ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

kelly's Points History

Κυριακή, 04 Μαρτίου 2018
+2 Created a new discussion 3K/2018
Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017
+1 Απάντησαν σε μία συζήτηση, αποτελεσματα ΣΟΧ2/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
+2 Created a new discussion αποτελεσματα ΣΟΧ2/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
+1 Απάντησαν σε μία συζήτηση, ΣΟΧ Υπηρεσία Ασύλου
Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017
+0 Ενημέρωσαν το προφίλ τους
+2 Created a new discussion ΣΟΧ Υπηρεσία Ασύλου
Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017
+1 Απάντησαν σε μία συζήτηση, ΑΣΕΠ - Απορίες για την 7κ/2016
Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017
+0 Επίλυσαν τις δικές τους συζητήσεις, ΣΟΧ2/2017
+1 Απάντησαν σε μία συζήτηση, ΣΟΧ2/2017
+1 Απάντησαν σε μία συζήτηση, ΣΟΧ2/2017
Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017
+1 Απάντησαν σε μία συζήτηση, ΣΟΧ2/2017
+0 Ενημέρωσαν το προφίλ τους
+2 Created a new discussion ΣΟΧ2/2017