ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

 1. Kappa
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018
καλημέρα προσπαθώ να κάνω την Ε1 αλλά κολλάω σε ενα σημείο.
πέρσι τον Νοέμβριο (2017) άλλαξα διεύθυνση κατοικίας, μέχρι τότε ήμουν φιλοξενούμενος σε άλλο άτομο.
Απο Νοέμβριο (2017) μέχρι τώρα μένω μόνος , που συμπληρώνω την τωρινή διεύθυνση κατοικίας (η οποία είναι κύρια) και το νοίκι που δίνω?
Στην φιλοξενία που έκανα κλικ στο κίτρινο πλαίσιο μου έβγαλε το άλλο άτομο που με φιλοξενούσε και ήθελε αποδοχή.

ευχαριστώ!
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
1
Votes
Undo
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 5 ΣΤΟ Ε1

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνονται τα στοιχεία προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, καθώς και τις ετήσιες δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν.

Για την κύρια και δύο δευτερεύουσες κατοικίες είτε ιδιόκτητες, είτε μισθωμένες είτε δωρεάν παραχωρούμενες, και ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους, συμπληρώνεται ο υποπίνακας 1α ο οποίος παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς 707-708.

Για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του υποπίνακα αυτού παραθέτουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: Ένδειξη κύρια κατοικία.

Συμπληρώνεται η διεύθυνση της κατοικίας αυτής και οι υπόλοιπες τρεις οδοί που περικλείουν το τετράγωνο σε κάθε περίπτωση.

Κωδικοί 204-205-206. Κύρια και δευτερεύουσες κατοικίες


Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος όλων των κατοικιών (κύριες και δευτερεύουσες), είτε είναι ιδιοκατοικούμενες είτε μισθωμένες είτε δωρεάν παραχωρούμενες.

Ένδειξη μισθωμένη κατοικία ή δωρεάν παραχωρούμενη.

Συμπληρώνεται όταν μισθώνεται κύρια κατοικία ή δευτερεύουσα/ες κατοικία/ες ή σας έχει παραχωρηθεί κύρια ή δευτερεύουσα/ες κατοικία/ες ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους. Δε συμπληρώνεται όταν πρόκειται για ιδιόκτητες κατοικίες.

Κωδικός 203.

Επιλέξτε τη λέξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση που μισθώνετε κύρια κατοικία ή σας έχει παραχωρηθεί δωρεάν κύρια κατοικία, ανεξάρτητα από την επιφάνειά της.

Κωδικοί 207-209.

Επιλέξτε τη λέξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση που μισθώνετε δευτερεύουσα/σες κατοικίες ή σας έχουν παραχωρηθεί δωρεάν δευτερεύουσα/ σες κατοικίες, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.

Ένδειξη μονοκατοικία.

Επιλέξτε τη λέξη «ΝΑΙ» στους κωδικούς 240,241,242 αν η κύρια ή δευτερεύουσα/ες κατοικία/ες είναι μονοκατοικία.

Μονοκατοικία είναι το κτίσμα που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.τ.λ.), η οποία μπορεί να είναι σε ένα όροφο ή σε περισσότερους ορόφους (μεζονέτα) και δεν εφάπτεται με άλλο κτίσμα είτε οριζόντια είτε κάθετα. Μονοκατοικίες θεωρούνται επίσης και κτίσματα σε επαφή με άλλα, που ανήκουν όμως σε διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες και πληρούν κατά τα λοιπά τις παραπάνω προϋποθέσεις. Οι περιπτώσεις που ακολουθούν δεν χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες:

α) Διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία.

β) Ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο.

γ) Ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλη μονοκατοικία.

Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ένδειξη θέση-όροφος.

Συμπληρώνεται ο όροφος που βρίσκεται η κατοικία π.χ. ισόγειο, 1ος κ.τ.λ.

Κωδικός 211.

Συμπληρώνεται η επιφάνεια της κατοικίας. Στην επιφάνεια αυτή περιλαμβάνεται η επιφάνεια του κύριου χώρου της κατοικίας καθώς και η επιφάνεια των χώρων της κατοικίας των οποίων την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχετε νομιμοποιήσει με τον ν. 4178/2013 μέσα στο έτος 2013.

Η επιφάνεια των χώρων της κατοικίας πρέπει να είναι σε ακέραιο αριθμό. Αν υπάρχει δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείστε στον αμέσως πλησιέστερο ακέραιο αριθμό πχ. 95,4 γράψτε 95, 95,5 γράψτε 96.

Κωδικός 212.

Συμπληρώνεται αθροιστικά η επιφάνεια των ιδιόκτητων ή μισθωμένων βοηθητικών χώρων (γκαράζ και αποθήκη) που είναι ανεξάρτητοι π.χ. στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας οικοδομής. Σε περίπτωση δεκαδικών ισχύουν όσα αναφέρονται στον προηγούμενο κωδικό 211 (κύριοι χώροι). Διευκρινίζεται ότι στον κωδικό αυτό δεν συμπληρώνεται η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης σε πυλωτή. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μονοκατοικίας επιπλέον λαμβάνεται αθροιστικά με την επιφάνεια των χώρων του γκαράζ και των αποθηκών η τυχόν επιφάνεια των άλλων βοηθητικών χώρων, του λεβητοστασίου και του κλιμακοστασίου.

Κωδικοί 231-232-233.

Συμπληρώνεται η επιφάνεια των χώρων (υπόγεια, πατάρια κ.τ.λ.) των οποίων την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχετε νομιμοποιήσει με τον ν. 4178/2013 μέσα στο έτος 2013.

Κωδικοί 213-214,220-221,227-228.

Συμπληρώνεται το ποσό της συνιδιοκτησίας ή το ποσοστό συμμετοχής στη δαπάνη ενοικίου βάσει του μισθωτηρίου συμβολαίου σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας, του υπόχρεου ή της συζύγου μόνο σε ακέραιο ποσοστό. Δηλαδή τυχόν δεκαδικά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα π.χ. 39,5% σε 40% ή 35,2% σε 35%. Αν το ποσοστό συνιδιοκτησίας ή ενοικίου έχει μεταβληθεί από οποιαδήποτε αιτία μέσα στο έτος, στους κωδικούς αυτούς θα καταχωρήσετε δύο εγγραφές με το αντίστοιχο ποσοστό.

Κωδικός 215-222-229.

Συμπληρώνονται οι μήνες ιδιοκατοίκησης ή μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης, αν πρόκειται για μισθωμένη κατοικία, μέσα στο 2013.

Κωδικός 216-223-230.

Συμπληρώνεται η τιμή ζώνης που ισχύει την 1.1.2013 όταν η τιμή ζώνης είναι από 2.800 ευρώ και άνω. Ένδειξη πρώτη και δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία.

Η ένδειξη αυτή αναφέρεται στην πρώτη και στη δεύτερη, από τυχόν περισσότερες, δευτερεύουσες κατοικίες. Συμπληρώστε τα στοιχεία της ένδειξης αυτής, με βάση τα όσα αναφέρονται για την κύρια κατοικία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάποια από τις παραπάνω κατοικίες βρίσκεται σε περιοχή εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τότε στα στοιχεία του ακινήτου συμπληρώνεται μόνο ο νομός και ο δήμος ή κοινότητα, κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι γενικά για τις δευτερεύουσες κατοικίες (εξοχικές κατοικίες), δεν ισχύει πλέον ο περιορισμός της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης σε 3 μήνες το έτος. Επίσης, οι κενές κατοικίες δεν συμπληρώνονται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 αλλά στο έντυπο Ε2.

Κωδικοί 707 - 708.

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των λοιπών δευτερευουσών κατοικιών σας. Πιο συγκεκριμένα, συμπληρώνεται η αντικειμενική δαπάνη των δευτερευουσών κατοικιών που δεν εμφανίζονται στον υποπίνακα 1α που παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς αυτούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή στην περίπτωση που οι δευτερεύουσες κατοικίες, είναι περισσότερες από δύο και επομένως δεν μπορούν να εμφανίζονται στον υποπίνακα 1α, οι επιπλέον κατοικίες συμπληρώνονται σε πίνακα που υπάρχει στην εφαρμογή.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: Ότι, οι νομιμοποιήσεις των ημιυπαίθρων χώρων σύμφωνα με τον ν.3843/2010, οι νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης (υπόγεια, πατάρια κ.τ.λ.) που πραγματοποιήθηκαν με τους ν.4178/2013 και ν.3843/2010, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην συμπλήρωση του υποπίνακα της περίπτωσης 1.

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων κύριων χώρων αυτής, με τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ ως 4.999 ευρώ το τ.μ., κατά ποσοστό 40% και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τ.μ., κατά ποσοστό 70%.

Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό 20%. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.

Διευκρινίζεται ότι τα τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους στην κατοικία των γονέων, καθώς και οι γονείς που φιλοξενούνται στην κατοικία των τέκνων τους δεν επιβαρύνονται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης της κατοικίας η οποία επιβαρύνει τους γονείς που ιδιοκατοικούν (δεν αφορά την δωρεάν παραχώρηση).
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 1
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Θα συμπληρώσεις πίνακα 5.1 για τους 2 μήνες (Νοέμβριο + Δεκέμβριο 2017) και
στους κωδικούς 801, 092, 091 και 097 θα βάλεις τους 10 μήνες της φιλοξενίας την οποία πρέπει να δηλώσει και ο άλλος που σε φιλοξενούσε.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 2
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας!

Andreas , στο 6.12 (802, 094, 092, 098) δεν θα βάλω κάτι για την τωρινή μου κατοικία έτσι?
Η κύρια κατοικία θα φαίνεται μόνο στο 5.1 σωστά?
Πως θα φανεί το ενοίκιο που πλήρωσα Νοέμβριο/Δεκέμβριο?
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 3
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Πίνακας 5.1:
Βάζεις διεύθυνση και ΤΚ.
204: η παροχή ΔΕΗ του σπιτιού που νοικιάζεις
203: το τικάρεις/κλικάρεις
Βάζεις θέση/όροφο
211: τα τετραγωνικά
213: 100%
215: 2 (μήνες, Νοέμβριο+Δεκέμβριο)

Πίνακας 6.12:
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ,
801: το ΑΦΜ που σε φιλοξενούσε
092: τικάρεις/κλικάρεις φιλοξενία
091: τα τετραγωνικά του σπιτιού που σε φιλοξενούσε
097: 10 (μήνες φιλοξενίας)

ΣΤΗΝ 2η σειρά:
802: το ΑΦΜ του νοικιάρη σου
094: ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΔΕΝ ΤΙΚΑΡΕΙΣ/ΚΛΙΚΑΡΕΙΣ ΤΟ ΚΟΥΤΑΚΙ!
093: τα τετραγωνικά που μένεις στο ενοίκιο (όπως το 211)
098: 2 (μήνες ενοικίου, όπως 215)
813: το ποσό που κατέβαλες για 2 μήνες ενοικίου

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ, ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΕΓΡΑΨΑ.
ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΕΙΡΑ, το σύστημα θα νομίζει πως πρώτα νοίκιασες τους 2 πρώτους μήνες του 2017 και μετά φιλοξενήθηκες μέχρι 31/12/2017.
Αυτό είναι σημαντικό για το ΚΕΑ.

Η φιλοξενία σε συνεννόηση με αυτόν που σε φιλοξενούσε, πρέπει να την δηλώσει και αυτός.
ΑΝ ΔΕΝ την δηλώσει, πές μου γιατί έχει "κόλπο" μετά!

049: Υπολόγισε ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το 10% του τεκμαρτού, δηλαδή το 10% του 3000+(τμ χ 40)+(αμάξια κλπ).
ΑΝ το πραγματικό σου εισόδημα είναι μεγαλύτερο του τεκμαρτού, θα βάλεις ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το 10% του πραγματικού.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 4
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Andreas είσαι άρχοντας! Σε υπερ ευχαριστώ! Τα είχα περάσει κάποια στιγμή έτσι αλλά δεν ήμουν σίγουρος 100% οτι είναι σωστά.

Τελευταίο, δεν κατάλαβα μόνο τον κωδικό 049. Ας πούμε π.χ. οτι έχω εισόδημα (έχει συμπληρωθεί αυτόματα) 6000 ευρώ και τα στοιχεία δαπανών στο 049 είναι 700 ευρώ συναλλαγές με κάρτες. Τι ακριβώς βάζω?
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 5
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Στο 049 βάζεις ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το 10% του μεγαλύτερου εκ του τεκμαρτού ή πραγματικού εισοδήματος.
ΑΝ τα 6000ε είναι το μεγαλύτερο ποσό από τα 2, στον 049 θα βάλεις ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 600ε, πχ 602,74ευρώ.
Ποτέ δεν βάζεις στρόγγυλα ποσά (600ε, 700ε, 800ε κλπ) γιατί θα κινήσεις υποψίες και μπορεί να σε φωνάξουν να προσκομίσεις αποδείξεις, πάντα 703,82ε πχ.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 6
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Ευχαριστώ! Την έκανα!!!
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 7
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Πίνακας 5.1:

Η φιλοξενία σε συνεννόηση με αυτόν που σε φιλοξενούσε, πρέπει να την δηλώσει και αυτός.
ΑΝ ΔΕΝ την δηλώσει, πές μου γιατί έχει "κόλπο" μετά!

049: Υπολόγισε ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το 10% του τεκμαρτού, δηλαδή το 10% του 3000+(τμ χ 40)+(αμάξια κλπ).
ΑΝ το πραγματικό σου εισόδημα είναι μεγαλύτερο του τεκμαρτού, θα βάλεις ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το 10% του πραγματικού.


Ανδρέα είναι εύκολο να μου πεις τι μπορούμε να κάνουμε αν υπάρχει θέμα με την δήλωση της φιλοξενίας? Μέχρι κ να δηλώσω σκηνιτης έχω σκεφτεί? επιπλέον Όσοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον οαεδ κ δικαιούχοι κεα πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικο 049? Ευχαριστώ πολύ!
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 8
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
1) Δεν έκανες ακόμη φορολογική δήλωση?
Πρέπει να μου περιγράψεις την κατάσταση σου, πού μένεις, ποιός είναι ο ιδιοκτήτης, αν υπάρχει οτιδήποτε στο οικογενειακό σας Ε9 κλπ.

2) Δεν ξέρω ΑΝ φέτος υπάρχει διαχωρισμός σκηνίτη με άστεγου.
Μέχρι πέρυσι στον κωδικό 801 έβαζες 9 ΜΗΔΕΝΙΚΑ και δεν ξεχώριζε αν ήσουν άστεγος ή σκηνίτης, οπότε νομίζω έπρεπε να είχες καταγραφεί από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Για φέτος δεν ξέρω αν υπάρχει επιλογή μεταξύ σκηνίτη και άστεγου σε κάποιον υποπίνακα του 801!

3) "Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά υποχρεούνται να συλλέξουν αποδείξεις ίσης αξίας οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:
θ. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους,
ι. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)."

ΠΡΕΠΕΙ να συμπληρώσεις 049.
Αφού παίρνεις ΚΕΑ, θα βάλεις ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το συνολικό ποσό της κάρτας σου.
Στο 049 βάζεις όσο θες, εγώ έβαλα όλο το ποσό του ΚΕΑ που πήρα πέρυσι αφού ούτως ή άλλως το ξόδεψα όλο στην διατροφή μου.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 9
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Λοιπόν εγώ ζω σε διαμέρισμα των γονιών μου με δωρεάν παραχώρηση,πέρσυ την δήλωση μου την έκανε λογιστής αλλά φέτος no money,no honey? λαμβάνω κεα 200€ το μήνα,είμαι μακροχρόνια άνεργη κ πέρσυ στην δήλωση είχα υψηλότερο τεκμαρτό από τα 3000 λόγω της παραχώρησης συγκεκριμένα η δηλ δήλωση μου είχε συμπληρωμεα τα εξής :
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ 0,01
ΠΡΟΣΤ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚ.ΔΑΠΑΝΩΝ 7889
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 7890
ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1735,80
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟ 1735,80 πέρσυ δεν είχα κανένα εισόδημα φέτος έχω μόνο το κεα από Ιούλιο κ μετά,το επίδομα θέρμανσης κ το κοινωνικό μέρισμα.Υποθέτω η δικη μου δήλωση είναι απλή.Το πρόβλημα είναι με τον πρώην σύζυγο μου


Τον φιλοξενώ σπίτι μου καθώς δεν έχει καπου αλλού να μεινει,περσυ τον είχαν γραμμένο σαν φιλόξενουμενο οι γονείς μου αλλά τώρα δεν....εαν τον γραψω φιλοξενούμενο σε εμένα φοβάμαι μηπως αντιμετωπισω αρχικα πρόβλημα με το κεα (κ είναι το μονο εισόδημα μου) κ το κοτΑ κ εαν δώσουν κοινωνικό μέρισμα ότι θα με πετάξει εκτός?
Ο πρώην έχει μηδαμινά εισοδήματα κ συνήθως κάνει κάποια μεροκάματα χωρίς ένσημα,κ έχει ως τεκμήριο ένα αυτοκίνητο με τεκμήριο 2.600 το οποίο έχει δηλώσει ότι δεν το έχει πλέον καθώς κλάπηκε αλλά δεν νομίζω ότι έχει σβηστεί από την δου,είχε αναλάβει η λογιστρια να το κάνει κ ανάθεμα εάν έκανε κάτι.Ψάχνω λοιπόν να δω πως θα τον δηλώσω ώστε καταρχήν να μην "επιβαρύνει" την δική μου δηλωση κ αφετέρου εαν κατάφερουμε να του κάνουμε αίτηση για κεα.Στις Οδηγίες διάβασα οτι μπορείς να δηλώσεις σκηνιτης με αφμ τα μηδενικά κ δεν αναφέρει κάπου οτιε πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες του δήμου,η εγγραφή κ επιβεβαίωση χρειάζεται οταν κανεις αιτηση για κεα
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 10
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Λοιπόν Ιωάννα,
1) ξεκινάς πρώτα από τους γονείς σου:
ΠΡΩΤΑ θα ολοκληρώσουν το Ε2 όπου θα αναγράφεται "ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΗ" για το διαμέρισμα που σου παρέχουν δωρεάν,
και κατόπιν θα τελειώσουν με το Ε1 τους (χωρίς να αναγράφουν/αποδέχονται οποιαδήποτε φιλοξενία του πρώην σου).
2) αφού τελειώσουν οι γονείς σου, θα φτιάξεις το δικό σου Ε1 όπου θα συμπληρώσεις μόνο πίνακα 5.1 σύμφωνα με το παράδειγμα που έγραψα πιο πάνω για τον Kappa,
στον κωδικό 049 θα βάλεις 819,32ευρώ.
ΑΝ τυχόν πατώντας το 049, σου βγάλει μεγαλύτερο ποσό από τα 819,32ε, τότε άφησε μέσα το μεγαλύτερο ποσό.
Επίσης πρέπει να συμπληρώσεις τους κωδικούς για ΚΕΑ και κοινωνικό μέρισμα.
Επειδή δεν τα θυμάμαι απ'έξω, δώσε μου λίγο χρόνο να τα βρώ!
3) για τον πρώην σου,
ψάξε παλιές φορολογικές δηλώσεις (κατέβασε όλα τα pdf του Ε1 από όσο παλιά σου επιτρέπει το taxis) και δες αν στον πίνακα 1 (πάνω-πάνω) ή στον πίνακα 5.1, έχει καμία διεύθυνση από κανά χωριό, κατά προτίμηση το χωριό του πρώην σου όπου θα έχει και πολλούς με το επώνυμο του!
Ή γράψε καλύτερα σε ένα χαρτί όλες τις διευθύνσεις από πίνακα 1 και 5.1 και έλα μετά να με πείς οτι "7 φορές γράφει Αγίου Μάμα 13, Αθήνα", "5 φορές Λεωφόρος Βουκεφάλα 66" και "3 φορές το χωριό Κάτω Δριμύκλανα Δημιτσάνας" κλπ!!

Υ.Γ. Εννοείται φυσικά πως πήρατε διαζύγιο και κάνετε ξεχωριστές δηλώσεις...
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 11
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Εξυπακούεται ότι κάνουμε χωριστές δηλώσεις:D :D :D λοιπόν τα προηγούμενα 10 χρόνια έχει δηλωμένη την διεύθυνση του κοινού σπιτιού μας,ξ οποία είναι ίδια με αυτήν στην οποία μένουμε κ τώρα,πιο πριν δήλωνε κατοικία το πατρικό του ή της γιαγιάς του που είχαν κοινή διεύθυνση ΑΛΛΑ κ η μητέρα του κ η γιαγιά του αφενός δεν ζουν πλέον κ αφετέρου το σπίτι που έμεναν δεν του ανήκει πια.Στον τόπο καταγωγής του υπάρχουν ελάχιστοι με το ίδιο επώνυμο μετρημένοι στο ένα χέρι,με το ιδιο δε ακριβώς όνομα μάλλον κανενας :o

Εμένα οι δικοί μου την έχουν δηλώσει την παραχώρηση,απλά μένει να συμπληρώσω τα υπόλοιπα για να υποβάλω την δήλωση μου αλλά προσπαθούσα εδώ κ μέρες να γραφτω στο φόρουμ κ να σε ρωτήσω αλλά έβγαζε συνέχεια ερρορ ?? ( μου είπαν οι δικοί μου να πληρώσουν τον λογιστή του να την φτιάξει αλλά δεν ήθελα να τους επιβαρυνω με κάτι τόσο απλό,πρόπερσι απλα για να συμπληρώσει την δωρεάν παραχώρηση κ μηδεν εισόδημα πήρε 25€,για υπόθεση ενος λεπτού)
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 12
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
1) οι γονείς σου έκαναν Ε2 και Ε1? Τέλειωσαν με την φορολογική τους δήλωση οριστικά?

2) αφού έκαναν δήλωση οι γονείς σου, θα ξεκινήσεις την δική σου:
α) Πίνακας 5.1:
Βάζεις διεύθυνση και ΤΚ.
204: η παροχή ΔΕΗ του σπιτιού που μένεις
203: το τικάρεις/κλικάρεις
Βάζεις όροφο
211: τα τετραγωνικά
213: 100%
215: 12 (μήνες, όλο το 2017)
β) κοινωνικό μέρισμα,
στον κωδικό 781 βάζεις το ποσό που πήρες από το μέρισμα στα τέλη του 2017.
γ) επίδομα θέρμανσης ΔΕΝ βάζουμε.
δ) ΚΕΑ πήρες μέσα στο 2017?
ε) κωδ. 049 βάλε 819,32 ευρώ.
στ) κάτω-κάτω συμπλήρωσε το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που παίρνεις το ΚΕΑ.

3) του πρώην το παλιό πατρικό της γιαγιάς, είναι σε χωριό?
Πόσα τετραγωνικά μέτρα γράφουν οι παλιές Ε1 για εκείνο το σπίτι?
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 13
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
1) οι δικοί μου όχι απλά τελείωσαν με την δηλωση Ε1,Ε2 αλλά πλήρωσαν κ την πρώτη δόση του φόρου.Αλλά κ να μην είχαν τελειώσει είναι κάθετα αντίθετοι στο να ανακατεψουν τον πρώην στην δήλωση τους

2)θα ακολουθήσω με χριστιανική ευλάβεια ? τις οδηγίες σου για την δική μου δήλωση,σε ευχαριστώ πολύ!

3)το πατρικό του πρώην ειναι σε κωμόπολη κ είναι περίπου 200τμ αλλά ξαναλέω ούτε αυτός ούτε τα αδέλφια του έχουν καμία σχέση πλέον με το σπίτι από το 2014
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 14
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Α!ξέχασα ,το κεα το λαμβάνω από Αύγουστο του 2017
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 15
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
1) ΟΚ.

2)
δ) αφού παίρνεις ΚΕΑ από τον Αύγουστο του 2017, σημαίνει οτι πήρες 5χ200=1000ευρώ ΚΕΑ για το 2017.
Πρώτα θα πατήσεις τον κωδικό 619.
ΑΝ δεν σου βγάλει κάποιο ποσό αυτόματα, θα πας ακριβώς από πάνω στον κωδικό 659 και θα βάλεις 1000(ευρώ) με ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ 099012257.
ΑΝ ο κωδικός 619 βγάλει κάποιο ποσό, το αφήνεις έτσι όπως είναι και ΔΕΝ συμπληρώνεις κωδ.659.
ε) πατάς τον κωδ.049,
ΑΝ σου βγάλει πάνω από 800ε, το αφήνεις όπως είναι.
ΑΝ σου βγάλει κάτω από 800ε, βάλε 862,47ε.
Τα άλλα όπως έγραψα πιο πάνω, μην ξεχάσεις το IBAN στο τέλος.
Κάθε κωδικό που συμπληρώνεις, κάνεις αποθήκευση και επιστροφή στην δήλωση για να ελέγχεις συνέχεια μην τυχόν έκανες κάποιο λάθος.
Στο τέλος όταν κάνεις "υποβολή", θα σου βγάλει ένα μίνι προ-εκκαθαριστικό με όλους τους κωδικούς επιγραμματικά και θα σου πεί οτι "η δήλωση είναι μηδενική", ή "προκύπτει φόρος Α ποσό",
οπότε μπορείς να κάνεις επιστροφή και να διορθώσεις τυχόν λάθη.
Αυτό το "μπρος-πίσω" με την οριστική υποβολή μπορείς να το κάνεις 3 φορές.
ΑΝ στα βγάλει όλα καλά από την αρχή με μηδενικό φόρο, χτύπα το τελικό...

3) Κωμόπολη σημαίνει και ακριβή διεύθυνση/οδός, ενώ με το χωριό βάζεις μόνο το όνομα του χωριού και τον ΤΚ.
Το έκανα σε έναν που δεν έχει στον ήλιο μοίρα χωρίς απολύτως τίποτα στο όνομα του,
έβαλα το χωριό των παππούδων του με τυχαία τετραγωνικά σπίτι (25τμ) και παροχή ΔΕΗ: 999999999,
τικάροντας τον κωδ.203 ως ενοικιαζόμενο/παραχωρούμενο!
Δηλαδή έβαλα οτι μένει σε ένα σπίτι-φάντασμα ενός χωριού της Ελλάδας.
Το δέχθηκε κανονικά και έβγαλε μηδενικό εκκαθαριστικό κανονικά.
Η άλλη λύση είναι "σκηνίτης" αλλά ΔΕΝ ξέρω τί παίζει φέτος με τον κωδικό 801 γιατί τα 9 ΜΗΔΕΝΙΚΑ (000000000) είναι ίδια με του άστεγου που πρέπει να καταγραφεί από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Κάνε μια δοκιμή στο δικό σου Ε1, πάτησε πρώτα το κουτάκι δεξιά του 801 και κάτω από το "Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη", και τσέκαρε ΑΝ έχει κάποια επιλογή!
Αλλιώς βάλε τα 9 ΜΗΔΕΝΙΚΑ και δες τί βγάζει αριστερά από το 801, κάτω από το "Oνoματεπώνυμo ή Eπωνυμία ιδιοκτήτη", μήπως έχει εκεί καμία επιλογή μεταξύ σκηνίτη και άστεγου.
Δοκίμασε αυτά τα 2 ΠΡΙΝ ΚΑΝ ξεκινήσεις με τα δικά σου στοιχεία, και χωρίς να σώσεις/αποθηκεύσεις την προσωρινή δήλωση.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 16
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! ! !
Τώρα μόλις το είδα αυτό:
"ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ 0,01"...
Αυτό μάλλον προέκυψε από τους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων.
ΔΕΝ βάζουμε τόσο χαμηλούς τόκους για να μην πιαστούμε στην φάκα!
Οι κωδικοί 667 και 675, μπορεί με ένα κλικ πάνω τους να βγάζουν τόσο ασήμαντα μικροποσά, αλλά είναι "τυράκι", κι επειδή είναι κίτρινα τα κουτάκια, ΔΕΝ τα συμπληρώνουμε, τα αφήνουμε κενά.
Έτσι το "ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ" του εκκαθαριστικού σου θα είναι κενό, ΜΗΔΕΝ και δεν θα σου βγάλει τόσο μεγάλο "ΦΟΡΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ".
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 17
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! ! !
Τώρα μόλις το είδα αυτό:
"ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ 0,01"...
Αυτό μάλλον προέκυψε από τους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων.
ΔΕΝ βάζουμε τόσο χαμηλούς τόκους για να μην πιαστούμε στην φάκα!
Οι κωδικοί 667 και 675, μπορεί με ένα κλικ πάνω τους να βγάζουν τόσο ασήμαντα μικροποσά, αλλά είναι "τυράκι", κι επειδή είναι κίτρινα τα κουτάκια, ΔΕΝ τα συμπληρώνουμε, τα αφήνουμε κενά.
Έτσι το "ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ" του εκκαθαριστικού σου θα είναι κενό, ΜΗΔΕΝ και δεν θα σου βγάλει τόσο μεγάλο "ΦΟΡΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ".


Αυτή την βλακεία την δήλωσε η λογιστρια πέρσυ κ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το έκανε,αφού καταθεσειςτ είχα 0€,που να βρώ κ τόκους? ?
Θα κάνω τις δηλώσεις το απόγευμα να δω τι ψάρια θα πιάσω?

Α τώρα που θυμήθηκα στον πρώην τι αποδείξεις θα δηλωσω?χάρτινες έχω όσες θέλουν,ηλεκτρονικές δεν έχω
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 18
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Τα 200ε του ΚΕΑ μπένουν στην τράπεζα οπότε έχεις τόκους κάποια λεπτά/cents του ευρώ.
Αλλά ΔΕΝ συμπληρώνουμε κωδ. 667 και 675, είναι παγίδα!

Στον πρώην θα πατήσεις τον 049 να δείς ΑΝ σου βγάζει αποδείξεις.
Από εκεί και πέρα, αναλογα με το τεκμαρτό:
3000ε επειδή αναπνέει,
συν τα 2600ε του αμαξιού (αλλά υποτίθεται πως δήλωσε κλοπή μέσα στο 2017),
συν ανάλογα την διαμονή. Αν τον βάλεις "σκηνίτη", ΜΗΔΕΝ τεκμήριο, ΑΝ συμπληρώσεις πίνακα 5.1 σε τυχαίο σπίτι-φάντασμα, τα τετραγωνικά επί 40 (πχ, 25τμ σπίτι = 1000ε τεκμήριο).
Προσθέτεις όλα τα παραπάνω ποσά (πχ, 3000+2600+1000=6600ε) και 049 βάζεις ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το 10%, πχ 661,83ε (για τα 6600ε τεκμήριο).
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 19
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
ανδρεα αν καποιος ειναι αγαμος που σημαινει 3000 τεκμηριο και παιρνει κεα 200 ευρω συν το μερισμα που εδωσαν και δεν εχει σπιτι,αυτοκινητο κτλ και βαλει αποδειξεις πχ 1200 ευρω υπαρχει προβλημα? επειδη βλεπω οτι στο θεμα των αποδειξεων δεν το ΄΄φουσκωνεις΄΄ ιδιαιτερα.
επισης οι αγορες απο την προπληρωμενη καρτα εμενα δεν μου μπηκαν στις ηλεκτρονικες δαπανες οποτε θα δηλωσω στον 049 μονο ενα ορισμενο ποσο αποδειξεων.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 20
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Όχι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αντιθέτως είναι και το πιο φυσιολογικό.
Απλά εγώ αναφέρω το ελάχιστο του νόμου που είναι το 10%.
Κι εγώ στην φορολογική μου δήλωση, από τα 2000ε του ΚΕΑ έβαλα 1800ε δαπάνες 049.
Και στην ουσία αυτή είναι η πραγματικότητα: όλο το ΚΕΑ πηγαίνει στην διαβίωση μας, δεν το αποταμιεύουμε!
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 21
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
ανδρεα να σε ρωτησω κατι? αν καποιος εχει βαλει στα στοιχεια επικοινωνιας του εντυπου Ε1 μια αλφα διευθυνση κατοικιας στην φορολογικη δηλωση που καναμε τωρα και τον οκτωβρη παει στο μητρωο και κανει μεταβολη στοιχειων στο μητρωο και αλλαξει αυτη την διευθυνση κατοικιας στην πρωτη σελιδα του εντυπου Ε1 πανω πανω αυτο θα φανει στο Ε1 σε λιγες μερες ή πρεπει να περιμενω μεχρι του χρονου τον απριλη του 19 οπου θα ανοιξουν οι νεες φορολ.δηλωσεις? γιατι πηγα στην εφορια αλλα δεν μου εξηγησαν καλα.μπερδεμενα μου τα ειπαν.η μια υπαλληλος στο μητρωο με εστειλε στο εισοδημα και μια απο το εισοδημα δεν ηταν σιγουρη και λεει μαλλον θα φανει του χρονου αυτο.της λεω θελω να φανει τον οκτωβρη και αν γινεται να κανω τροποποιητικη αλλα δεν ηξερε να μου απαντησει.
ευχαριστω.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 22
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
ανδρεα να σε ρωτησω κατι? αν καποιος εχει βαλει στα στοιχεια επικοινωνιας του εντυπου Ε1 μια αλφα διευθυνση κατοικιας στην φορολογικη δηλωση που καναμε τωρα και τον οκτωβρη παει στο μητρωο και κανει μεταβολη στοιχειων στο μητρωο και αλλαξει αυτη την διευθυνση κατοικιας στην πρωτη σελιδα του εντυπου Ε1 πανω πανω αυτο θα φανει στο Ε1 σε λιγες μερες ή πρεπει να περιμενω μεχρι του χρονου τον απριλη του 19 οπου θα ανοιξουν οι νεες φορολ.δηλωσεις? γιατι πηγα στην εφορια αλλα δεν μου εξηγησαν καλα.μπερδεμενα μου τα ειπαν.η μια υπαλληλος στο μητρωο με εστειλε στο εισοδημα και μια απο το εισοδημα δεν ηταν σιγουρη και λεει μαλλον θα φανει του χρονου αυτο.της λεω θελω να φανει τον οκτωβρη και αν γινεται να κανω τροποποιητικη αλλα δεν ηξερε να μου απαντησει.
ευχαριστω.καποιος/α γι΄αυτο που ρωταω παρακαλω?

ανδρεα που εισαι??:)
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 23
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Ο Ανδρέας με 40 βαθμούς έπρεπε να πάει να δροσιστεί κάπου!
"Ε1" λέγεται από το "Έντυπο-1", και ως έντυπο θα αλλάξει την επόμενη φορά που θα το παραλάβεις, δηλαδή του χρόνου όταν ανοίξει το taxisnet.
Εκτός αυτού, τον Οκτώβριο θα πληρώσεις 100ευρώ πρόστιμο σε περίπτωση που θα κάνεις (αχρείαστη) τροποποιητική.
Το 2019 κάποια στιγμή πριν τον Απρίλιο (Ιαν-Φεβ-Μαρ) θα πας στο Μητρώο και θα αλλάξεις την φορολογική σου διεύθυνση.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 24
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Ανδρέα ήθελα εδώ και μέρες να σε ευχαριστήσω πολύ για την βοήθειά σου αλλά ήμουν σε σημείο άνευ ίντερνετ! Ακολούθησα τις οδηγίες σου κ ολα πήγαν ρολόι,σε ευχαριστώ πολύ πολύ,και εύχομαι σύντομα να πάνε όλα καλά για όλους μας
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 25
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Ανδρέα ήθελα εδώ και μέρες να σε ευχαριστήσω πολύ για την βοήθειά σου αλλά ήμουν σε σημείο άνευ ίντερνετ! Ακολούθησα τις οδηγίες σου κ ολα πήγαν ρολόι,σε ευχαριστώ πολύ πολύ,και εύχομαι σύντομα να πάνε όλα καλά για όλους μας


Να'σαι καλά!
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 26
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Καλημερα Andrea.
θα ηθελα να μου πεις το κολπακι που ανεφερες σε απαντηση σου, [ απ τις πρωτες απαντησεις σου ειναι ] για την περιπτωση που αυτος που φιλοξενουσε....δν γινεται να πατησει αποδοχη για τους μηνες φιλοξενιας...
Τι κανουμε; Aν εχεις χρονο μου εξηγεις....

Ευχαριστω!


Με την λήξη των φορολογικών δηλώσεων Ρένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα παρά μόνο μισθωτήριο συμβόλαιο με χαμηλό αντίτιμο: πχ, 25ευρώ/μήνα.
Διάβασε προσεκτικά όλα όσα έγραψα για να είσαι έτοιμη για του χρόνου...
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. # 27
 • Σελίδα :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.