ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

 1. estatistics
 2. Uncategorized
 3. Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018
Καλησπέρα σας,

Αντιμετώπισα δύο προβλήματα:

Ενοίκιαζα σπίτι 2 έτη, με ηλεκτρονικό συμβόλαιο. Λήγει το συμβόλαιο, περνάει ένα διάστημα βρίσκω άλλο σπίτι για μετακόμιση.

Το πρόβλημα:

α) Δεν αποδέχονται σιωπηρή συνέχιση του ηλεκτρονικού συμβολαίου ενώ ρητά το ορίζει ο νόμος!
(Δες παράρτημα I παρακάτω )

"http://www.lawspot.gr
Έστω όμως ότι ο μισθωτής μένει τρία χρόνια μέσα στο μίσθιο, είτε γιατί η σύμβαση είχε τριετή διάρκεια είτε γιατί λόγω της ρύθμισης του νόμου ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη κάνει χρήση της. Μετά την τριετία , αλλά και μετά τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης εάν είναι μεγαλύτερη της τριετίας, η μίσθωση γίνεται αορίστου χρόνου και κάθε μέρος μπορεί να την καταγγείλει αζημίως"

β) "για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία, η προσκόμιση αντιγράφου/ων ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που τεκμηριώνει/ουν την διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης και λογαριασμού ΔΕΚΟ,"

--Πρέπει να γίνει διευκρίνηση ότι το εξάμηνο μπορεί να αφορά πάνω από μία κατοικίες.

--Δεν είναι λογικό αυτός που έπαιρνε το ΚΕΑ να μην το πάρει επειδή προέβει σε μετακόμιση, που αποτελεί μία φυσιολογική ανθρώπινη πράξη! Απαγορεύουμε στους ανθρώπους να μετακομίζουν λόγω ΚΕΑ?

Αναρωτιέμαι, σε αυτούς που ζητάνε απολυτήριο Δημοτικού γυμνασίου, λυκείου,
Αν το σχολείο έχει καεί, έχει καταστραφεί, δεν πήγε ποτέ για σπουδές, τι θα γίνει;
Αν ο άλλος δεν έχει χρήματα να φύγει από τη χώρα (για μετανάστες), τι θα γίνει;
Αν ο άλλος κινδυνεύει η ζωή του, και είναι υπό προστασία, πως θα φύγει στο εξωτερικό για να πάρει αποδεικτικό σπουδών; Αν ο άλλος είναι άστεγος, τι θα γίνει;

Με εκτίμηση,
Τσώλης Ηλίας


Παράρτημα (Ι)

http://www.pglaw.gr

Ωστόσο, ως τροχοπέδη της ελευθερίας των μερών αναφορικά με την ελάχιστη διάρκεια της μισθωτικής σχέσης εμφανίζεται ο νόμος 1703/1987 (τροποποιημένος από τον ν. 2235/1994),
ο οποίος στο άρθρο 2§1 ορίζει πως: «Η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει τουλάχιστον για τρία (3) έτη, κι αν ακόμη έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο χρονικό διάστημα ή για αόριστο χρόνο.
Η διάταξη αυτή ισχύει και μετά την 1.7.1997. Σύντμηση της τριετίας επιτρέπεται με νεότερη συμφωνία απέχουσα από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την κατάρτισή
της και αποδεικνυόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο». Από τη διάταξη αυτή, απορρέει ευθέως η υποχρέωση των μερών να συνάπτουν τη σύμβαση μίσθωσης με ελάχιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη. Τα μέρη, βέβαια,
δύνανται να ορίσουν βραχύτερο χρονικό διάστημα (πχ. ένα ή δύο έτη), όμως, εκ του νόμου, πριν την παρέλευση της τριετίας δεν μπορεί ούτε ο εκμισθωτής να απαιτήσει από το μισθωτή να εγκαταλείψει το μίσθιο, ούτε
ο μισθωτής να φύγει αζημίως από το μίσθιο, αφού θα υποχρεούται να αποπληρώσει όσα μισθώματα απομένουν μέχρι τη λήξη της τριετούς διάρκειας (βλ. 650/2007 ΑΠ, 1/2017 Ειρ. Ροδ).

Στο άρθρο 1 του ίδιου νόμου, οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής αυτού και αναφέρεται
πως στις διατάξεις του υπάγονται οι μισθώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται κατά
τη μισθωτική σύμβαση για κύρια κατοικία. Επομένως, η τριετία ως ελάχιστο χρονικό
διάστημα διάρκειας μιας μισθωτικής σχέσης κατοικίας, αφορά μόνο τις περιπτώσεις
κύριας κατοικίας. Έτσι ο νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε άλλη μίσθωση
για διαφορετική χρήση, όπως είναι και η μίσθωση για δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία,
η οποία ως αστική διέπεται τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εάν με την μισθωτική
σύμβαση έχει συμφωνηθεί η χρήση του μισθίου για άλλη χρήση και όχι ως κυρίας
κατοικίας, ο δε μισθωτής, χωρίς να έχει τροποποιηθεί έστω και σιωπηρώς η σύμβαση,
χρησιμοποιεί το μίσθιο ως κύρια κατοικία του, η μίσθωση δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις
του ν. 1703/1987 από μόνο το γεγονός της αυθαίρετης χρήσης του μισθίου ως κύριας
κατοικίας, αλλά εξακολουθεί να ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
(ΑΠ 850/1998 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 851/1998, ΝΟΜΟΣ).

Συμπερασματικά, λοιπόν, η μίσθωση κύριας κατοικίας έχει τριετή ελάχιστη διάρκεια,
υποχρεωτική και για τα δύο μέρη, ακόμα και αν έχει συμφωνηθεί βραχύτερος
χρόνος ή αόριστος χρόνος, ενώ συντόμευση της τριετίας επιτρέπεται μόνο με
νεότερη συμβολαιογραφική πράξη, καταρτιζόμενη τουλάχιστον έξι μήνες μετά την
έναρξη της μίσθωσης.

http://www.lawspot.gr
Έστω όμως ότι ο μισθωτής μένει τρία χρόνια μέσα στο μίσθιο,
είτε γιατί η σύμβαση είχε τριετή διάρκεια είτε γιατί λόγω της ρύθμισης
του νόμου ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη κάνει χρήση της. Μετά την τριετία ,
αλλά και μετά τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης εάν είναι μεγαλύτερη
της τριετίας, η μίσθωση γίνεται αορίστου χρόνου και κάθε μέρος μπορεί να την
καταγγείλει αζημίως
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Καλημέρα Moroder,

Δεν μπορεί ένας διαφορετικός νόμος να αναιρεί κάποιον άλλον! Αυτό είναι μη λογικό! Επίσης, αν δεν έχεις τα στοιχεία του προηγούμενου ιδιοκτήτη, που θα τον βρεις για να γίνει τροποποιητική; Δηλαδή θα πρέπει να γίνει τροποποιητική αν περάσει 1 ημέρα; 2 ημέρες; 5 ημέρες; Άρα καταργείτε ο προηγούμενος νόμος που λέει ότι υπάρχει σιωπηρή επέκταση συμβολαίου ως 3 χρόνια, και έπειτα επί αορίστου, με κανονικά πληρωμένους όλους τους φόρους. Είναι δυνατόν, ένας νέος νόμος, και μάλιστα για επίδομα, να αναιρέσει έναν γενικότερο νόμο, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ;


Αν γίνει αυτό, θα είναι πρωτοφανές. Συγχαρητήρια!

Με εκτίμηση,
Τσώλης Ηλίας
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 1
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Έχω παρόμοιο πρόβλημα. Είχα μισθωτήριο συμβόλαιο για το 2016-17 και πήρα τον ιδιοκτήτη τον Δεκέμβριο του 2017 για ανανέωση συμβολαίου για 2 χρόνια 2018-19. Δυστυχώς ξέχασε να το δηλώσει στο taxisnet ηλεκτρονικά και μπαίνοντας μέσα για νέα αίτηση στο κεα είδα ότι υπήρχε αναντιστοιχία δήλωσης κατοικίας. Με έβγαζε το σύστημα ότι μένω στο πατρικό μου. Τον πήρα τηλέφωνο να το δηλώσει ηλεκτρονικά μέσω του λογιστή του και το έκανε από τον Οκτώβριο του 2018 για άλλα 2 χρόνια γιατί αν το δήλωνε από τον Γενάρη του 2018, θα υπήρχε πρόστιμο 100 ευρώ για εκπρόθεσμη δήλωση μισθωτηρίου συμβολαίου. Οπότε τους μήνες από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο το σύστημα δε λέει ότι μένω εδώ που νοικιάζω.
Δεν ξέρω αν θα δεχτούν στο δήμο του λογαριασμούς δεη ή τηλεπικοινωνιών που είναι στο όνομα μου για τους μήνες Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο που κανονικά μένω. Φαντάζομαι με αυτά που γράφετε αν δεν έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά το μισθωτήριο, βγαίνω εκτός κεα.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 2
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Ναι ένα μήνα νωρίτερα μπορείς να δηλώσεις ηλεκτρονικά το μισθωτήριο. Δηλαδή σε μένα τους ειδοποίησα στις 15 Νοέμβρη και μπορούσε να το κάνει από 1 Οκτωβρίου 2018. Το θέμα είναι ότι του χρόνου στις φορολογικές δηλώσεις θα σημειώσω όλο το χρόνο (12 μήνες) για κατάθεση ενοικίου (μισθώματος). Το ίδιο θα κάνει και ο ιδιοκτήτης στη δικιά του δήλωση ότι πήρε 12 μήνες μισθώματα. Τότε γιατί να έχουμε πρόβλημα;
Αν δεν μπορέσω να το διορθώσω, ελπίζω να μην έχω κάποιο πρόβλημα και με το επίδομα ενοικίου του 2019. Να μην έχει το ίδιο κριτήριο 6 τουλάχιστον μηνών πριν την αίτηση.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 3
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Καλησπέρα,

Α) το πρόβλημα της ερμηνείας του "6 μήνου" στον νόμο της επιδότησης ΚΕΑ λύθηκε με τηλεφώνημα στο υπουργείο.
Β) Το διάστημα κενού ανάμεσα στα δύο ενοικιαστήρια με "καλή θέληση".

----Νομίζω, ότι αν ήθελαν να μην υπάρχει κανένα κενό μεταξύ "ενοικιαστηρίων", θα έπρεπε:

1) να αλλάξουν τον γενικό νόμο, ώστε να προβλέπεται πως θα καταχωρεί το σύστημα την έναρξη (γίνεται) και τη λήξη (πως γίνεται?) ενοίκιασης.

Η λήξη ενοίκιασης πως φαίνεται αν υπάρχει σιωπηρή επέκταση συμβολαίου και πληρώνονται τα ενοίκια; Μέσω της τράπεζας; υπάρχει τέτοιο αυτοματοποιημένο σύστημα; Και αν ναι, δεν πρέπει να περιλαμβάνει τις περιπτώσεις διαφωνιών, δικαστηρίων, εξώσεων, κλπ.?

Δηλ, ενοικιαστήριο, λήγει στα 2 έτη, σιωπηρά συνεχίζεται ως 3 έτη. Μετά γίνεται αορίστου. π.χ. μένω 5 έτη σε ένα σπίτι, πως αποδεικνύεται αυτό; Φαίνεται φορολογικά κάπου; Μέσω τράπεζας;

2) Αφού υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα ειδοποίησης, γιατί να μην ειδοποιούνται π.χ. οι 100 πρώτοι άνθρωποι, αντί να υπάρχει ταλαιπωρία με ουρές - ώστε να διαπιστωθούν τα προβλήματα, τότε να επιλυθούν, και να κυλήσει ομαλά; Ακόμη καλύτερα, γιατί δεν στέλνεται μέσω SMS, η ημέρα και η ώρα εξυπηρέτησης σε όσους θα ήθελαν να το κάνουν με αυτό τον τρόπο;

Με εκτίμηση,
Τσώλης Ηλίας

Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια Κε/Κα Moroder,
Με το καλό να λάβετε απάντηση στο αίτημά σας.

Ευχαριστώ τα άτομα που βοήθησαν στην επίλυση του ζητήματος.

Υ.Γ. "Όλα τα πράγματα είναι δύσκολα, προτού γίνουν εύκολα."
Thomas Fuller, 1608-1661
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 4
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Πιστεύω ότι εφόσον του χρόνου το 2019 για τη χρονιά του 2018 θα δηλωθούν κανονικά 12 μήνες μισθώματα, θα μπορούσαν να δέχονται τις αιτήσεις κεα. Όμως μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις αναντιστοιχίας δήλωσης διεύθυνσης στις φορολογικές δηλώσεις του χρονου το 2019 και να ζητήσουν τα χρήματα κάποιων πίσω. Οπότε προτιμούν να μη δώσουν τα χρήματα εξαρχής απορρίπτοντας τις αιτήσεις μας παρά να τα δώσουν και μετά να τα ζητάνε πίσω.
Απ΄ότι κατάλαβα το υπουργείο είπε μόνο ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 5
 • Σελίδα :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.