ΟΠΕΚΕΠΕ

12/10/2013 - 16:06

ΟΠΕΚΕΠΕ δικαιολογητικά για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων

ΟΠΕΚΕΠΕ δικαιολογητικά για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων Ποια είναι η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβάλλουν οι φορείς υλοποίησης για να ενταχθούν στα προγράμματα δωρεάν διανομής προϊόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
12/10/2013 - 16:01

ΟΠΕΚΕΠΕ τα δικαιολογητικά για πληρωμή κληρονόμων

ΟΠΕΚΕΠΕ τα δικαιολογητικά για πληρωμή κληρονόμων αποθανόντα δικαιούχο Τα δικαιολογητικά για την πληρωμή κληρονόμων αποθανόντα δικαιούχο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος.
12/10/2013 - 15:57

ΟΠΕΚΕΠΕ εγγραφή στο Μητρώο Συναλλασσομένων

ΟΠΕΚΕΠΕ εγγραφή στο Μητρώο Συναλλασσομένων δικαιολογητικά Ποια είναι τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ για έναν μεμονωμένο παραγωγό ή ατομική επιχείρηση;
12/10/2013 - 15:53

Πιστοποιητικά εισαγωγής εξαγωγής δικαιολογητικά

Πιστοποιητικά εισαγωγής εξαγωγής δικαιολογητικά Πού μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί τον Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κ.Σ.Ο.), στον οποίον κατατάσσεται το προϊόν ή το εμπόρευμα προς εισαγωγή ή εξαγωγή και αν για το συγκεκριμένο προϊόν ή εμπόρευμα απαιτείται Πιστοποιητικό Εισαγωγής/Εξαγωγής;

Η Επικαιρότητα Τώρα