ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. koykoy
  2. Sherlock Holmes
  3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
  4. Τρίτη, 19 Μαϊος 2015
Ο ΟΑΕΔ θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν
περισσότερους ανέργους, προτίθεται να υλοποιήσει Εργαστήρι Ενεργοποίησης-
Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Μέσω των Εργαστηρίων θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική
πληροφόρηση σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον;)
Οργανισμό (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική
των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών
Πρωτοβουλιών).
Επισημαίνεται ότι μετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα
έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.
Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Αττικής,
θα υλοποιηθεί Τετάρτη 27/5/2015 από τις 09:30 έως τις 15:00
Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για τον Νομό Θεσσαλονίκης,
θα υλοποιηθεί Τετάρτη 27/5/2015 από τις 09:30 έως τις 15:00
Ο ΟΑΕΔ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στους Εργασιακούς Συμβούλους της Υπηρεσίας του
ΟΑΕΔ που είστε εγγεγραμμένος / εγγεγραμμένη.
Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες
στον διαδικτυακό τόπο;)
Σχολιασμός
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!