ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

23/05/2012 - 20:27

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΑΣΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΑΣΑ Αρμόδια Υπηρεσία Οι γραμματείες των σχολών. Ισχύς του δελτίου Τα δελτία μειωμένου εισιτηρίου για φοιτητές και σπουδαστές ισχύουν σε όλες τις αστικές, υπεραστικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες της χώρας και για όλη τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους (1η Σεπτεμβρίου - 31η Αυγούστου). Δικαιολογητικά Μία Φωτογραφία Διαδικασία Κάθε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ζητά με γραπτή αίτησή του από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) τον αριθμό των δελτίων που χρειάζεται για κάθε σχολή ή κλάδο σχολής, ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών ή φοιτητών που έχουν εγγραφεί. Ο ΟΑΣΑ εκδίδει τα αντίστοιχα δελτία και τα παραδίδει στις σχολές. Στη συνέχεια κάθε σχολή συμπληρώνει, σφραγίζει τα δελτία και τα παραδίδει για χρήση στους φοιτητές. Για περισσότερες πληροφορίες οι αρμόδιες υπηρεσίες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Εισιτηρίων του ΟΑΣΑ στα τηλέφωνα 210-8200897, 210-8200921 και 210-8200922. Το χρώμα των δελτίων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών.
23/05/2012 - 20:23

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αρμόδια Υπηρεσία Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας, Πλατεία Ελευθερίας 22 - 10553 Αθήνα, τηλ. 3243408 και 3232513. Δικαιολογητικά ● Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου, που υπογράφεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, από τον εφημέριο της ενορίας, από τους αντιπροσώπους της οργάνωσης πολυτέκνων και από τον αρχηγό της οικογένειας. Με τη βεβαίωση αυτή βεβαιώνεται ο αριθμός των παιδιών και το επάγγελμά τους. Μαζί με αυτό υποβάλλεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου (το οποίο χορηγείται από τον δήμο ή την κοινότητα) για να χορηγηθεί το επίδομα ή η σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας. Υποβάλλονται επίσης μαζί με την πρώτη κατάσταση και πρόσθετα δικαιολογητικά, όταν πρόκειται για τις παρακάτω περιπτώσεις: ● Για ενήλικους σπουδαστές στα πανεπιστήμια αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών από την σχολή όπου φοιτά το ενήλικο αγόρι. ● Για ενήλικους μαθητές σε επαγγελματικά καταστήματα Αναλυτική Βεβαίωση καταστήματος στο οποίο μαθαίνει τέχνη ή επάγγελμα το ενήλικο παιδί. ● Για διαζευγμένες θυγατέρες οι οποίες συγκατοικούν ή συντηρούνται από τους γονείς ή από ένα γονέα, διαζευκτήριο και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τη διαζευγμένη θυγατέρα ότι συγκατοικεί ή συντηρείται από τους γονείς της. Επιπλέον, βεβαίωση του ΙΚΑ ότι δεν είναι ασφαλισμένη. ● Για τελείως ανίκανους για εργασία, που είναι ανασφάλιστοι Βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής στην οποία να βεβαιώνεται ότι είναι τελείως ανίκανοι για κάθε εργασία. ● Για ανάπηρους βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ότι είναι τελείως ανίκανοι για κάθε εργασία (ποσοστό 100%). ● Για ανάπηρους πολέμου με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 70%, απόφαση απονομής σύνταξης. ● Για τις άγαμες θυγατέρες εφόσον υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους (φωτοαντίγραφο ασφαλιστικών βιβλιαρίων του ΙΚΑ εφόσον εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή βεβαιώσεις των οικείων οργανισμών ή δημοσίων υπηρεσιών (όπου εργάζονται) περί του χρόνου έναρξης εργασίας και της τυχόν αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας. ● Για διαζευγμένους γονείς, διαζευκτήριο και αντίγραφο δικαστικής απόφασης σχετικά με την επιμέλεια και φροντίδα των παιδιών. Διαδικασία Μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών στους κατά τόπους συλλόγους πολυτέκνων και αφού εγκριθεί στη συνέχεια από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, εκδίδεται το βιβλιάριο πολυτέκνου, που επιδεικνύεται στον εισπράκτορα του μεταφορικού μέσου (εκτός των αεροπορικών γραμμών) και καταβάλλεται μειωμένο εισιτήριο. Διάρκεια έκδοσης Ένας περίπου μήνας μετά την υποβολή των δικαιολογητικών. ΣHMEIΩΣH Τα βιβλιάρια πρέπει να είναι θεωρημένα από την οικεία πολυτεκνική οργάνωση. Διαδικασία έκδοσης κάρτας μειωμένης τιμής στις αστικές συγκοινωνίες για πολυτέκνους Οι μηνιαίες κάρτες μειωμένης τιμής εκδίδονται από τα εκδοτήρια μηνιαίων καρτών του συστήματος αστικών συγκοινωνιών. Για την έκδοση των καρτών απαιτείται μία φωτογραφία και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και του βιβλιαρίου πολυτέκνου. Η επίδειξη του βιβλιαρίου πολυτέκνου απαιτείται και κατά τον έλεγχο κομίστρου από τους αρμόδιους υπαλλήλους του συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών.
15/05/2012 - 01:00

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΝΕΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ Να περάσουν εντός 30 ημερών από την εφορία θα καλούνται όλοι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Μήνυμα θα λαμβάνουν άμεσα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης μέσω ίντερνετ και την πραγματοποίηση της σχετικής διασταύρωσης σε πραγματικό χρόνο. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών έχουν εκπονήσει ειδικό σχέδιο για την καταπολέμηση της αποφυγής πληρωμής τελών κυκλοφορίας η οποία έχει λάβει τη μορφή επιδημίας κυρίως στους κατόχους ΙΧ μεγάλου κυβισμού το οποίο τίθεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες σε εφαρμογή. Τι προβλέπει αυτό; Κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέσω ίντερνετ ο φορολογούμενους καλείται να συμπληρώσει ή να επιβεβαιώσει τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτει, το χρόνο πρώτης κυκλοφορίας τους, τους φορολογίσιμους ίππους κ.ά. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται στον πίνακα υπολογισμού της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης των φορολογούμενων. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της φορολογικής δήλωσης και εφόσον από την πραγματοποίηση σχετικής διασταύρωσης με το αρχείο πληρωμής των τελών κυκλοφορίας που έχει δημιουργήσει η ΓΓΠΣ προκύπτει ότι σε κάποιο από τα οχήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας, τότε θα εκδίδεται αυτόματα ειδικό ειδοποιητήριο προς το φορολογούμενο. Με το ειδοποιητήριο αυτό ο φορολογούμενος θα καλείται εντός τριάντα ημερών να προσέλθει στην εφορία στην οποία υπάγεται προκειμένου να προσκομίσει αποδεικτικά πληρωμής των τελών. Αν δεν εμφανιστεί στην εφορία ή προκύψει από τον έλεγχο ότι πράγματι δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη τότε θα γίνεται βεβαίωσή τους στο όνομα του φορολογούμενου και θα καλείται να τα εξοφλήσει στο διπλάσιο (όπως προβλέπει η φορολογική νομοθεσία). Σημειώνεται ότι τα τελευταία δυο χρόνια αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός όσων δεν καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας αφενός λόγω της οικονομικής ύφεσης και αφʼ ετέρου λόγω της μεγάλης αύξησής τους στο ΙΧ υψηλού κυβισμού. Υπολογίζεται ότι αφήνουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας κάθε χρόνο περισσότεροι από 300.000 ιδιοκτήτες ΙΧ και μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ένα αξιόπιστο σύστημα εντοπισμού τους. ΠΗΓΗ:capital.gr
09/05/2012 - 08:18

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Οδηγίες προς τις αρμόδιες ΔOY για το πότε εξαιρούνται από την καταβολή τελών κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα που αποσύρονται από την κυκλοφορία παρέχονται με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών. Αναλυτικότερα με την υπ'Α αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5020038 ΕΞ 7.5.2012 εγκύκλιο ορίζονται τα εξής: ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση α) του άρθρου δεύτερου του Ν.4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α) και β) της αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ. 1091/30.03.2012 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών-Τέλη κυκλοφορίας κατά την απόσυρση οχημάτων» ΣΧΕΤ: Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5000427 ΕΞ 4.1.2012 Ε.Δ.Υ.Ο. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής ΕΔΥΟ, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της από 31/12/2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011), με βάση τις οποίες οι διατάξεις της απόσυρσης εφαρμόζονται για αυτοκίνητα οχήματα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2012, κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας α) το άρθρο δεύτερο του Ν.4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/23.02.2012), με τις διατάξεις του οποίου κυρώθηκε η ως άνω πράξη νομοθετικού περιεχομένου και β) την αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ.1091/30.3.2012 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών. Ειδικότερα, με την παράγραφο γ) της εν λόγω εγκυκλίου παρέχονται οδηγίες προς τις αρμόδιες ΔΟΥ σύμφωνα με τις οποίες, στις βεβαιώσεις καταβολής τελών κυκλοφορίας που καθορίσθηκαν με την αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011 (ΦΕΚ 246/Α) ΚΥΑ, όπου αναγράφεται το έτος 2011 αυτό να αντικαθίσταται με το έτος 2012. Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν συντρέχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για κάποιο έτος, τα σχετικά στοιχεία δεν θα αναγράφονται επί της βεβαίωσης αλλά παρέχεται η δυνατότητα αναφοράς στις διατάξεις και τους λόγους της μη υποχρέωσης καταβολής των τελών κυκλοφορίας για συγκεκριμένο έτος, επί σχετικού ξεχωριστού εγγράφου του προϊσταμένου της ΔΟΥ το οποίο επισυνάπτεται στη σχετική βεβαίωση.
04/05/2012 - 01:00

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΝΕΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2012 ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EURO5 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξεκινά από Σεπτέμβρίο ο Νέος δακτύλιος λεγόμενος και πράσινος δακτύλιος, και θα ισχύσει από 1ης Σεπτεμβρίου 2012. Η ΚΥΑ τροποποιεί το σημερινό σύστημα του δακτυλίου με τη θέσπιση μέτρων αποτροπής της κυκλοφορίας των παλαιών φορτηγών και λεωφορείων στην Αθήνα, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. «Τον Νοέμβριο του 2011, προχωρήσαμε σε μια σημαντική νομοθετική παρέμβαση για την αύξηση των επιλογών καυσίμων στους πολίτες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Η άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης στις τελευταίες δύο πόλεις της Ελλάδας που ίσχυε, καθίσταται δυνατή από τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην τεχνολογία, που μειώνει δραστικά τους ρύπους που εκπέμπουν τα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Σήμερα, ολοκληρώνουμε τη θεσμική αυτή παρέμβαση, υπογράφοντας την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του σύνοδου μέτρου του "Πράσινου Δακτυλίου"», δήλωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωνσταντίνου και προσέθεσε: «Το μέτρο αυτό σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου νοθείας καυσίμων και την εντατικοποίηση των ελέγχων, διασφαλίζουν για τους κατοίκους της Αθήνας και όλης της Αττικής ένα πιο καθαρό περιβάλλον, μια πιο καθαρή ατμόσφαιρα». Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα βασικά μέτρα που προτείνονται είναι τα εξής: - Επιτρέπεται η κυκλοφορία στον μικρό δακτύλιο χωρίς περιορισμό των ΙΧ αυτοκινήτων και των φορτηγών οχημάτων κάτω των 2,2 τόνων, εφόσον είναι τεχνολογίας "Euro 5" ή μεταγενέστερης και εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140g/km. Το ίδιο ισχύει και για τα υβριδικά οχήματα για τα οποία επιτρέπονται και αυτά που είναι τεχνολογίας "Euro 4", εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140g/km. Τα υπόλοιπα οχήματα επιτρέπεται να κινούνται εντός του μικρού δακτυλίου με το εκ περιτροπής σύστημα "μονών-ζυγών". - Απαγορεύεται η κυκλοφορία στον μεγάλο δακτύλιο των λεωφορείων και των φορτηγών άνω των 2,2 τόνων, πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν από την 1η Ιανουαρίου 1990. Για μια μεταβατική περίοδο ενός έτους η προαναφερθείσα απαγόρευση εφαρμόζεται για τα ανωτέρω οχήματα πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν από την 1/1/1984. Στην απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβάνονται η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών- Λαμίας, η Λεωφόρος Κηφισού και η Λεωφόρος Αθηνών, με εξαίρεση το τμήμα της από τη διασταύρωσή της με τη Λεωφόρο Κηφισού έως την οδό Αχιλλέως. - Η ημερομηνία της 1 Ιανουαρίου 1990 επικαιροποιείται αυτόματα κάθε νέο ημερολογιακό έτος, έτσι ώστε κάθε φορά να απαγορεύονται τα οχήματα που είναι μεγαλύτερα των 22 ετών.
23/04/2012 - 19:02

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου Αρμόδιος φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) (άρθρο 96 του Ν. 2696/1999). Δικαιολογητικά Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ασφαλιστήριο (με πλαίσιο και κινητήρα). Αποδεικτικό Τόπου Κατοικίας (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ) Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας ονομαστικής αξίας 3 € και Μ.Τ.Σ. 3 € Τιμολόγιο αγοράς μοτοποδηλάτου. (Θα αναγράφονται πλήρη στοιχεία του μοτοποδηλάτου). Υπεύθυνη δήλωση του Εισαγωγέα με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής Υπεύθυνη δήλωση του Εισαγωγέα με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής (Απαραίτητο έγγραφο) Παράβολο 7,50 € από Δημόσιο Ταμείο Αίτηση έκδοσης αρχικής άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου από την ΕΛΑΣ Πιστοποιητικό Τελωνείου Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου από την ΕΛΑΣ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. ημειώσεις και επεξηγήσεις Ισχύει για το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου εκδίδεται ή ανανεώνεται. Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το μοτοποδήλατο για έλεγχο. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π.
23/04/2012 - 18:48

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ , ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ , ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ , ΔΙΠΛΩΜΑ, ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
05/04/2012 - 08:52

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΕ ΠΟΙΟ ΑΠΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες την απλούστευση των κανόνων για τη διασυνοριακή ταξινόμηση αυτοκινήτων, με στόχο να διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν και ταξινομούν οχήματα εντός της ΕΕ.
26/03/2012 - 18:54

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΔΙΟΔΙΑ 3 ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 143 απαγορεύεται και τιμωρείται η καθ’οιονδήποτε τρόπο κατάληψη μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος και των εγκατεστημένων σε αυτό σταθμών διοδίων και η παρεμπόδιση της λειτουργίας των σταθμών διοδίων με οποιοδήποτε τρόπο, ώστε να μη γεννώνται υποχρεώσεις αποζημίωσης του Δημοσίου προς τους παραχωρησιούχους.
26/03/2012 - 01:00

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2012

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα φέρνει η εφαρμογή του πράσινου δακτυλίου στην πρωτεύουσα. Από 1ης Μαΐου η εφαρμογή του μέτρου
14/02/2012 - 00:00

ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδια Υπηρεσία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Προϋποθέσεις Απαιτούμενα δικαιολογητικά ● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο) ● 'Αδεια κυκλοφορίας οχήματος ● Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του πωλητού του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας περί παραχώρησης της κυριότητας Παρατηρήσεις: Είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώνει στην πρώτη σελίδα τον αριθμό φορολογικού μητρώου του.
13/02/2012 - 22:14

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΠΑ

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΠΑ ΘΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Διεθνής άδεια οδήγησης · Σε ορισμένα κράτη της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και σε όλες της χώρες των άλλων ηπείρων, χρειάζεστε τη διεθνή άδεια οδήγησης προκειμένου να οδηγήσετε αυτοκίνητο, είτε το δικό σας είτε ενοικιαζόμενο. · Η διεθνής άδεια οδήγησης χορηγείται αυθημερόν από τα κατά τόπους Γραφεία της ΕΛΠΑ.Για περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία έκδοσης μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της ΕΛΠΑ στη διεύθυνση: http://www.elpa.gr/box3.asp#2 Γραφεία ΕΛΠΑ που εκδίδουν διεθνή άδεια οδήγησης: Αθήνα: Μεσογείων 395 Αγ. Παρασκευή Μεσογείων 2-4, Αμπελόκηποι ΤPOXOΓPAΦEIA Ανω Πατήσια: Οδός Πατησίων, στον ηλεκτρικό σταθμό Γλυφάδα: Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου Ηλιούπολη: Γωνία Κυδαθηναίων & Μ. Αντύπα Νέα Σμύρνη: Αγ. Φωτεινής 17 & Ιωνίας Νίκαια: Π. Ράλλη 117 Πλ. Παιδικής Στέγης Πειραιάς: Πλατεία Καραϊσκάκη Περιστέρι: Δωδεκανήσου & Αναπαύσεως Χαλάνδρι: Αγ. Παρασκευής 117 στο πλάι του Σκλαβενίτη Κατάστημα Hondos Center Πλ. Ομονοίας Θεσσαλονίκη: Βασ. Όλγας 230 & Αιγαίου Αγρίνιο: Ε.Ο. Μεσολογγίου-Αγρινίου 51 Αγ. Νικόλαος: Εργατικές Πολυκατοικίες Αγ. Νικολάου Ακράτα: 152ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Πατρών Αλεξανδρούπολη: 7ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξ/λης-Συνόρων (έναντι αεροδρομίου) *Αλιβέρι: 1ο χλμ. Αλιβερίου - Χαλκίδος *Αλμυρός:287ο χλμ Ε.Ο Αθηνών - Θεσσαλονίκης 'Αρτα: Περιφερειακή όδός Αρτας - Ιωαννίνων *Ασπροβάλτα: Α. Αλευράς, 82ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης-Καβάλας *Βέροια: Κ. Παναγιωτίδης-Ν. Κούγιας, 1ο χλμ. Ε.Ο. Βέροιας- Αγ. Βαρβάρας Βόλος: Ιωλκού 89γ-Λ. Βύρωνος *Γιαννιτσά:Εγνατία 80 *Γρεβενά: Ηπείρου 2 *Δράμα: 6ο χλμ. Ε.Ο. Δράμας-Νευροκοπίου Έδεσσα: Εγνατίας 134 *Ελασσόνα: Β. Μπαλιάκος-Ελασσόνα *Ζάκυνθος: Δ. Μυλωνάς- Σαρακινάδο Ζακύνθου *Ηγουμενίτσα: Εθνικής Αντιστάσεως 144 Ηράκλειο: Α. Παπαναστασίου 66 *Ιεράπετρα: Κ. Ανδριανού 27 *Ιτέα:2ο χλμ.Ιστιαίας - Αιδηψού Ιωάννινα: Πλ. Ομήρου 2 Καβάλα: Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 243 Καλαμάτα: Πολυτεχνείου (νέα είσοδος Καλαμάτας) *Καρδίτσα: Τρικάλων 297 *Καρπενήσι: Προυσσιωτίσης 51 *Καστοριά: Ν. Α. Αλεξίου, Πέτρα Καστοριάς Κάστρο: 112, 4ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Κατερίνη: 2ο χλμ. Παλ. Ε.Ο Κατερίνης - Θεσσαλονίκης Κέρκυρα: Πλ. Μανδουκίου- Νέο Λιμάνι *Κεφαλλονιά:Πλατιές *Κιάτο:104ο χλμ.Νέας Ε.Ο Αθηνών- Πατρών *Κιλκίς: Ν. Τρακατέλης, Τέρμα 21η Ιουνίου *Κίσσαμος Χανίων: Κίσσαμος *Κοζάνη: 3ο χλμ. Ε.Ο Κοζάνης - Θεσσαλονίκης *Κομοτηνή: 3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης Κόρινθος: Παλαιά γέφυρα Ισθμού Λαμία: Ταυγέτου 15 Λάρισα: 3ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας *Λέσβος:2ο χλμ. Μυτιλ.- Καλλονής *Λευκάδα:Τσεχλιμπού *Λήμνος:4ο χλμ. Μύρινας - Μούδρου *Λιβαδειά: Αχιλλέως 21 *Μύκονος:2ο χλμ. Μυκόνου - Ανω Μεράς *Νάξος:Χώρα Νάξου *Ναύπακτος:Λυγιά Ναυπάκτου *Ξάνθη: Καδόγλου-Βογιατζόγλου Ο.Ε., 2ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης-Πόρτο Λάγους Ορεστιάδα: Ιπποκράτους 88 *Πάρος:Παροικιά *Πάτμος:Κάμπος Πάτμου Πάτρα: Ε.Ο. Πάτρας-Αθήνας 18 *Πρέβεζα: Οδός Ιωαννίνων (περιοχή Καύσιμα) *Πτολεμαϊδα: Π. Κόλκας-Ε. Στεφανίδης Ο.Ε., 2ο χλμ. Πτολεμαϊδας-Κοζάνης Πύργος: 3ο χλμ. Ε.ο Πύργου-Πατρών *Ρέθυμνο: 3ο χλμ. Ρεθύμνου - Σπηλίου *Ρόδος: Δ. Πισσαδάκης, Λεωφ. Ελευθερίας 180-182, Κρεμαστή *Σάμος: Βαθύ Σάμου *Σαντορίνη: Καρτεράδος *Σέρρες: 1ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Θεσσαλονίκης *Σητεία: 1ο χλμ. Πισκοκέφαλου - Σητείας Σπάρτη: 4ο χλμ. Ε.Ο Σπάρτης - Γυθείου *Σύρος: Ηρώων Πολυτεχνείου *Σχηματάρι:61ο χλμ Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας *Τήνος:Λ. Τριποτάμου *Τρίκαλα: 3ο χλμ.Ε.Ο. Τρικάλων -Καλαμπάκας Τρίπολη: Ναυπλίου 47 *Φλώρινα: Γρεβενών 20 Χαλκίδα: Κώτσου 18 & Ιουστινιανού Χανιά: Λεωφ. Σούδας 162 *Χίος: Αγ. Διομήδη 5 Ευρετή Χίου Διεθνές πιστοποιητικό αυτοκινήτου (πολύπτυχο) Στα κράτη της Ασίας και της Αφρικής (όχι της Ευρώπης) απαιτείται από τις εκεί τελωνειακές αρχές, κατά την είσοδο ενός αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, το διεθνές πιστοποιητικό πορείας (πολύπτυχο). Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από την ΕΛΠΑ αυθημερόν, με την προσκόμιση της ελληνικής άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και της ταυτότητας του ιδιοκτήτη του. Στοιχίζει 105 ΕΥΡΩ και καλύπτει πολλαπλά ταξίδια (10 για Ι.Χ. αυτοκίνητα και 25 για φορτηγά) που θα πραγματοποιηθούν μέσα σ· ένα δωδεκάμηνο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και το δικτυακό τόπο της ΕΛΠΑ στη διεύθυνση: http://www.elpa.gr/box3.asp#3 Γραφεία ΕΛΠΑ που εκδίδουν (πολύπτυχο) αυτοκινήτου: Αθήνα : Μεσογείων 395 Αγ. Παρασκευή Θεσσαλονίκη: Βασ. Όλγας 230 & Αιγαίου Αλεξα/πολη: 7ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξ/λης-Συνόρων (έναντι αεροδρομίου) Βόλος: Ιωλκού 89γ-Λ.Βύρωνος *Δράμα: 6ο χλμ. Ε.Ο. Δράμας-Νευροκοπίου Έδεσσα: Εγνατίας 134 Ηράκλειο: Λεωφ. Κνωσσού - Γ. Παπανδρέου 16 Ιωάννινα: Πλ. Ομήρου 2 Καβάλα: Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 243 Καλαμάτα: Πολυτεχνείου (νέα είσοδος Καλαμάτας Κατερίνη: 2ο χλμ.Παλ.Ε.Ο Κατερίνης - Θεσσαλονίκης Κομοτηνή: 3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης Λαμία: Ταυγέτου 15 Λάρισα: 3ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας *Ξάνθη: Καδόγλου-Βογιατζόγλου Ο.Ε., 2ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης Πόρτο Λάγους Ορεστιάδα: Ιπποκράτους 88 Πάτρα: Ε.Ο. Πάτρας-Αθήνας 18 Τρίπολη: Ναυπλίου 47 Χαλκίδα: Κώτσου 18 & Ιουστινιανού Αθήνα : Μεσογείων 395 Αγ. Παρασκευή Θεσσαλονίκη: Βασ. Όλγας 230 & Αιγαίου Αλεξα/πολη: 7ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξ/λης-Συνόρων (έναντι αεροδρομίου) Βόλος: Ιωλκού 89γ-Λ.Βύρωνος *Δράμα: 6ο χλμ. Ε.Ο. Δράμας-Νευροκοπίου Έδεσσα: Εγνατίας 134 Ηράκλειο: Λεωφ. Κνωσσού - Γ. Παπανδρέου 16 Ιωάννινα: Πλ. Ομήρου 2 Καβάλα: Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού Το πολύπτυχο δεν χορηγείται αυθημερόν Ενημέρωση - πληροφορίες Πλήρως ενημερωμένους οδικούς χάρτες, τόσο της Ελλάδας όσο και των περισσοτέρων κρατών της Ευρώπης, μπορείτε να προμηθευθείτε από τα κατά τόπους γραφεία της ΕΛΠΑ σε όλη τη χώρα. Εξ άλλου το τουριστικό τμήμα της ΕΛΠΑ δίνει τηλεφωνικώς, στο 901 124 1600, πληροφορίες τουριστικής φύσης για την Ελλάδα και το εξωτερικό. Διεθνής ασφάλιση Από την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει το αυτοκίνητό σας πρέπει να προμηθευθείτε το διεθνές ασφαλιστήριο (πράσινη κάρτα) που ενδέχεται να σας ζητηθεί στα σύνορα του ξένου κράτους. Οδική βοήθεια Αν, οδηγώντας στο εξωτερικό, χρειασθείτε κάποια πληροφορία ή οδική βοήθεια για το αυτοκίνητό σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εθνική Λέσχη Αυτοκινήτου ή Τουρισμού της συγκεκριμένης χώρας, εφ' όσον είσαστε συνδρομητές στην ΕΛΠΑ. Θα εξυπηρετηθείτε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο μόνο αν έχετε εφοδιασθεί με το βιβλιάριο Διεθνούς Αυτοκινητιστικής Εξυπηρέτησης (ΔΑΕ) που διατίθεται από τα κατά τόπους γραφεία της ΕΛΠΑ αντί 20 ΕΥΡΩ.
13/02/2012 - 19:20

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει: Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. Να είναι κάτοχος ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης οποιασδόποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας, παλαιού τύπου. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α7) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Φωτοαντίγραφο κατεχόμενης άδειας οδήγησης παλαιού τύπου, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο) Παρατηρήσεις Δικαιολογητικό 3: Αν δεν ισχύει η προς αντικατάσταση άδεια οδήγησης πρέπει να προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά: α) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου, συμβεβλημένων με την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (απαιτούνται δύο παράβολα των 45 €, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. β) Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Αν η ισχύς της προς αντικατάσταση άδειας οδήγησης έχει λήξει πριν την έκδοση του νέου εντύπου προηγείται η διαδικασία της ανανέωσης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. ΚΟΣΤΟΣ 0 - 108 € (+ 30€ για την εκτύπωση) Έντυπο Α7
13/02/2012 - 19:17

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει: Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν). Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α6) 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 3. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ 4. Φωτοαντίγραφο κατεχόμενης άδειας οδήγησης ή την κατεχόμενη άδεια οδήγησης εφόσον έχει λήξει. Αν πρόκειται για άδεια κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν απαιτείται και μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο 5. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης 6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 7. Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση 8. Παράβολα 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση 9. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο) Παρατηρήσεις Δικαιολογητικό 7: Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. ΚΟΣΤΟΣ 108 € ( + 30 € για την εκτύπωση ) Έντυπο Α6
13/02/2012 - 19:13

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Η ΤΑΞΙ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Η ΤΑΞΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει: α) Να είναι τουλάχιστον 21 ετών. β) Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65) όπως ισχύει κάθε φορά. γ) Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή το Δημόσιο (εξαιρούνται της απαγόρευσης οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος εφόσον συγγενής α΄ βαθμού ή σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο με έδρα δημοτικό διαμέρισμα ή διοικητική μονάδα με πληθυσμό 1.000 κατοίκους κατά την τελευταία γενική απογραφή. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). δ) Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου. ε) Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί. στ) Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορία για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Β΄ κατηγορία η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν ως επαγγελματική. ζ) Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν.3109/2003 με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παραγρ. 2δ. του Π.Δ.243/1987 και Π.Δ.244/1987. Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρων ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί. θ) Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού ΕΔΧ αυτ/των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο - με την υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων (β), (γ), (δ) και (ε)) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 30 € σε διπλότυπο Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν σαν επαγγελματική ή επίδειξη της πρωτοτύπου. Παρατηρήσεις Επιπρόσθετα, απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία και δεν χρειάζεται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ανανέωση της ειδικής άδειας γίνεται από την υπηρεσία που έχει εκδοθεί ή επεκταθεί η άδεια κάθε πέντε (5) χρόνια. Η ανανέωση πρέπει να γίνει δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της άδειας. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμμπλήρωση πέντε ετών από τη λήξη της ειδικής άδειας, ο αιτών καταβάλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που υποβάλλεται για την απόκτησή της. Μετά τη συμπλήρωση πενταετίας απο τη λήξη της ειδικής άδειας, ο κάτοχός της υποβάλλεται σε ειδική γραπτή επανεξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, τεχνικά, πρώτες βοήθειες και τοπικά. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ισχύει μόνο για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που έγινε η επαναχορήγηση. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. ΚΟΣΤΟΣ 30 ευρώ
13/02/2012 - 19:08

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει: Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν). Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Β'. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο A2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για αρχική χορήγηση και των 27,02 ευρώ για επέκταση στην κατηγορία Β΄ Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο) Παρατηρήσεις Δικαιολογητικό 2:Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο (πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ.) από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του. Δικαιολογητικό 5:Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, και 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση επέκτασης ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Β', χορηγείται νέο έντυπο. Κατά την παραλαβή του νέου κατατίθεται υποχρεωτικά το προηγούμενο για να ακυρωθεί. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. ΚΟΣΤΟΣ33,02 - 114 € ( + 30 € για την εκτύπωση) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Έντυπο Α2
13/02/2012 - 19:03

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει: Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν). Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ισχύος μέχρι 25kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16kW/kg ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας οποιασδήποτε ισχύος ή λόγου ισχύος προς βάρος. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α'. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο Α1) 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης 4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 5. Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση 6. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ 7. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για αρχική χορήγηση και των 27,02 ευρώ για επέκταση στην κατηγορία Α΄ 8. Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης 9. Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση 10. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο) Παρατηρήσεις Δικαιολογητικό 2: Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο (πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ.) από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του. Δικαιολογητικό 5: Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, και 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση επέκτασης ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Α', χορηγείται νέο έντυπο. Κατά την παραλαβή του νέου κατατίθεται υποχρεωτικά το προηγούμενο για να ακυρωθεί. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, κατά την παραλαβή της άδειας, να καταθέσουν την τυχόν κατεχόμενη άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου, η οποία στέλνεται στην Υπηρεσία Τροχαίας που την εξέδωσε. Μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από τη χορήγηση άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας ισχύος μέχρι 25 kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16 kW/kg ο κάτοχός της μπορεί να οδηγεί μοτοσικλέτες οποιασδήποτε ισχύος ή λόγου ισχύος προς βάρος. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. ΚΟΣΤΟΣ 33,02 - 114 € ( + 30 € για την εκτύπωση)
13/02/2012 - 18:55

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Αρμόδια Υπηρεσία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Προϋποθέσεις Απαιτούμενα δικαιολογητικά ● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο) ● 'Αδεια κυκλοφορίας ● Έντυπο Παράβολο 30 ΕΥΡΩ σε περίπτωση αντικατάστασης, ενώ για δεύτερη ή τρίτη φορά Παράβολο 60 ΕΥΡΩ ● Επιστροφή φθαρμένων ή κατεστραμμένων κρατικών πινακίδων ● Εάν πρόκειται για φορτηγό, λεωφορείο, τρίκυκλο φορτηγό, ή Ε.Δ.Χ., απαιτείται και το Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας ● Βεβαίωση αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, για περίπτωση απώλειας και κλοπής Διαδικασία Διάρκεια έκδοσης της πράξης Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Κόστος 30 ευρώ για πρώτη φορά ή 60 ευρώ για δεύτερη ή τρίτη Διάρκεια ισχύος Για αόριστο χρόνο. Σημείωση Κατεβάστε το αντίστοιχο Έντυπο της υπηρεσίας
13/02/2012 - 18:50

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Αρμόδια Υπηρεσία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Προϋποθέσεις ● Να ασκεί αγροτική ή κτηνοτροφική ή μελισσοκομική ή αλιευτική ή πτηνοτροφική κλπ. επιχείρηση. Απαιτούμενα δικαιολογητικά ● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο) ● Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος ● Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης και χρόνο έναρξής της ● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ● Καταστατικό εταιρίας αν πρόκειται για εταιρία ή υπεύθυνη δήλωση του νομικού εκπροσώπου της επιχείρησης για το σκοπό, τη διάρκεια και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή διαχειριστή αυτής ● Φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ (όχι για καινούργιο) και επίδειξη του πρωτοτύπου ● Ειδική δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος (πρόκειται για υπηρεσιακό έντυπο, όχι για νέο όχημα) ● Υπεύθυνη δήλωση του Ν.15991986 για περιπτώσεις ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας (λόγω κληρονομιάς, αλλαγής έδρας, αμαξώματος) ● Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για καταβολή εισφοράς (στις περιπτώσεις που οφείλεται), τελών κυκλοφορίας, κλπ ● Βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής υπηρεσίας (αν το αυτοκίνητο μεταφέρει τρόφιμα ή είδη δημόσιας υγείας) ● Ισχύουσα έγκριση τύπου, για τα καινούργια οχήματα, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας και, αν απαιτηθεί, έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής για τα μεταχειρισμένα. ● Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας για την αναγκαιότητα του αυτοκινήτου ● Πιστοποιητικό εκτελωνισμού του οχήματος (για αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά) ● Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου και τέλους αδείας οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α., εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών) Διαδικασία Διάρκεια έκδοσης της πράξης Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Κόστος Το κόστος προκύπτει ανά περίπτωση οχήματος (π.χ. μικτό βάρος, ανοικτό - κλειστό, αγροτικό, επαγγελματικό κλπ) Διάρκεια ισχύος Σημείωση Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντα και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς του Ανάλογα με τη περίπτωση επαγγέλματος και την διαπίστωση του μεταφορικού έργου , μπορεί να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία. Κατεβάστε το αντίστοιχο Έντυπο της υπηρεσίας
13/02/2012 - 18:39

ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αρμόδια Υπηρεσία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Προϋποθέσεις 1. α.Το καύσιμο, η πραγματική ή η φορολογούμενη ισχύς του νέου κινητήρα να επιτρέπεται από τις, για κάθε περίπτωση, ισχύουσες διατάξεις. β. Να είναι τεχνικά δυνατή η ασφαλής και λειτουργικά ορθή, σύμφωνα με τις ανάλογες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, τοποθέτηση και συνεργασία του νέου κινητήρα, με τα υπόλοιπα συστήματα του αυτοκινήτου.* γ. Ο κυλινδρισμός και η πραγματική ισχύς του νέου κινητήρα θα πρέπει να προβλέπονται από το εργοστάσιο κατασκευής του αυτοκινήτου για το συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου, ή να περιλαμβάνονται μέσα στα όρια κυλινδρισμού και πραγματικής ισχύος που προβλέπονται από το εργοστάσιο κατασκευής, για το συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου.* δ. Είναι δυνατή η τοποθέτηση νέου κινητήρα του οποίου η πραγματική ισχύ και ο κυλινδρισμός δε μπορεί να διαφέρει παρά μόνο μέχρι 25%, σε σχέση με τα μεγέθη του αρχικού κινητήρα. ε.Προκειμένου για αυτοκίνητα νέας ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας: ι.) Το αυτοκίνητο με τονέο κινητήρα πρέπει να παρουσιάζει εκπομπές καυσαερίων ίσες ή μικρότερες από τα αντίστοιχα πρός το νέο κυλινδρισμό του όρια που προβλέπονταν από τις ισχύουσες κατά την ταξινόμηση του οχήματος διατάξεις** ιι.) Θα αντικατασταθούν, σύμφωνα με έγγραφη συναίνεση του εργοστασίου κατασκευής ή της επισήμου αντιπροσωπίας, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής, όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου, που τυχόν επηρεάζονται από το νέο κινητήρα, όπως πέδησης, ανάρτησης, αντιρρύπανσης κ.λ.π, εφόσον στην έγγραφη συναίνεση του εργοστασίου κατασκευής ή της επισήμου αντιπροσωπίας, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής, αναγράφονται τέτοιες προυποθέσεις.* 2. Στη περίπτωση αντικατάστασης των κινητήρων, περιλαμβάνεται και η διασκευή των κινητήρων των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων, με αντικατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων τους, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κυλινδρισμού του κινητήρα. Η διασκευή αυτή είναι επιτρεπτή.*** 3. Επιτρέπεται η διασκευή των κινητήρων των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων με αντικατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων τους, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ιπποδύναμης ύστερα από έγγραφη συναίνεση του εργοστασίου κατασκευής των αυτοκινήτων ή της επισήμου αντιπροσωπείας, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής των αυτοκινήτων. Η ώς άνω διασκευή δε θεωρείται αντικατάσταση του κινητήρα.*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τοποθέτηση κινητήρα του ιδίου τύπου με αυτόν που αναγράφεται στον αριθμό κυκλοφορίας δεν θεωρείται αλλαγή κινητήρα * Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 διπλωματούχου μηανολόγου μηχανικού ή πτυχιούχου τεχνολόγου μηχανολόγου μηχανικού ** Με πιστοποιητικό καυσαερίων το οποίο εκδίδεται από εργαστήριο καυσαερίων του ΚΤΕΟ Ελληνικού. *** Για αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας απαιτείται και πιστοποιητικό καυσαερίων από το εργαστήριο καυσαερίων του ΚΤΕΟ Ελληνικού. Απαιτούμενα δικαιολογητικά ● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο) ● 'Αδεια κυκλοφορίας του οχήματος ● Τιμολόγιο αγοράς κινητήρα ή δελτίο παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης αυτού ● Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους αδείας οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών) ● Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού ή πτυχιούχου τεχνολόγου μηχανολόγου-μηχανικού, στην οποία θα δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του νέου κινητήρα και θα αποτυπώνεται ο τύπος του και ο αριθμός πλαισίου σύμφωνα με την 20270/73 όπως ισχύει ● Πιστοποιητικό καυσαερίων το οποίο εκδίδεται από την Δ/νση ΚΤΕΟ-Ελληνικό (Απαιτείται για αυτοκίνητα νέας ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.) ● Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού ή πτυχιούχου μηχανολόγου-μηχανικού και του υπευθύνου λειτουργίας συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων που λειτουργεί νόμιμα, στις εγκαταστάσεις του οποίου έγιναν οι σχετικές εργασίες. (Απαιτείται για διασκευή κινητήρων ή συστημάτων του αυτοκινήτου) ● Επιστολή του εργοστασίου κατασκευής ή της επισήμου αντιπροσωπείας, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής. Μπορεί να υποβληθεί η σχετική τεχνική μελέτη διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού ή πτυχιούχου τεχνολόγου μηχανολόγου - μηχανικού, με την οποία θα προσδιορίζονται τα συστήματα του αυτοκινήτου, που ενδέχεται να απαιτείται η αντικατάστασή των, εφόσον επηρεάζονται από το νέο κινητήρα και θα υπολογίζονται οι επί των αξόνων επιπτώσεις του νέου κινητήρα. (Απαιτείται για αυτοκίνητα νέας ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.) Διαδικασία Διάρκεια έκδοσης της πράξης Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Κόστος Διάρκεια ισχύος Για αόριστο χρόνο. Σημείωση Κατεβάστε το αντίστοιχο Έντυπο της υπηρεσίας

Η Επικαιρότητα Τώρα