ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. ak
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
  3. Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2020
Σχετικά με την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει η παρακάτω πρόταση από τη σελίδα 1138 (παράγραφος (β)) της προκήρυξης:
"Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17.2.1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως)."

Σημαίνει ότι οι ωρομίσθιοι για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας τους πρέπει να συμπληρώσουν 11*4=44 ώρες εργασίας για να συμπληρώσουν ένα πλήρη μήνα προϋπηρεσίας;
Σχολιασμός
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.