ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

 1. Φωτης
 2. Uncategorized
 3. Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021
Έχοντας κλείσει ημερομηνία γάμου τον Αύγουστο μπορώ από τώρα να ασφαλίσω την σύζυγο ή χρειάζεται πρώτα χαρτί;
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
Για να ασφαλισθεί η/ο Σύζυγος των Άμεσα Ασφαλισμένων στον Τομέα,
απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (Του Άμεσα Ασφαλισμένου)
ΑΜΚΑ, του/της προς ασφάλιση συζύγου.
2. Το Βιβλιάριο Ασθενείας (Του Άμεσα Ασφαλισμένου).
3. Μία πρόσφατη φωτογραφία (Τύπου Ταυτότητος)
4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου πρόσφατη, ή πρόσφατο Πιστοποιητικό
Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Α). Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας του Άμεσα Ασφαλισμένου,
του τελευταίου Οικονομικού έτους, στο οποίο αναγράφονται και τα
στοιχεία της/του Συζύγου, που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω
TAXIS, με την ένδειξη ΕΓΚΥΡΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΜΕΣΩ gsis.gr, ή εκείνο που έχει σταλεί ταχυδρομικώς (αντίγραφο).
Β). Εάν δεν έχει γίνει εκκαθάριση της Φορολογικής Δήλωσης,
αντίγραφο της (έντυπο Ε1), του Άμεσα Ασφαλισμένου, για το τελευταίο
Οικονομικό Έτος.
Γ). Για τα ΝΙΟΠΑΝΤΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ προσκομίζεται και το
Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας του τελευταίου Οικονομικού έτους,
της/του προς ασφάλιση συζύγου. Σε περίπτωση μη εκκαθάρισης της
Φορολογικής Δήλωσης, ισχύει ότι και στην ανωτέρω περίπτωση 5Β.
Εάν από την/τον προς ασφάλιση Σύζυγο δεν έχει υποβληθεί
Φορολογική Δήλωση κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, προσκομίζεται
Υπεύθυνη Δήλωσή του, (Ν.1599/1986) ότι «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ
ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ». Η Υπεύθυνη Δήλωση
πρέπει να έχει θεωρηθεί από την αρμοδία ΔΟΥ

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ο
Άμεσα Ασφαλισμένος:
« Ο/Η σύζυγος μου (όνομα-επώνυμο) είναι άνεργος/η, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΣΗΜΕΡΑ ασφαλισμένος/η (ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ασφαλισμένος/η) και δεν έχει δικαίωμα παροχών από άλλον
Ασφαλιστικό Φορέα, από ίδιο δικαίωμα, δε θεμελιώνει δικαίωμα
Κύριας ή Επικουρικής ασφάλισης από άλλο Ταμείο,
συγκατοικούμε και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς
επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης
υγείας που τυχόν καταβληθεί για την/ον σύζυγό μου και αποδειχθεί ότι
δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από τον Τομέα. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε μεταβολής π.χ. Ανάληψη Εργασίας, έναρξη
Επιχειρηματικής/Εμπορικής ή Αγροτικής δραστηριότητας,
θεμελίωση δικαιώματος καταβολής Σύνταξης από Κύριο ή
Επικουρικό Ταμείο ή λήψη Διαζυγίου, θα προχωρήσω άμεσα στη
διαγραφή της/του από τον Τομέα».
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. πριν από 1 ημέρα
 2. Uncategorized
 3. # 1
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
οπότε , ξέχνα το προς το παρόν
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. πριν από 1 ημέρα
 2. Uncategorized
 3. # 2
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Έχοντας κλείσει ημερομηνία γάμου τον Αύγουστο μπορώ από τώρα να ασφαλίσω την σύζυγο ή χρειάζεται πρώτα χαρτί;

Παντρεψου την ΤΩΡΑ, με πολιτικό.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. πριν από 1 ημέρα
 2. Uncategorized
 3. # 3
 • Σελίδα :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!