ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. Βασίλης
  2. ΔΙΑΦΟΡΑ
  3. Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017
Χαίρεται.

Η εφορία μου ζητάει να πληρώσω διπλό πρόστιμο ίσο με την αξία των τελών κυκλοφορίας οχήματος που μεταβίβασα νόμιμα το 2016 και πλέον δεν κατέχω εγώ και για το οποίο έχω πληρώσει ήδη τα μισά τέλη. Συνολικά δηλαδή μου ζητάει μαζί με το πρόστιμο να πληρώσω 2.5 φορές τα τέλη του 2016 για το αυτοκίνητο! Μάλιστα μου είπαν πως αυτό έχει πάθει αρκετός κόσμος που «δεν πρόσεξε» και έκανε μεταβίβαση μετά την άρση ακινησίας ενώ «στην εφορία φώναζαν να προσέξει ο κόσμος»!

Στην εφορία μου είπαν πως αυτό οφείλεται λόγο των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 4387/12-5-2016, επειδή είχα αιτηθεί άρση της ακινησίας βάση του συγκεκριμένου νόμου στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2016 με σκοπό την μεταβίβαση η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2016. Το όχημα είχε μπει σε ακινησία από το 2015 με πληρωμένα όλα τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι και το 2015.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω νόμιμου αντιπροσώπου, αιτήθηκα άρση ακινησίας και ο σχετικός ν. 4387/2016 μου επέβαλλε 3 τρόπους άρσης, με τον τελευταίο να κάνω άρση μέχρι το τέλος του έτους πληρώνοντας τα μισά τέλη για τους μήνες που απόμεναν, ως και έκανα. Σύμφωνα με τον Νόμο «στην περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής των στοιχείων ή μη επιστροφής αυτών στη Δ.Ο.Υ., επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας». Δηλαδή την τελευταία εργάσιμη του 2016 έπρεπε να επιστρέψω τα στοιχεία κυκλοφορίας (πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου) αλλιώς θα μου έβαζαν το πρόστιμο που.. μου βάζουν σήμερα!

Επειδή ο νόμος αυτός επιβάλλει την άρση της ακινησίας μόνο μέσα από τις επιλογές που δίνει (και όχι πχ πληρώνοντας πλήρως τα τέλη) αναγκάζοντας τον πολίτη αυτόματα να αποδεχτεί πως θα επιστρέψει τα στοιχεία του οχήματος στην αρμόδια ΔΟΥ την τελευταία εργάσιμη ημέρα αλλιώς θα φάει το «διπλό» πρόστιμο, είναι όχι μόνο αυτονόητο αλλά και ευτυχώς το αναφέρει ρητά ο νόμος αυτός, πως σε περιπτώσεις πχ μεταβίβασης όπως στην δική μου, δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι παραπάνω διατάξεις του, ήτοι να επιστραφούν τα στοιχεία του οχήματος (που έχουν μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο) και αν δεν επιστραφούν να μπει αυτόματα το «διπλό» πρόστιμο. Ο νόμος αυτός δηλαδή αναφέρει ρητά ότι:
«Εξυπακούεται ότι, στις περιπτώσεις μεταβίβασης οχήματος εντός του 2016, δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα ανωτέρω, αλλά οι διατάξεις της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α'), ...»

Οπότε από την στιγμή που έκανα μεταβίβαση, ο νόμος αυτός που επιβάλλει το «διπλό» πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής των στοιχείων ξεκαθαρίζει πως δεν μπορεί να μου επιβληθεί πρόστιμο αν δεν επιστρέψω τα στοιχεία κυκλοφορίας (αφού η περίπτωσή μου είναι περίπτωση μεταβίβασης). Λογικότατο και κατανοητό, έτσι;

Το πρόβλημα τώρα πιο είναι;
Μετά την άρση της ακινησίας, για να γίνει μεταβίβαση, ζητήθηκε «Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ», η οποία προφανώς και δόθηκε αφού προαπαιτείται για να γίνει η μεταβίβαση του οχήματος. Και προφανώς, πριν κάνω την μεταβίβαση δεν χρωστούσα τίποτα στην εφορία!

Η εφορία βέβαια ξέχασε να σημειώσει στην βεβαίωση, πως χρωστούσα Τέλη Κυκλοφορίας μόνο αν αποφάσιζα να το μεταβιβάσω αφού ο Νόμος 4093/2012 (222 Α') απαιτεί να έχουν πληρωθεί όλα τα Τέλη Κυκλοφορίας πριν την μεταβίβαση! Και αυτό ήταν το τραγικό λάθος, με κύρια ευθύνη της εφορίας η οποία εις αναλυτική γνώση όλων των διατάξεων και νόμων που εγώ δεν δύναμαι να γνωρίζω σε τόσο βάθος, βεβαίωσε πως δεν χρωστάω τέλη «σε καμία περίπτωση» εφόσον δεν ανέφερε «περιπτώσεις», όπως η περίπτωση μεταβίβασης που χρωστούσα τέλη, αφού ο νόμος 4387/2016 δεν μου επέτρεπε να τα πληρώσω κατά την άρση και με έβγαζε νόμιμο με τα μισά τέλη κυκλοφορίας.

Με βάση την βεβαίωση της εφορίας πως δεν χρωστάω τέλη κυκλοφορίας η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε. Εγώ έχοντας το χαρτί της εφορίας και έχοντας ολοκληρώσει την μεταβίβαση, και εφόσον πριν το τέλος του 2016 δεν μου έβγαζε «χρωστούμενα τέλη» το online σύστημα τελών κυκλοφορίας (προφανώς αφού και για την εφορία το αυτοκίνητο άνηκε σε άλλον!), ούτε μου είχε έρθει κανένα μήνυμα στο taxisnet (όπως ήρθε πχ το πρόστιμο και ηλεκτρονικά και σε έντυπο) και ούτε κανένας μου είπε τίποτα, υπέθεσα πως όλα έκλεισαν καλώς!

Αλλά με το που έγινε νόμιμα η μεταβίβαση χωρίς να χρωστάω τέλη κατά την εφορία, ξαφνικά βρέθηκα να έχω κάνει μεταβίβαση ενώ χρωστούσα τέλη κυκλοφορίας, με μια διαδικασία που παραβιάζει την σχέση μεταξύ του αιτίου-αιτιατού. Δηλαδή κατά την εφορία και την σχετική Βεβαίωσή της αλλά και το πρόστιμο που μου έβαλε, δεν χρωστούσα τέλη κυκλοφορίας μέχρι την στιγμή που εγκρίθηκε η μεταβίβαση, η οποία έγκριση μεταβίβασης έγινε παράνομα καθώς από την στιγμή που εγκρίθηκε χρωστούσα τέλη! Πιάσε τ' αυγό και κούρευτο και πλήρωνε και πρόστιμο..

Αλλά εντάξει, ας πούμε πως δέχομαι πως έπρεπε να ονειρευτώ όλες τις διατάξεις του Υπουργείου, και να πω στην εφορία ότι χρωστούσα τέλη ενώ αυτή βεβαίωνε εγγράφως πως δεν χρωστούσα, αφού έπρεπε να κάνω μεταβίβαση, και έπρεπε να ζητήσω στην εφορία να πληρώσω τα τέλη που δεν χρωστούσα τα οποία θα τα χρεωνόμουν ακόμα και αν η μεταβίβαση δεν ολοκληρωνόταν. Ας πούμε πως παρανόμησα που δεν σκέφτομαι τόσο παράλογα και έκανα αυτό που η εφορία με κατηγορεί πως δεν έκανα και μου βάζε πρόστιμο.

Το διπλό πρόστιμο επειδή δεν επέστρεψα τις πινακίδες την ημέρα που έπρεπε, γιατί μου το επιβάλλουν; Αν δεν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο είναι Μονό αφού έτσι λένε
«οι διατάξεις της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α')», στις οποίες υπόκειμαι αφού έκανα μεταβίβαση.

Αυτός ο νόμος αναφέρεται ρητά σε περιπτώσεις καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας για τα οποία μου ζητάει η εφορία να απολογηθώ και γράφει ρητά (Σελ 5565) «Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, μη καταβολής ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας, με υπαιτιότητα του φορολογούμενου, καταβάλλεται αυτοτελώς πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας.».

Και ενώ η εφορία μου ζητάει να απολογηθώ για το ότι έχω καταβάλει μειωμένα τέλη κυκλοφορίας (μετά την μεταβίβαση(!)) μου ζητάει να πληρώσω διπλά τέλη κυκλοφορίας ως πρόστιμο βάση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 4387/12-5-2016 που δεν αναφέρεται σε τέλη κυκλοφορίας αλλά σε επιστροφή στοιχείων αυτοκινήτου «σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, στην περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής των στοιχείων ή μη επιστροφής αυτών στη Δ.Ο.Υ., επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας».

Στην εφορία της περιοχής μου (Α ΔΟΥ Πατρών) έχω πάει ήδη 2 φορές και επιμένουν. Μου είπαν αν διαφωνώ να πάρω στην Αθήνα στα κεντρικά. Και έχω 4 ημέρες ακόμα πριν λήξει η διορία πληρωμής του προστίμου μου! Τι μπορώ να κάνω; .. Νιώθω σε απόγνωση... Δεν θέλω να πληρώσω κάτι που απ' όσο καταλαβαίνω δεν πρέπει να το πληρώσω.

Αν κάνω εγώ λάθος πείτε μου. Αν όχι κάτι πρέπει να γίνει..
Όχι μόνο για μένα αλλά και για όσους μπορεί να καταστραφούν από αυτόν τον παραλογισμό του 2016.

Το θέμα πρέπει να ελεγχθεί / κοινοποιηθεί άμεσα μήπως και αντιδράσει κανείς και γλιτώσει ο κόσμος τα λεφτάκια του. Γιατί ως μου είπαν στην εφορία, αρκετός κόσμος την έχει πατήσει έτσι! ... Παγίδα δηλαδή! Είναι το ενδιαφέρον για τον πολίτη....

Να σημειώσω πως οι υπάλληλοι της εφορίας ευγενικοί ήταν και πολύ χρήσιμοι και τους ευχαριστώ θερμά και δεν τους κατηγορώ για τίποτα. Είναι υποχρεωμένοι όμως να ακολουθούν την ανάγνωση των νόμων με την γραμμή που τους δίνεται. Με αυτή την γραμμή ανάγνωσης διαφωνώ και αντιδρώ γιατί νιώθω ότι αδικούμαι βιαίως!

Εκτός κι αν κάνω σε όλα τα παραπάνω λάθος, οπότε ζητώ συγγνώμη!
Σχολιασμός
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.