ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. koykoy
  2. Sherlock Holmes
  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
  4. Παρασκευή, 22 Μαϊος 2015
ροβληματισμό προκαλεί πάντως στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αλλά και στο υπουργείο Εργασίας,  το γεγονός ότι υπήρξαν άνεργοι που κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι η αίτησή τους έχει απορριφθεί, πριν καν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Γίνεται λόγος για περιπτώσεις ανέργων που διαθέτουν κλειδάριθμο και κατάφεραν να μπουν ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και να διαπιστώσουν την πορεία της αίτησής τους, αν και κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Ειδικά για τις περιπτώσεις εκείνες που αναγράφεται ότι η αίτηση απορρίφθηκε επειδή ο αιτών είναι ήδη επιτυχών σε αντίστοιχο πρόγραμμα, πρόκειται πιθανότατα για όσους έχουν επιλεχθεί στο πρόγραμμα voucher για νέους πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ και δεν μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε δύο προγράμματα χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί ακόμη απο τον ΟΑΕΔ.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Sorry, the discussion is currently locked. You will not be able to post a reply or a comment at the moment.