Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας ΕΟΠΥΥ 2013

Newsroom
13/07/2013 - 03:00
13/07/2013 - 03:00
13/07/2013 - 03:00
Θεώρηση  βιβλιαρίων υγείας ΕΟΠΥΥ 2013
Θεώρηση και ισχύς βιβλιαρίων υγείας ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ 2013 Σχετικά με την θεώρηση και ισχύ βιβλιαρίων υγείας ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ ο οργανισμος γνωρίζει με εγκυκλιο του…
Θεώρηση και ισχύς βιβλιαρίων υγείας ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ 2013

Σχετικά με την θεώρηση και ισχύ βιβλιαρίων υγείας ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ ο οργανισμος γνωρίζει με εγκυκλιο του τα ακόλουθα :
- Η θεώρηση του έτους 2012 βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Τ.Α.Α.), όπως μας ενημέρωσε ο ανωτέρω Τομέας με σχετικό έγγραφό του, ισχύει έως και 28 Φεβρουαρίου 2013. Εφόσον δοθεί παράταση πέραν της ως άνω ημερομηνίας, απο τον ως άνω Τομέα και ενημερωθεί
1) Όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Περίθαλψης και τους πιστοποιημένους
ιατρούς.
2) Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
3) Υποκαταστήματα Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για τις υπηρεσίες υγείας ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν με αυτοτέλεια)
4) Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ) 5) E.T.A.A. (Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθήνας) Χαρ. Τρικούπη 34
Τ.Κ. 10680 Αθήνα
6) ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως – Γενικής & Αμέρικαν Εξπρές Χαρ. Τρικούπη 6-8-10
Τ.Κ. 10679 Αθήνα.
εγγράφως η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.
- Επιπλέον, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως – Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (ΤΑΥΤΕΚΩ), ο ανωτέρω Τομέας ουδέποτε απο την ίδρυσή του μέχρι σήμερα θεωρούσε τα βιβλιάρια ασθενείας των ασφαλισμένων του, ως απόρροια της Καταστατικής του Διάταξης, ούτε υπάρχει αντίστοιχη θέση θεώρησης εντός του βιβλιαρίου ασθενείας, πέραν της ημερομηνίας
έκδοσής του. Βιβλιάριο ασθενείας που δεν είναι σε ισχύ φέρει την ειδική σφραγίδα του Τομέα και ως εξής :
ΤΑΥΤΕΚΩ
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
ΑΚΥΡΟΝ
Ημ/νία
Υπογραφή
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ . Τομέων, ως αναφέρουμε ανωτέρω, με την επίδειξη των βιβλιαρίων υγειας τους και εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις ως ανωτέρω.