ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. liza
  2. Uncategorized
  3. Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποβολή αιτημάτων για κάλυψη επιτακτικών αναγκών με επικουρικό προσωπικό πλην ιατρών

Αποφασίζει ομόφωναΑ.Την έγκριση υποβολής αιτήματος για κάλυψη επιτακτικών αναγκών με επικουρικό προσωπικότων παρακάτω κατηγοριών και ειδικοτήτων του Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα 2 ετών,
:1.ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ122.ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ313.ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ124.ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ25.ΔΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ36.ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ27.ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΚΛΗΤΗΡΩΝ28.ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ29.ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ210.ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ511.ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 112.ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ113.ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 114.ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ115.ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ116.ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ117.ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ218.ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ119.ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ2720.ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ921.ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ222.ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ423.ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ6824.ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ125.ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ126.ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
27.ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1Β.Τη διαβίβαση της απόφασης στη Διοίκηση της 3ηςΥγειονομικής Περιφέρειας, με επισυναπτόμενη την βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για την κάλυψη των αποδοχών
Σχολιασμός
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.