ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. ΕΛΠΙΔΑ
  2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  3. Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019
Καλησπέρα σας,
Σε περιπτώσεις που η εμπειρία είναι από ερευνητικά προγράμματα, η βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, το
αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου, πως θα πρέπει να είναι?
Υπάρχει κάποιο πρότυπο που συμπληρώνει ο υπεύθυνος? Την κατεβάζουμε από κάπου?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Σχολιασμός
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.