μεταφορά των μαθητών στην Κατερίνη σταμάτησαν οι ιδιοκτήτες ταξί, διαμαρτυρόμενοι για την μη καταβολή δεδουλευμένων τους από το 2011 και τη νέα μείωση στις αποδοχές τους. "Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν έχουμε πλέον αποθέματα ούτε ψυχολογικά ούτε οικονομικά για να συνεχίσουμε να μεταφέρουμε τους μαθητές. Δρομολόγια που εκτελέσαμε το 2011 δεν έχουν πληρωθεί και αυτά που εκτελούμε σήμερα γίνονται χωρίς συμβάσεις, δηλαδή βρίσκονται στον αέρα. Εκτός των παραπάνω, αποφασίστηκε και νέα μείωση, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε" σχολιάζει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ράδιο Ταξί Κατερίνης, Γιώργος Παρθενίδης. Λύση στο θέμα αναζητά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκεται σε συνεννόηση με τα υπουργεία Εσωτερικών και Μεταφορών προς την κατεύθυνση της έκδοσης σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης συνολικά για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών.
01/04/2013 - 16:05

Αλλαγες στις λεωφορειακές γραμμές

Αλλαγές στις λεωφορειακές γραμμές Αλλαγες στις διαδρομές για τις λεωφορειακές γραμμές στη Νίκαια, θα υπάρξουν από την ερχόμενη Τετάρτη, 3 Απριλίου, λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που θα γίνουν στην περιοχή του δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη για τα έργα κατασκευής του σταθμού του μετρό «Νίκαια». Συγκεκριμένα, από τον ΟΑΣΑ ανακοινώνονται αλλαγές στις διαδρομές στις παρακάτω λεωφορειακές γραμμές: 809, 810, 830, 846, 847, (Διαδρομή από Πειραιά προς αφετηρία) και 909 (διαδρομή από Τέρμα) Επίσης, καταργούνται προσωρινά οι στάσεις μόνο για τις λεωφορειακές γραμμές 809, 810, 830, 846, 847 (προς αφετηρία): «ΚΥΠΡΟΥ», «ΓΕΦΥΡΑ», Διερχόμενες λεωφορειακές γραμμές είναι οι: 809, 810, 830, 846, 847 (προς αφετηρία), 909 (από τέρμα). «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», Διερχόμενες λεωφοφειακές γραμμές είναι οι: 809, 810, 830, 846, 847 (προς αφετηρία), 909 (από τέρμα). «Π. ΡΑΛΛΗ», για τις λεωφοφειακές γραμμές 809, 830, 846, 847 (προς αφετηρία), 909 (από τέρμα). Διερχόμενες λεωφοφειακές γραμμές είναι οι: 809, 830, 846, 847,909 (από τέρμα) και το τρόλεϊ 21. «ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ», Διερχόμενες λεωφορειακές γραμμές είναι οι: 810 (προς αφετηρία). «ΙΚΑ», Διερχόμενες λεωφορειακές γραμμές είναι οι: 810 (προς αφετηρία). «ΣΧΟΛΕΙΟ», Διερχόμενες λεωφοφειακές γραμμές είναι οι: 909 (από τέρμα). Ιδρύονται προσωρινά οι στάσεις: «ΜΑΔΥΤΟΥ», επί της οδού Μαδύτου, έμπροσθεν του αρ. 9, μεταξύ των οδών Γανοχώρων και Μυριοφύτου. Η στάση θα λειτουργεί για τη λεωφ. γραμμή 909 (από τέρμα). «ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΥΞΗ», επί της οδού Βιθυνίας, στη μεσοτοιχία των αρ. 40-42, μεταξύ των οδών Καρακουλουξή και Ηλιουπόλεως. Η στάση θα λειτουργεί για τη λεωφ. γραμμή 909 (από τέρμα). «ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ», επί της οδού Βιθυνίας, έμπροσθεν του αρ. 82, μεταξύ των οδών Ιωνίας και Καισαρείας. Η στάση θα λειτουργεί για τη λεωφ. γραμμή 909 (από τέρμα). Προσωρινές στάσεις λεωφ. γραμμών σε ήδη υπάρχουσες στάσεις Στη στάση «ΣΤΡΟΦΗ ΚΥΠΡΟΥ», θα κάνουν στάση και οι λεωφορειακές γραμμές: 809,810,830,846,847 (προς αφετηρία). Στη στάση «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», θα κάνουν στάση και οι λεωφορειακές γραμμές: 809,810,830,846,847 (προς αφετηρία). Στη στάση «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ», θα κάνουν στάση και οι λεωφορειακές γραμμές: 809,810,830,846,847 (προς αφετηρία). Στη στάση «ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ», θα κάνει στάση και η λεωφ. γραμμή 810 (προς αφετηρία). Στη στάση «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ», θα κάνει στάση και η λεωφ. γραμμή 810 (προς αφετηρία). Το επιβατικό κοινό για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επικοινωνεί με το Τηλεφωνικό Κέντρο 185 του ΟΑΣΑ και μέσω Internet στη διεύθυνση http://www.oasa.gr
01/04/2013 - 14:36

Τον Ιούνιο οι προσφορές για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Τον Ιούνιο οι προσφορές για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Το αργότερο τον Ιούνιο, ξεκινά η διαδικασία υποβολής προσφορών για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και έως το τέλος του 2013 ή αρχές του 2014 θα πρέπει να έχει προκύψει ο ανάδοχος, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη, μετά το τέλος σύσκεψης που είχε με τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ και τις διοικήσεις των εταιρειών ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ και ROSCO. Ειδικότερα, όπως σημείωσε ο υπουργός, αφού μεταφέρθηκαν οι μετοχές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο ΤΑΙΠΕΔ, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, προχωρά πλέον η διαδικασία αποκρατικοποίησης και ο επενδυτής θα πρέπει να διαθέτει όχι μόνο κεφάλαια, αλλά εμπειρία στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στρατηγική. «Υπήρξε μια μακρόχρονη διαδικασία που άρχισε με το σχέδιο εξυγίανσης του ΟΣΕ το 2008, υπήρξαν πολλά βήματα ώστε το 2012 η εταιρεία να έχει πλήρως αναδιαρθρωθεί και να παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως, πλέον, τα πράγματα προχωρούν ομαλά, μιας και αντιμετωπίστηκαν ζητήματα που ήταν ανοικτά σε νομικό επίπεδο με την ΕΕ. Σύμφωνα με τον υπουργό, το 2012 η εταιρεία έκλεισε με οριακή κερδοφορία, δεν έχει φορτίο δανεισμού στις πλάτες της και διαθέτει εξειδίκευση και τεχνογνωσία. Ακόμη, βασικό πλεονέκτημα για την εταιρεία αποτελεί το γεγονός πως, πρόσφατα, η τρόικα έδωσε την έγκρισή της, με την οποία αποδίδονται απευθείας στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ πενταετείς ΥΓΟΣ (Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος). Πρόκειται, ουσιαστικά, για τις άγονες σιδηροδρομικές γραμμές που, σε ετήσια βάση, επιδοτούνται με 50 εκατ. ευρώ και αποτελούν την «προίκα» της εταιρείας στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκρατικοποίησης. Σε οργανωτικό επίπεδο, διευρύνθηκαν οι δυνατότητες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και, μεταξύ άλλων, υπογράφηκε και η συμφωνία με την Hewlett Packard και την Cosco που της δίνει περισσότερες δυνατότητες ενόψει της ιδιωτικοποίησης. «Το μόνο ζήτημα που είναι ανοικτό είναι αυτή καθ΄ εαυτή η αποκρατικοποίηση και το ζήτημα θα κλείσει όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία» είπε, χαρακτηριστικά, ο κ. Χατζηδάκης. Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, τις επόμενες ημέρες θα αποστείλει επιστολή στον αρμόδιο επίτροπο Χ. Αλμούνια, με την οποία θα ζητά μια άτυπη επιστολή όπου θα αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν νομικές εκκρεμότητες προκειμένου να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Με την επιστολή αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά, δίνεται ουσιαστικά «το πράσινο φως», προκειμένου να προχωρήσει η αποκρατικοποίηση και, στη συνέχεια, η επιστολή αυτή θα τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερόμενων επενδυτών. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο υπουργός ανέφερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον επενδυτών, χωρίς όμως να δώσει περισσότερα στοιχεία, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να μην είναι ενιαίος ο διαγωνισμός. «Ξεκινάμε για έναν διαγωνισμό και, στη συνέχεια, με βάση το ενδιαφέρον θα αποφασιστεί αν θα πωληθούν ξεχωριστά κομμάτια. Είναι αποφάσεις που θα ληφθούν από το ΤΑΙΠΕΔ» είπε. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ Γιάννη Εμίρη, η διαδικασία αποκρατικοποίησης θα είναι μια γρήγορη και σφιχτή διαδικασία. «Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική αποκρατικοποίηση, διότι πρόκειται να φέρει μια ανάπτυξη στη χώρα και θα μπορέσει ν' αξιοποιήσει κι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο, τα τελευταία χρόνια, δεν είχε αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» είπε. Αναφορικά με τη Rosco, ο κ. Εμίρης είπε ότι «φιλοδοξούμε, η Rosco και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ να τρέξουν παράλληλα και πρέπει να τρέξουν παράλληλα. Δουλεύουμε, αυτό το χρονικό διάστημα, προκειμένου να προσδιορίσουμε τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα ανήκουν στη δική της υποδομή και επιπλέον να προσδιορίσουμε και τη σχέση που θα έχει με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ». πηγη:ΑΠΕ
01/04/2013 - 08:32

Τηλεματική ολοκληρώθηκαν οι προσφορές

Τηλεματική ολοκληρώθηκαν οι προσφορές Υποβλήθηκαν οι τελικές δεσμευτικές προσφορές στο διαγωνισμό του ΟΑΣΑ ΑΕ για την τηλεματική στα λεωφορεία και τρόλεϊ της εταιρίας «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ» (ΟΣΥ ΑΕ) με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και το έργο εισέρχεται στην τελική φάση σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί εξ αρχής από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, άμεσα προχωράει η τεχνική αξιολόγηση και αν δεν υπάρξουν ενστάσεις εντός Απριλίου 2013 θα ανοίξουν και οι οικονομικές προσφορές και θα αναδειχθεί ανάδοχος. Επίσης, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και για το αυτόματο σύστημα κομίστρου (ηλεκτρονικό εισιτήριο) που θα επιτρέπει την αξιοποίηση των πλέον συγχρόνων τεχνολογιών για την τιμολόγηση των υπηρεσιών και την συλλογή του κομίστρου. Τμήμα του συστήματος θα είναι και οι μπάρες. Συμπληρωματικά με την εντατικοποίηση των ελέγχων για τον περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής, που όπως ανέφερε το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε εφαρμογή και αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, η υλοποίηση των παραπάνω έργων θα αποτελέσει ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών των συγκοινωνιών αλλά και εξασφάλισης των εσόδων τους. Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στόλου για τις «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ». Στο πλαίσιο του έργου για την τηλεματική στα λεωφορεία και τρόλεϊ της εταιρίας «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ» (ΟΣΥ ΑΕ) ο ανάδοχος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του έργου για 12 έτη, ενώ θα αποπληρώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Το ελληνικό δημόσιο δεν αγοράζει μια προμήθεια αλλά μια υπηρεσία, ενώ στο τέλος της 12ετούς διάρκειας της σύμβασης το σύστημα θα μείνει στην κυριότητα του ΟΑΣΑ. Οι προσφορές που υποβλήθηκαν είναι από τις εταιρίες: 1. INTRASOFT INTERNATIONAL - INTRAKAT 2. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - UNI SYSTEMS. Ειδικότερα, αφορά στην εγκατάσταση ενός δικτύου 1.000 «έξυπνων» στάσεων σε όλη την περιοχή εξυπηρέτησης του ΟΑΣΑ. Οι επιβάτες θα πληροφορούνται τον χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις οθόνες, που θα είναι τοποθετημένες στις στάσεις, καθώς και από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Προβλέπεται επίσης, η δημιουργία κέντρου ελέγχου από όπου θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η λειτουργική κατάσταση του συστήματος συγκοινωνιών και θα γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τον καλύτερο συντονισμό και βελτιστοποίηση του συγκοινωνιακού έργου. Η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγήσει σε αύξηση της επιβατικής κίνησης και συνεπώς σε αύξηση των εσόδων, καθώς και στην βελτιστοποίηση του συγκοινωνιακού έργου. Το έργο της τηλεματικής είναι το πρώτο έργο ΣΔΙΤ με πληρωμές διαθεσιμότητας όπου συνδυάζονται κοινοτικοί πόροι με ιδιωτικά κεφάλαια. Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση της επένδυσης θα είναι: -40% του κόστους της αρχικής επένδυσης του έργου θα καταβληθεί ως επιχορήγηση μέσω κοινοτικών πόρων -60% ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω ίδιων και δανειακών κεφαλαίων Λειτουργικές Δαπάνες Το σύνολο των δαπανών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, αναβάθμισης και λειτουργίας του συστήματος αναλαμβάνεται εξολοκλήρου από τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης. Αποπληρωμή Η αποπληρωμή του έργου θα πραγματοποιείται μέσω της καταβολής περιοδικών πληρωμών διαθεσιμότητας Το ύψος των πληρωμών θα εξαρτάται από την επίδοση του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης. Αποτυχία επίτευξης των δεικτών απόδοσης που θα τεθούν από τον ΟΑΣΑ θα συνεπάγεται μη πληρωμή. Η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων σε έργο ΣΔΙΤ θα μειώσει τις πληρωμές διαθεσιμότητας και θα αυξήσει την απορρόφηση κοινοτικών πόρων σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες, ενώ θα διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του συστήματος σε βάθος χρόνου, ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης.
29/03/2013 - 20:43

Νεα γραμμή λεωφορείου στην Αθήνα

Νεα γραμμή λεωφορείου στην Αθήνα Ξεκινά από τη Δευτέρα 1 Απριλίου, η ειδική νέα γραμμή λεωφορείου 070, «Γηροκομείο-Άρειος Πάγος-Δικαστήρια Ευελπίδων», με στόχο την καλύτερη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των μετακινούμενων από και προς τα Δικαστήρια Αθηνών. Η γραμμή, που θα εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό το οποίο επιθυμεί να μεταβεί στα Δικαστήρια Αθηνών (Διοικητικά Δικαστήρια επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ, Άρειο Πάγο και Εφετείο επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας και Κυρίλλου Λουκάρεως καθώς και Πρωτοδικείο επί της οδού Ευελπίδων), θα έχει αφετηρία επί της Λεωφ. Κηφισίας στο ύψος του Γηροκομείου και την εξής διαδρομή: Από Λεωφ. Κηφισίας στο ύψος του Γηροκομείου, συνέχεια Λεωφ. Κηφισίας, δεξιά Λεωφ. Αλεξάνδρας, δεξιά Μουστοξύδη, δεξιά Ευελπίδων, αναστροφή στο παρκάκι έναντι των Δικαστηρίων, δεξιά Ευελπίδων, αριστερά Μουστοξύδη, δεξιά Μπούσγου, αριστερά Βραΐλα, αριστερά Λεωφ. Αλεξάνδρας, αριστερά Λεωφ. Κηφισίας, αναστροφή στη διασταύρωση Λεωφ. Κηφισίας και Κατεχάκη πάνω από τη γέφυρα, αριστερά Λεωφ. Κηφισίας έως την εσοχή της στάσης Γηροκομείου. Στάσεις θα πραγματοποιούνται σε όλες τις υπάρχουσες της διαδρομής. Η γραμμή θα λειτουργήσει δοκιμαστικά για χρονικό διάστημα δύο μηνών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8.00 έως τις 15.00 με συχνότητα δρομολογίων ανά 30′. Η συνέχιση λειτουργίας της νέας γραμμής, μετά την πάροδο των δύο μηνών, θα εξαρτηθεί από την επιβατική κίνηση την οποία θα παρουσιάσει στο διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας της.
29/03/2013 - 13:03

Μετατροπή άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΛΑΣ

Μετατροπή άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΛΑΣ Με αφορμή ερώτημα που υποβλήθηκε σε αρμόδια Υπηρεσία για την μετατροπή άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΛΑΣ διευκρινίζεται ότι:1. Με το άρθρο 16 παρ.2 του ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α’) ρυθμίστηκε η δυνατότητα μετατροπής αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων που είχαν εκδοθεί από την ΕΛ.ΑΣ. σε άδειες οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση,εφόσον εκείνες είχαν εκδοθεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ.19/1995 (ΦΕΚ 15 Α’). Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου εκδόθηκε η αριθμ.οικ.47272/5763/2009 (ΦΕΚ 1917 Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών,όπου καθορίζονταν περαιτέρω η διαδικασία και τα αναγκαία για την ολοκλήρωσή της δικαιολογητικά.2. Βάσει των παραπάνω, λοιπόν, ήταν και είναι και σήμερα δυνατή η μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που είχε εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 19/1995,δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.1996 (χρόνο έναρξης ισχύος του ανωτέρω, κατά το άρθρο 17) μέχρι και 18.1.2013, οπότε και καταργήθηκε στο σύνολό του, λόγωαντικατάστασής του από το π.δ.51/2012 (ΦΕΚ 101 Α’).3. Κατά συνέπεια, άδειες ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων οι οποίες χορηγήθηκαν από την 19.1.2013 και μετά από την ΕΛ.ΑΣ., δεν μετατρέπονται κατά τα ως άνω οριζόμενα, διότι εφαρμογή έχουν πλέον οι διατάξεις του π.δ. 51/2012, όπου δεν ρυθμίζεται η σχετική διαδικασία.
29/03/2013 - 11:17

Ποτε περνάνε ΚΤΕΟ οι μοτοσυκλέτες το 2013

Ποτε περνάνε ΚΤΕΟ οι μοτοσυκλέτες το 2013 ποιο είναι τα πρόστιμα Απο ΚΤΕΟ υποχρεούνται να περνούν οι μοτοσυκλέτες για το 2013 ανεξαρτήτως κυβισμού, συμφωνα με τον προγραμματισμό ελέγχων ΚΤΕΟ για τις μοτοσυκλέτες της περιφέρειας Αττικής ,με έτος ταξινόμησης από το 1999 έως και το 2006 ωστε να μην πληρώσουν πρόστιμο 400 ευρώ σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία . Συγκεκριμένα απο ΚΤΕΟ περνούν οι δίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥΌλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-1999 έως και 31-12-1999 Από 01-01-2013 έως 28-02-2013Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2000 έως και 31-12-2000 Από 01-03-2013 έως 31-03-2013Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2001 έως και 31-12-2001 Από 01-04-2013 έως 30-04-2013 Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2002 έως και 31-12-2002 Από 01-05-2013 έως 31-05-2013 Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2003 έως και 31-12-2003 Από 01-06-2013 έως 30-06-2013 Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2004 έως και 31-12-2004 Από 01-07-2013 έως 31-08-2013 Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2005 έως και 31-12-2005 Από 01-09-2013 έως 31-10-2013Όλες οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2006 έως και 31-12-2006 στηνΑπό 01-11-2013 έως 31-12-2013 1. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες , που έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας που τους είχε χορηγηθεί.2. Οι εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο.3. Δίκυκλες μοτοσικλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη Περιφέρεια της χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους για τεχνικό έλεγχο και οι οποίες κυκλοφορούν στην Περιφέρεια Αττικήςυποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η έδρα τους.4. Όσες δίκυκλες μοτοσικλέτες όφειλαν πριν την ημερομηνία ταξινόμησης τους στην Περιφέρεια Αττικής να έχουν ήδη προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης έδρας τους και δεν προσήλθαν για τεχνικόέλεγχο θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμες.Ο αρχικός ή ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τα εξουσιοδοτημένα Ι ΚΤΕΟ.Ο κάτοχος οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε πρόσθετο ειδικό τέλος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
28/03/2013 - 18:44

Αιτημα για δωρεάν μετακίνηση ανέργων στην Θεσσαλονίκη

Αιτημα για δωρεάν μετακίνηση ανέργων στην Θεσσαλονίκη Το αίτημα του Δικτύου ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων για δωρεάν μετακίνηση των ανέργων με τα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ στηρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωποι του Δικτύου μίλησαν για τα προβλήματα των ανέργων και των επισφαλώς εργαζομένων στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο ομόφωνα αποφάσισε να στείλει επιστολή στα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών με αίτημα την επιχορήγηση του ΟΑΣΘ ώστε να γίνει πράξη η δωρεάν μετακίνηση των ανέργων (στη Θεσσαλονίκη υπολογίζονται σε 150.000) με τα αστικά λεωφορεία. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Αβραμόπουλος είπε ότι το θέμα το έχει θέσει ο ίδιος στη διοίκηση του ΟΑΣΘ και «κολλάει» στο γεγονός ότι ο πρέπει να αποφασίσει η πολιτεία να καλύψει με επιχορήγηση προς τον ΟΑΣΘ το κόστος που θα προκύψει. Οι εκπρόσωποι του Δικτύου ζήτησαν να εξαιρεθούν οι άνεργοι από την καταβολή δημοτικών τελών. Ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης επισήμανε ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει πρόβλημα νομιμότητας και πρότεινε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να οριστεί έκπτωση για τους ανέργους.
28/03/2013 - 11:34

Πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων στο Ηράκλειο

Πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων στο Ηράκλειο Τρία άτομα συνελήφθησαν για πλαστογραφία, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της εμπλοκής τους σε κύκλωμα που χορηγούσε πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων . Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο γνωστούς ασφαλιστές του Ηρακλείου και ενός πελάτη τους, όπου κατά την προσκόμιση δικαιολογητικών στο Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, διαπιστώθηκε η πλαστότητα εγγράφων. Τα έγγραφα αφορούσαν σε ασφαλιστήρια αυτοκινήτων και η Ασφαλεία Ηρακλείου σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας ξεκινούν εντατικούς ελέγχους για να εντοπίσουν την έκταση του φαινομένου. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες και μιλούν για «παρεξήγηση», αναμένεται να οδηγηθούν στο Αυτόφωρο με την κατηγορία της πλαστογραφίας. πηγη:ΑΠΕ
27/03/2013 - 11:05

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κοστος μεταβίβασης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών 1. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 26 ν. 2873/2000, Υπ. Οικ. 1113309/1303/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ. 1300/13-12-2000).- Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, επιβάλλεται τέλος άδειας οχήματος, ως εξής:Α. Ιδιωτικής χρήσης.α) Μοτοσικλέτες 9 ΕΥΡΩβ) Λοιπά οχήματα 75 »Β. Δημόσιας χρήσης.α) Μοτοσικλέτες 30 ΕΥΡΩβ) Λοιπά οχήματα 100 »Επίσης το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται και για την περίπτωση αντικατάστασης ή ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας οχήματος.2. Μεταβίβαση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (άρθρο 27 ν. 2873/2000, Υπ. Οικ. 1113309/1303/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1300/13-12-2000 και άρθρο 57 (παρ. 2) ν. 3283/2004).2.1.Από επαχθή αιτία.Για μεταβίβαση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από επαχθή αιτία (πώληση) επιβάλλεται τέλος μεταβίβασης οχήματος, σύμφωνα με τις πιο κάτω διακρίσεις:α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:Κατηγορία Κινητήρας σε κυβ. εκατ. κοστος μεταβίβασηςΑ έως - 400 30 ΕΥΡΩΒ 401 - 800 45 »Γ 801 - 1300 60 »Δ 1301 - 1600 90 »Ε 1601 - 1900 120 »ΣΤ 1901 - 2500 145 »Ζ 2501 και άνω 205 »40β) Φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα:Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα κοστος μεταβίβασηςΒ 3.501 - 10.000 45 »Γ 10.001 - 20.000 75 »Δ 20.001 - 30.000 120 »Ε 30.001 - 40.000 145 »ΣΤ 40.001 και άνω 175 »γ) Λεωφορεία Ι.Χ. αυτοκίνητα:Κατηγορία Θέσεις καθήμενων κοστος μεταβίβασηςΑ έως 33 75 ΕΥΡΩΒ 34 - 50 105 »Γ 51 και άνω 135 »δ) Επιβατικά Δ.Χ. αυτοκίνητα (με ή χωρίς μετρητή) μαζί με την άδεια κυκλοφορίας 190 ΕΥΡΩ.ε) Φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα κοστος μεταβίβασηςΑ μέχρι 3.500 75 ΕΥΡΩΒ 3.501 - 10.000 160 »Γ 10.001 - 20.000 235 »Δ 20.001 - 30.000 350 »Ε 30.001 - 40.000 455 »ΣΤ 40.001 και άνω 560 »στ) Λεωφορεία Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:Κατηγορία Θέσεις καθήμενων και ορθίων κοστος μεταβίβασηςΑ έως 50 350 ΕΥΡΩΒ 51 και άνω 530 »- Το πιο πάνω τέλος δεν προσαυξάνεται με εισφορά ΟΓΑ, γιατί δεν είναι τέλος χαρτοσήμου.- Όταν μεταβιβάζεται ποσοστό αυτοκινήτου το τέλος επιμερίζεται αναλόγως.- Στο ανωτέρω τέλος δεν υπόκεινται οι μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στις μεταβιβάσεις αυτές δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών.- Το τέλος αυτό καταβάλλεται πριν τη μεταβίβαση.ζ) Για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία μοτοποδηλάτου με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 50 κ.ε. επιβάλλεται τέλος 15 ΕΥΡΩ, χωρίς προσαύξηση με εισφορά ΟΓΑ, ανεξάρτητα από την αξία του μοτοποδηλάτου. Επίσης δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου.- Στο πιο πάνω τέλος δεν υπόκεινται οι μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του Φ.Π.Α.- Το πιο πάνω τέλος επιμερίζεται αναλόγως όταν μεταβιβάζεται ποσοστό.- Το τέλος καταβάλλεται πριν τη μεταβίβαση.2.2. Από χαριστική αιτία.Για τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία (δωρεά - γονική παροχή) δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου επιβάλλεται εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3% στη συνολική αξία.Η εισφορά αυτή δεν επιβάλλεται στη μεταβίβαση από χαριστική αιτία άλλων αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων.2.3. Αρμόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.Από 1.4.2004, το τέλος αδείας οχήματος και το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος εισπράττονται υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (νυν Περιφερειών αρθ. 283 παρ. 2 ν. 3852/2010), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 3220/2004. Η είσπραξη των χρημάτων γίνεται σε λογαριασμούς τραπεζών, οι οποίοι έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό. Ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου αυτού ορίστηκε η 1η Απριλίου 2004 (αρ. αποφ. 1012568/120Β/Τ&ΕΦ (365 Β΄/10.2.2004).
27/03/2013 - 08:31

Πως θα δοθεί η αποζημίωση στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών

Πως θα δοθεί η αποζημίωση στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών Εγκρίθηκε από την Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ, η ρύθμιση που προβλέπει ημερήσια αποζημίωση στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών για τις πρόσφατες εκτεταμένες απεργιακές κινητοποιήσεις, τον μήνα Ιανουάριο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βάσει της ρύθμισης οι μειωμένες τιμές θα ισχύσουν μόνο για τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών του μηνός Απριλίου, που θα ανανεωθούν στα εκδοτήρια των ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ., ενώ δεν θα παρέχονται σε περιπτώσεις έκδοσης νέων μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών. Αναλυτικά οι εκπτώσεις στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών: • Η Μηνιαία Κάρτα για όλα τα ΜΜΜ, αξίας 45,00 ευρώ, θα πωλείται έναντι 34,00 ευρώ • Η μειωμένη Μηνιαία Κάρτα για όλα τα ΜΜΜ, αξίας 23,00 ευρώ, θα πωλείται 17,00 ευρώ • Η Μηνιαία Κάρτα για Λεωφορεία- Τρόλλευ-Τραμ, αξίας 20,00 ευρώ, θα κοστίζει 16,00 ευρώ • Η μειωμένη Μηνιαία Κάρτα για Λεωφορεία- Τρόλλευ-Τραμ, αξίας 10,00 ευρώ, θα διατίθεται έναντι 8,00 ευρώ Όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών, οι εκπτώσεις στις ανωτέρω τιμές πώλησης, προσδιορίστηκαν με βάση: - Τον αριθμό των απεργιακών κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2013, στον ΟΣΥ ΑΕ (6 ημέρες) και ΣΤΑΣΥ ΑΕ (9 ημέρες). - Το ανώτατο ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της αξίας της κάρτας και - Το συγκοινωνιακό μέσο ή μέσα που απεργούσαν. Συγκεκριμένα, οι προβλεπόμενες εκπτώσεις αντιστοιχούν στο 1/30 ή 1/45 ή 1/60 της αξίας της μηνιαίας κάρτας για κάθε ημέρα 24ωρης απεργίας και σε σχέση με το μέσο ή τα μέσα που απεργούσαν. Ειδικότερα εκπτώσεις προβλέπονται στις εξής πέντε περιπτώσεις: - Σε περίπτωση απεργίας των Λεωφορείων, του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1) και του Μετρό (Γραμμές 2 και 3) όλοι οι κάτοχοι μηνιαίων καρτών δικαιούνται έκπτωσης ίσης με το 1/30 της αξίας αυτών για κάθε ημέρα απεργίας. - Σε περίπτωση απεργίας των Λεωφορείων και του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1) ή των Λεωφορείων και μιας εκ των γραμμών του Μετρό (Γραμμή 2 ή 3), οι μεν κάτοχοι καρτών των 45 ευρώ (και 23 μειωμένη) και 140 ευρώ (και 70 μειωμένη) δικαιούνται έκπτωσης ίσης με το 1/45 της αξίας αυτών και οι δε κάτοχοι καρτών των 20ευρώ (και 10 ευρώ μειωμένη ) δικαιούνται έκπτωσης ίσης με το 1/30 της αξίας αυτών για κάθε ημέρα της απεργίας. - Σε περίπτωση απεργίας του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1) και του Μετρό (Γραμμές 2 και 3) οι κάτοχοι μηνιαίων καρτών των 45 ευρώ (και 23 ευρώ) και των 140 ευρώ (και 70 ευρώ) δικαιούνται έκπτωσης ίσης με το 1/45 της αξίας αυτών, για κάθε ημέρα απεργίας. - Σε περίπτωση απεργίας είτε του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1) είτε της Γραμμής 2 είτε της Γραμμής 3 του Μετρό οι κάτοχοι μηνιαίων καρτών των 45ευρώ (και 23ευρώ) και των 140 ευρώ (70ευρώ ) δικαιούνται έκπτωσης ίσης με το 1/60 της αξίας αυτών, για κάθε ημέρα απεργίας. - Σε περίπτωση απεργίας μόνο των Λεωφορείων οι μεν κάτοχοι καρτών των 45 (και 23) και 140 (και 70) δικαιούνται έκπτωσης ίσης με το 1/60 της αξίας αυτών, οι δε κάτοχοι καρτών των 20ευρώ (και 10 ευρώ) δικαιούνται έκπτωσης ίσης με το 1/30 της αξίας αυτών, για κάθε ημέρα απεργίας. Eπίσης, το υπουργείο καλεί τους εκδότες να ενημερώνουν σχετικά όλους τους ενδιαφερόμενους επιβάτες, σημειώνοντας πως παράλληλα θα πρέπει να αναρτηθεί εγκαίρως σχετική ανακοίνωση - ενημέρωση (με τις τιμές πώλησης ανά τύπο κάρτας) σε εμφανές σημείο όλων των εκδοτηρίων πώλησης καρτών. Για τυχόν μηνιαία κουπόνια που πωλήθηκαν μέχρι τις 25/03/2013 χωρίς την παροχή έκπτωσης, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ να μεριμνήσουν για την καταγραφή των αριθμήσεων τους και να οργανώσουν τη διαδικασία παροχής των ανωτέρω εκπτώσεων σε περίπτωση επανεμφάνισης του επιβάτη. Η ρύθμιση που αφορά την παροχή έκπτωσης στους κατόχους ετησίων καρτών απεριορίστων διαδρομών θα εφαρμοστεί από τον Ο.Α.Σ.Α. για το σύνολο του έτους, με την έκδοση αντίστοιχης απόφασης του Δ.Σ. του οργανισμού.
26/03/2013 - 20:08

Τιμές καρτών απεριορίστων διαδρομών Απριλίου 2013

Τιμές καρτών απεριορίστων διαδρομών Απριλίου 2013 Η Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ ενέκρινε σήμερα την σχετική ρύθμιση που προώθησε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία προβλέπεται η ημερήσια αποζημίωση και οι τιμές των καρτών απεριορίστων διαδρομών για τις πρόσφατες εκτεταμένες απεργιακές κινητοποιήσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Με βάση τη ρύθμιση που προωθείται για την αποζημίωση των επιβατών κατόχων καρτών απεριορίστων διαδρομών κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων τουλάχιστον 24ωρης διάρκειας, που πραγματοποιήθηκαν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ από την 1η Ιανουαρίου 2013, οι τιμές των μηναίων καρτών απεριορίστων διαδρομών Απριλίου 2013 διαμορφώνονται ως εξής: Διευκρινίζεται ότι οι εκπτώσεις στις ανωτέρω τιμές πώλησης προσδιορίστηκαν με βάση: - Τον αριθμό των απεργιακών κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2013, στον ΟΣΥ ΑΕ (6 ημέρες) και ΣΤΑΣΥ ΑΕ (9 ημέρες). - Το ανώτατο ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της αξίας της κάρτας. - Το συγκοινωνιακό μέσο ή μέσα που απεργούσαν. Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες εκπτώσεις αντιστοιχούν στο 1/30 ή 1/45 ή 1/60 της αξίας της μηνιαίας κάρτας για κάθε ημέρα 24ωρης απεργίας και σε σχέση με το μέσο ή τα μέσα που απεργούσαν και σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα. Σε ότι αφορά τη διαδικασία υλοποίησης της παροχής, διευκρινίζουμε τα εξής: 1. Οι ανωτέρω εκπτώσεις θα παρέχονται ειδικά για το μήνα Απρίλιο 2013 στους κατόχους κυρωμένου στελέχους μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών και θα ισχύουν για όλες τις μηνιαίες κάρτες που θα ανανεωθούν στα εκδοτήρια των ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ. 2. Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν θα παρέχονται σε περιπτώσεις έκδοσης νέων μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών. 3. Οι εκδότες θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά όλους τους ενδιαφερόμενους επιβάτες ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναρτηθεί εγκαίρως σχετική ανακοίνωση - ενημέρωση (με τις τιμές πώλησης ανά τύπο κάρτας) σε εμφανές σημείο όλων των εκδοτηρίων πώλησης καρτών. 4. Για τυχόν μηνιαία κουπόνια που πωλήθηκαν μέχρι τις 25/03/2013 χωρίς την παροχή έκπτωσης, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ να μεριμνήσουν για την καταγραφή των αριθμήσεων τους και να οργανώσουν τη διαδικασία παροχής των ανωτέρω εκπτώσεων σε περίπτωση επανεμφάνισης του επιβάτη. 5. Η ρύθμιση που αφορά την παροχή έκπτωσης στους κατόχους ετησίων καρτών απεριορίστων διαδρομών θα εφαρμοστεί από τον Ο.Α.Σ.Α. για το σύνολο του έτους, με την έκδοση αντίστοιχης απόφασης του Δ.Σ. του οργανισμού Η συγκεκριμένη ρύθμιση στοχεύει στη διατήρηση και την ενίσχυση της αξιοπιστίας του επιβατικού κοινού απέναντι στα ΜΜΜ και ταυτόχρονα δικαιώνει τους τακτικούς χρήστες που επιλέγουν τις δημόσιες συγκοινωνίες για τη μετακίνηση τους. Επίσης συμπληρώνει το προηγούμενο μέτρο ανταμοιβής των τακτικών χρηστών των ΜΜΜ, δηλαδή τη δεσμίδα δέκα συν ένα και εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του υπουργείου για την εξυγίανση των συγκοινωνιακών ΔΕΚΟ και την καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής. Το υπουργείο με το συγκεκριμένο μέτρο όπως και με τη μη αύξηση της τιμής των εισιτηρίων καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για την ανταμοιβή των τακτικών χρηστών και αναμένει εκ μέρους του επιβατικού κοινού να στραφεί στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών που επιτρέπουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών με ταυτόχρονη διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα.
26/03/2013 - 17:44

Απεργία την Τετάρτη 3/4 σε ολες κατηγορίες πλοίων

Απεργία την Τετάρτη 3/4 σε ολες κατηγορίες πλοίων Εικοσιτετράωρη προειδοποιητική απεργία, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, για την επόμενη Τετάρτη 3 Απριλίου 2013, αποφάσισε σε σημερινή της συνεδρίαση, η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), με αφορμή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας. Ωστόσο πηγές από την ΠΝΟ, διευκρίνισαν, ότι στην περίπτωση που το πολυνομοσχέδιο κατατεθεί νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής, τότε η κινητοποίηση θα προκηρυχθεί άμεσα για την ημέρα εκείνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επεξεργασία του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας θα αρχίσει αύριο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ενώ η συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Η ΠΝΟ αναφέρει ότι το νέο σχέδιο νόμου με τη σημερινή του μορφή θα πρέπει να αποσυρθεί, ενώ ζητεί την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, εξόφληση δεδουλευμένων αποδοχών σε πληρώματα πλοίων που οφείλουν ακτοπλοϊκές εταιρείες και επαναφορά των ιατροφαρμακευτικών παροχών των ναυτικών από τον ΕΟΠΥΥ στο Οίκο Ναύτου. «Το νέο σχέδιο νόμου, καταργεί εκ βάθρων το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που αφορά μεταξύ άλλων, τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων και τη δεκάμηνη απασχόληση στην ακτοπλοΐα και στα ποντοπόρα φορτηγά, κατεδαφίζει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τα κατώτερα πληρώματα και δίνει τη δυνατότητα σύναψης ατομικών μεταξύ του πλοιοκτήτη και του Έλληνα ναυτικού», τονίζει σε ανακοίνωση της η ΠΝΟ και προσθέτει: «Με τις Επιτροπές Επίταξης του πολυνομοσχεδίου επιχειρείται “από την πίσω πόρτα” ευθεία καταστρατήγηση του δικαιώματος απεργίας», αφού η ειδική Διοικητική Επιτροπή Ναυτικών Επιτάξεων που δημιουργείται «αποτελεί όργανο του υπουργείου Ναυτιλίας». πηγη:ΑΠΕ
24/03/2013 - 12:05

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρεί η Τροχαία, σήμερα και αύριο, στο κέντρο της Αθήνας λόγω της μαθητικής παρέλασης που πραγματοποιείται σε λίγη ώρα και της στρατιωτικής παρέλασης αύριο, για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, ενώ απαγορεύεται η διέλευση και η στάση σε δρόμους, από όπου θα περάσουν οι παρελάσεις. Επίσης, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφορά, ενώ ανάλογες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους δήμους της Αττικής όπου θα γίνουν μαθητικές παρελάσεις. Σήμερα και αύριο, κατά τη διάρκεια των παρελάσεων κλειστός θα είναι ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα. Λόγω της μαθητικής παρέλασης, η οποία πραγματοποιείται στη Λ.Αμαλίας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από τις 07.00 το πρωί στους δρόμους: Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας σε όλο το μήκος της Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, από τη συμβολή με τη Λ.Βασ. Κων/νου έως τη Λ. Αμαλίας (Β. Γεωργίου Α' Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου) σε όλο το μήκος της Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αιόλου και της Πλ. Συντάγματος Λεωφόρος Β. Όλγας, σε όλο το μήκος της Λ. Συγγρού, στο τμήμα της από την οδό Αθ. Διάκου έως Διον. Αρεοπαγίτου Όθωνος, σε όλο το μήκος, της Φιλελλήνων σε όλο το μήκος της Για τη στρατιωτική παρέλαση, αύριο 25η Μαρτίου, η κυκλοφορία θα διακοπεί: Από τις 06.00 ώρα έως το τέλος της δοξολογίας στον Ιερό Ναό Διονυσίου Αρεοπαγίτου: Σκουφά, στο τμήμα της από την οδό Σίνα έως την Πλ. Φιλικής Εταιρείας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο Λυκαβηττού, σε όλο το μήκος της Δημοκρίτου, στο τμήμα της από την οδό Σκουφά έως την οδό Σόλωνος Σόλωνος, στο τμήμα της από την οδό Κανάρη έως την οδό Σίνα και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο Ομήρου, στο τμήμα της από την οδό Σκουφά έως την οδό Ακαδημίας Σέκερη, σε όλο το μήκος, της Κουμπάρη σε όλο το μήκος της Από 06.30 έως το τέλος της παρέλασης: Λ. Β. Όλγας, σε όλο το μήκος της Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Αμαλίας έως Λ. Βασ. Κωνσταντίνου Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της Β. Γεωργίου Β', σε όλο το μήκος της Β. Γεωργίου Α', σε όλο το μήκος της Λ. Β. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της Όθωνος, σε όλο το μήκος της Πλατεία Ομονοίας Πειραιώς, στο τμήμα της από την Πλ. Ομονοίας έως την Ιερά Οδό Αθηνάς, σε όλο το μήκος της Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της Πλατεία Καραϊσκάκη Καρόλου, σε όλο το μήκος της Μάρνη, στο τμήμα της από την Πλ. Βάθη έως την οδό Καρόλου Πατησίων, στο τμήμα της από την οδό Πανεπιστημίου έως τη Λ. Αλεξάνδρας Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της από την Πλ. Καραϊσκάκη έως την οδό Ι. Μεταξά Αχιλλέως, στο τμήμα της από την Πλ. Καραϊσκάκη έως την οδό Θερμοπυλών Πλατεία Συντάγματος Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της Σταδίου, σε όλο το μήκος της Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Δ. Αρεοπαγίτου Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της Η αστυνομία κάνει έκκληση στους πολίτες, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω Οδούς, Λεωφόρους και Πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.
22/03/2013 - 14:05

Κλειστό το ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα την Κυριακή και την Δευτέρα

Κλειστό το ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα την Κυριακή και την Δευτέρα Κλειστός θα είναι ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα, την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25 Μαρτίου, λόγω της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης. Ο σταθμός του μετρό θα κλείσει με εντολή της Αστυνομίας από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι νεότερης εντολής.
21/03/2013 - 19:12

Εγγραφή αυτοκινήτων σε άλλη χώρα σχέδιο της ΕΕ

Εγγραφή αυτοκινήτων σε άλλη χώρα προτάσεις για την διευκόλυνση σχέδιο της ΕΕ Μέχρι και 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως κοστίζουν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που παρεμποδίζουν την εγγραφή αυτοκινήτων σε άλλη χώρα, και είναι μέσα στα 20 συνηθέστερα παράπονα πολιτών . Σε ημερίδα που οργανώθηκε στην επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του ΕΚ την Τετάρτη, ευρωβουλευτές και ειδικοί συζήτησαν προτάσεις που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απλούστευση των διαδικασιών. Εκείνοι που ζουν σε ένα κράτος μέλος αλλά εργάζονται σε άλλο ή εκείνοι που αγοράζουν μεταχειρισμένο σε άλλο κράτος μέλος ή ακόμα εκείνοι που απλώς ζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό έχουν πολλά να κερδίσουν από τις προτεινόμενες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ταξινόμηση. Οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν ήδη υποβληθεί για έγκριση από το ΕΚ και ο εισηγητής, Ολλανδός ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων Toine Manders, σημείωσε ότι η Επιτροπή έχει εντοπίσει το πρόβλημα σαν ένα από τα20 που πιο συχνά αναφέρουν οι Ευρωπαίοι: "οφείλουμε να αποδείξουμε ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί σωστά"... Τρείς στόχοι και...Οι τρείς στόχοι της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διευκρινισθούν πλήρως οι υποχρεώσεις των πολιτών που κινούνται μεταξύ κρατών μελών σε ότι αφορά την ταξινόμηση, να περιορισθεί ο γραφειοκρατικός κυκεώνας που συνοδεύει την μεταφορά αυτοκινήτου από ένα κράτος μέλος σε άλλο και να δημιουργηθεί πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός αυτοκινήτων που εκλάπησαν σε μια χώρα και "ξεπλένονται" αποκτώντας πινακίδες μιας άλλης. ... τρία παραδείγματα Όταν αγοράζεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο ζεις είναι ουσιαστικά αδύνατο να το οδηγήσεις μέχρι τη χώρα σου, εξήγησε ο Claudia May της γερμανικής λέσχης αυτοκινήτου ADAC, καθώς οι προσωρινές πινακίδες αναγνωρίζονται μόνο στη χώρα που τις εκδίδει. Οι επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων αδυνατούν να μεταφέρουν μέρος του στόλου τους και να το νοικιάσουν σε άλλες χώρες αναλόγως της εποχικής ζήτησης, όπως σημείωσε ο John Lewis της ένωσης εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων Leaseurope. Τέλος σε ότι αφορά τα κλεμμένα αυτοκίνητα, η έλλειψη ενιαίας βάσης δεδομένων ή έστω συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών έχει σαν αποτέλεσμα ανα μην υπάρχει καμία προειδοποίηση όταν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο ταξινομείται και νομιμοποιείται σε άλλο κράτος μέλος. Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς θα αρχίσει να συζητά την έκθεση Manders το Μάιο, με την ψηφοφορία να προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο

Η Επικαιρότητα Τώρα