ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. Labis
  2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  3. Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014
Αυτό το έγγραφο ποιός το εκδίδει?
Εφ' όσον η λύση του γάμου είναι καταχωρημένη στο Ληξιαρχείο, το εκδίδει ο Ληξίαρχος?
Χρειάζομαι ένα αντίγραφο, απο πού θα το πάρω?
Ευχαριστώ.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Καλησπέρα

Το εκδίδει το οικείο Πρωτοδικείο. Μπορείτε να το ζητήσετε από τα Κ.Ε.Π.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
  1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
  2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  3. # Permalink


There are replies in this post but you are not allowed to view the replies from this post.