ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

27/09/2013 - 10:40

Δικαιολογητικά για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Δικαιολογητικά για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών Έπανακαθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για το επίδομα οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών.
02/09/2013 - 16:40

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Με κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης απλοποιούνται διαδικασίες για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Αναπτυξης και θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες.
02/08/2013 - 20:33

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων στάβλων δικαιολογητικά παράβολο

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων χωρίς πρόστιμο για τους κτηνοτρόφους τι προβλέπει ο νέος νόμος ποια τα δικαιολογητικά Γενναίες ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει το νομοθέτημα «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης- Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», του ΥΠΕΚΑ, επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμος Χαρακόπουλος με αφορμή την ψήφιση του ν/σ αυτού.
27/07/2013 - 11:35

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων δικαιολογητικά
27/07/2013 - 11:10

Αίτηση κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης Μέτρο 3 1 Βιολογική Γεωργία

Αίτηση κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης Μέτρο 3.1 Βιολογική Γεωργία Αίτηση κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης, Μέτρο 3.1: «Βιολογική Γεωργία» για την ενίσχυση βιολογικής γεωργίας Δικαιολογητικά για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειας
27/07/2013 - 11:05

Πρόγραμμα Βιολογική Γεωργία Μέτρο 214

Πρόγραμμα Βιολογική Γεωργία Μέτρο 214 Μέτρο 2.1.4: «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» Δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» Στο πλαίσιο του ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου Δικαιολογητικά για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειας

Η Επικαιρότητα Τώρα