ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. Ρέμπελος
  2. Sherlock Holmes The Voice
  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
  4. Δευτέρα, 07 Μαϊος 2018
Στην προκήρυξη για την κοινωφελή στην Πυροπροστασία αναφέρονται ως δικαιούχοι συμμετοχής ως εξής:
Ωφελούμενοι είναι Έλληνες πολίτες που ανήκουν σε μία από τις εξής κατηγορίες:
1) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.
2) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3) Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4) Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
5) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 18 ετών.
6) Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
7) Εγγεγραμμένοι άνεργοι – δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).


Τι θέλει να πει ο ποιητής με το 5; Όλοι οι άνεργοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής δηλαδή;

Στο 4, στο bold μάλλον εννοεί η θέση να είναι συναφή με το πτυχίο, ε; Αν και για πυροπροστασία δεν νομίζω να βγαίνουν θέσεις για πτυχιούχους, οπότε ποιο το νόημα.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.