ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. ΝΕΚΤΑΡΙΑ.ΑΠ
  2. ΔΙΑΦΟΡΑ
  3. Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019
Πριν λίγο είδα στο συστημα του ΟΑΕΔ ότι μου καταθέσανε το πρώτο ταμειο (μετά απο απόλυση απο ξενοδοχείο).
Όμως το ποσό που μου κατέθεσαν είναι 270.00 ευρώ Ενώ το ταμειο είναι 360.00 και κανονικά απο σήμερα και με την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 400.00 ευρώ.

Ξέρει κανείς κάτι σχετικά;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Είχες μηνιαίες μικτές αποδοχές από 157,09 € έως 314,16 € και έτσι σε βάλανε στην δεύτερη κατηγορία.

Λογικά θ'αλλάξει στο μέλλον μετά και την αύξηση του κατώτατου αλλά δεν έχω δεί κάτι νεότερο ακόμη.

Το βασικό επίδομα για τους εργαζόμενους με μειωμένη απασχόληση ορίζεται ως εξής:

*Στην περίπτωση που οι μηνιαίες αποδοχές ήσαν ίσες ή μικρότερες από το εξαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 50% του βασικού επιδόματος ανεργίας.

*Στην περίπτωση που οι μηνιαίες αποδοχές τους ήσαν μεγαλύτερες από το εξαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη αλλά ίσες ή μικρότερες από το δωδεκαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 75% του βασικού επιδόματος ανεργίας.

*Στην περίπτωση που οι μηνιαίες αποδοχές ήσαν μεγαλύτερες από το δωδεκαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται το 100% του βασικού επιδόματος ανεργίας.

Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών λαμβάνεται από το ποσό που αναγράφεται στο έγγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή της λήξης της, εφόσον τούτο συμφωνεί με το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που αναφέρονται στα ασφαλιστικά του βιβλιάρια κατά τον χρόνο της απόλυσής του. Σε περίπτωση αμφιβολιών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου εξαμήνου της απασχόλησης του ενδιαφερόμενου, εφόσον η απασχόληση πραγματοποιήθηκε στον ίδιο εργοδότη. Αν η απασχόληση διήρκεσε για μικρότερο χρόνο από 6 μήνες, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των αποδοχών του χρονικού διαστήματος που απασχολήθηκε ο άνεργος. Σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών αποφασίζει το ΔΣ του ΟΑΕΔ.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
  1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
  2. ΔΙΑΦΟΡΑ
  3. # 1
  • Σελίδα :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!