Αποπληρωμή οφειλών ΕΟΠΥΥ

Newsroom
13/07/2013 - 17:21
13/07/2013 - 17:21
13/07/2013 - 17:21
Αποπληρωμή οφειλών ΕΟΠΥΥ
Αποπληρωμή οφειλών ΕΟΠΥΥ δικαιολογητικά Από 15/5/2013 οι πρώην συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας του ΟΠΑΔ, μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας (www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές), θα συνδέονται με τους κωδικούς…
Αποπληρωμή οφειλών ΕΟΠΥΥ δικαιολογητικά

Από 15/5/2013 οι πρώην συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας του ΟΠΑΔ, μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας (www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές), θα συνδέονται με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν, και θα ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη της πορείας αποπληρωμής των απαιτήσεων του ΟΠΑΔ, πριν της ιδρύσεως του ΕΟΠΥΥ, ώστε να προσέλθουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην από 23/4/2013 ανακοίνωση του Οργανισμού. Συγκεκριμένα οι πάροχοι υγείας θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση τα παρακάτω: 1. τη χειρόγραφα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής). Σε περίπτωση factoring συνυπογράφουν οι εμπλεκόμενοι, με εξαίρεση την Πειραιώς factoring, η οποία θα συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τη σχετική ρύθμιση για το σύνολο των παρόχων. 2. την ασφαλιστική/φορολογική ενημερότητα. 3. τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά. 4. την εκτύπωση από το σύστημα, που δείχνει το ποσό των φορολογικών παραστατικών. 5. αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου στο οποίο να αναφέρεται ο ΙΒΑΝ.
Οι πάροχοι, οι οποίοι έχουν διακόψει το επάγγελμα, θα πληρωθούν για τις οφειλές που είχαν εκδώσει φορολογικό παραστατικό στο παρελθόν. Οι οφειλές για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό θα πληρωθούν σύμφωνα με την διαδικασία απόδοσης δαπάνης προσκομίζοντας επιπλέον:
1. μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν διακόψει και
2. βεβαίωση της διακοπής από την Εφορία.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου η διαδικασία απόδοσης των δικαιούμενων ποσών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία απόδοσης κληρονομικών.