ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. Αθανασια
  2. Sherlock Holmes
  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
  4. Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016
:(
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
2
.
Π
ολύτεκνοι
και Τέκνα πολυτέκνων
:
Πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα
δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)
-
ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ Β ́/25
-
2
-
2014)], πρόσφατης έκδοσης
(όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων)
συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/24.12.2014
/τ.Α).Οταν κάνεις μια αίτηση εκτός απο την ανακοίνωση , απαραίτητο είναι να διαβαζεις και τα παραρτηματα για τα δικαιολογητικα και τις οδηγίες συμπλήρωσης. Δεν ακους και δεν διαβαζεις απο "καπου" !
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
  1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
  3. # 1
  • Σελίδα :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!