ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

 1. Maria Fonou
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020
Καλημέρα. Έκανα την αίτηση ηλεκτρονικά και μπήκα έκανα λογαριασμό στον οπσυδ αλλά μου λέει θέλει επικυροποίηση. Τι εννοεί; Μου είπαν πρέπει να βγάλω φωτοτυπίες τα δικαιολογιτικά που έβαλα στην αίτηση του ασεπ και μια αίτηση να συμπληρώσω και να τα καταθέσω στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι φωτοτυπίες να είναι απλές; Δηλαδή όχι επικυρωμένες; Η αίτηση πρέπει να την συπληρώσουμε και ηλεκτρονικά και χειρόγραφα; Επίσης θέλει και άλλα δικαιολογητικά; Όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης; Ευχαριστώ.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Χρειάζεται δικαιολογητικά για ό,τι δήλωσες ότι κατέχεις, είτε είναι πτυχίο, είναι πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κλπ. Έγγραφα του δημοσίου δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 1
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Ευχαριστώ. Επίσης όποιος γνωρίζει στην αίτηση των εκπαιδευτικών στην υποενότητα 2 εχει τρεις στήλες στην στήλη με το προσό/ιδιότητα/κριτήριο τι γράφουμε; Αν δηλαδή στη στήλη δικαιολογητικό βάλουμε το πτυχίο στη στήλη με το προσόν/κριτήριο/ιδιότητα βάζουμε τον βαθμό ή το ΠΕ που ανήκουμε;
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 2
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Επίσης ξέχασα να γράψω μόνο τα δημόσια έγγραφα γίνονται δεκτά σε ευκρηνή φωτοαντίγραφα. Ιδιωτικά, όπως ξένες γλώσσες ή πιστοποίηση υπολογιστών θέλει επικύρωση.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 3
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Πήρα τηλέφωνο σε μια δευτεροβάθμια και μου είπε όλα σε απλή φωτοτυπία όχι επικυρωμένα. Δεν γνωρίζω τι πρέπει να γράψω στην στήλη δικαιολογητικό και στην στήλη προσόν/κριτήριο/ιδιότητα της υποενότητας 2. Το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστασης είναι μόνο για όσους έχουν παιδιά; Είναι απαραίτητο για ανύπατρους χωρίς παιδιά;
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 4
 • Σελίδα :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!