ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Νικος's Points History

Κυριακή, 08 Σεπτεμβρίου 2019
+1 Απάντησαν σε μία συζήτηση, ΔΕΗ ,ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΧΡΕΟΣ
Σάββατο, 07 Σεπτεμβρίου 2019
+2 Created a new discussion ΔΕΗ ,ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΧΡΕΟΣ