ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. xristinak222
  2. Uncategorized
  3. Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
μεχρι προσφατα για την αποδειξη γνωσης Η/Υ κατεθετα την αναλυτική βαθμολογια του ΤΕΙ Λογιστικής που εχω τελειώσει.. και φαινοταν τα 4 μαθηματα σχετικα με Η/Υπου εχω παρακολουθησει ,ψαχνοντας προσφατα στις σχολες που δεχονται το πτυχίο για αποδειξη Η/Υ βρηκα αυτο Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονομία
- ∆ιαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
εχει αλλάξει κατι δεν θα δεχονται πλεον την αναλυτική βαθμολογια του τμηματος λογιστικής?
Σχολιασμός
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.