ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. Mitsosmitsos
  2. ΔΙΑΦΟΡΑ
  3. Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019
Παιδιά καλησπέρα. Αν ξέρει κάποιος σίγουρα ας μας απαντήσει. Η μελλοντική σύζυγος μου είναι από Αλβανία και είχε κάνει γάμο το 1997 στην Ελλάδα με Έλληνα πολίτη. Από τότε μένει Ελλάδα μονιμα . Έπρεπε να τον δήλωση στην Αλβανία? Γιατί θέλουμε να κάνουμε γάμο στο δημαρχείο Αθηνών και μας βγάζουν πρόβλημα.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Έχετε ρωτήσει στο τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών;;

Βρήκα αυτά
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2106 ΦΕΚ Α 202/29.12.1992
Κύρωση Προξενικής Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας.
ΆΡΘΡΟ 32

Ληξιαρχικά καθήκοντα
(1) Ο προξενικός λειτουργός έχει το δικαίωμα:
1. να τηρεί μητρώα των γάμων, γεννήσεων και θανάτων των υπηκόων του Κράτους αποστολήςκαι να δέχεται δηλώσεις και αιτήσεις σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υπηκόων αυτών
2. να τελεί γάμους, με την προϋπόθεση οι σύζυγοι να είναι υπήκοοι του Κράτους αποστολής,χωρίς ο ένας ή ο άλλος να είναι συγχρόνως υπήκοος του Κράτους διαμονής (περίπτωση διπλήςιθαγένειας).
(2) Ο προξενικός λειτουργός πληροφορεί τις αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής για τηνεκτέλεση των πράξεων, που προβλέπονται στην παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου, εάν τούτοπροβλέπεται από τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους διαμονής.
Επισυνάψεις
Συστάσεις
  1. http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/apof_ap_608_2011.pdf
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
  1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
  2. ΔΙΑΦΟΡΑ
  3. # 1
  • Σελίδα :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Notification