ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Ελλανιος's Points History

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019
-1 Unvoted a reply in the discussion Επιλέξατε Είδος Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας 'Μη Ηλεκτροδοτούμενο'. Απαιτείται αποδοχή από το δήμο. 100
-1 Unvoted a reply in the discussion Επιλέξατε Είδος Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας 'Μη Ηλεκτροδοτούμενο'. Απαιτείται αποδοχή από το δήμο. 100
+2 Created a new discussion Επιλέξατε Είδος Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας 'Μη Ηλεκτροδοτούμενο'. Απαιτείται αποδοχή από το δήμο. 100