ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. Dim Dim
  2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  3. Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019
Καλημέρα σας και ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Μια διευκρινιστική ερώτηση σχετικά με το ζήτημα κύριων προσόντων / επικουρίας θα ήθελα να κάνω.

Αντιγράφω από την ΣΟΧ.1/2019 (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς):

''ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης... ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

2. Καλή γνώση της Αγγλικής...''


Με απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (το οποίο αναφέρεται) και καλή γνώση αγγλικής δηλώνω κύρια προσόντα ή επικουρία;

Η ερώτηση προκύπτει λόγω της φράσης ''ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων''. Στα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια δεν (γνωρίζω να) υπάρχει ειδικότητα φύλακας προκειμένου να παρουσιάσω ''ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλο''.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγνώμη για το μακροσκελές μήνυμα.


Υ.γ: Έχω εμπειρία-προυπηρεσία ως ΔΕ Νυχτοφύλακας σε Μουσείο, αλλά αυτό νομίζω δε σχετίζεται με το ερώτημα.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.