ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. θανάσης
  2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  3. Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019
θα ήθελα να ρωτήσω , τι δικαιολογητικά απαιτούνται για δήλωση διαζυγίου (δεν έχει βγει ακόμα) στην εφορία , και παράλληλα διαχωρισμό α.φ.μ. , σας ευχαριτώ...
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων π.χ. χωριστή στέγη που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση μισθωτηρίου, λογαριασμών ΔΕΗ κ.λπ.

Εάν ο ευρισκόμενος σε διάσταση φιλοξενείται μπορεί να χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικό την αντίστοιχη αναγραφή στην προσωπική του δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας.

Σε κάθε περίπτωση κάθε δικαιολογητικό το οποίο μπορεί να αποδείξει την χωριστή διαβίωση το οποίο ως πραγματικό γεγονός κρίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
  1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
  2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  3. # 1
  • Σελίδα :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.