ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ's Points History

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
+1 τους άρεσε μία απάντηση από τη συζήτηση,
Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021
+1 Ψηφίστηκε μία απάντηση στη συζήτηση Επίδομα
-1 Unvoted a reply in the discussion Επίδομα
+1 Απάντησαν σε μία συζήτηση, Επίδομα
+2 Created a new discussion Επίδομα