Επιδομα Αεροθεραπείας διευκρινίσεις απο τον ΕΟΠΥΥ

Newsroom
21/02/2013 - 12:26
21/02/2013 - 12:26
21/02/2013 - 12:26
Επιδομα Αεροθεραπείας διευκρινίσεις απο τον ΕΟΠΥΥ
Επιδομα Αεροθεραπείας διευκρινίσεις απο τον ΕΟΠΥΥ Διευκρινίσεις δίνει ο ΕΟΠΥΥ για το επίδομα Αεροθεραπείας και ποιοί ασφαλισμενοι το δικαιούνται Συγκεκριμένα ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει σχετικά με…

 

Επιδομα Αεροθεραπείας διευκρινίσεις απο τον ΕΟΠΥΥ

Διευκρινίσεις δίνει ο ΕΟΠΥΥ για το επίδομα Αεροθεραπείας και ποιοί ασφαλισμενοι το δικαιούνται

Συγκεκριμένα ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει σχετικά με το επίδομα αεροθεραπείας:

Με αφορμή πληθώρας ερωτημάτων από Τμήματα Παροχών των εντασσομένων στον Οργανισμών Ταμείων σας γνωρίζουμε ότι δικαιούχοι του επιδόματος αεροθεραπείας είναι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ χωρίς να διαχωρίζονται από τον Ε.Κ.Π.Υ. σε άμεσα ή έμμεσα.

Με το παρόν έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα αρ. πρωτ. 50885/10.12.2012 και ΟΙΚ. 53144/27/12 /2012 έγγραφά μας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Κατά συνέπεια, το εν λόγω επίδομα δύναται να χορηγηθεί τόσο στους άμεσα όσο και στους έμμεσα ασφαλισμένους με την προϋπόθεση να προκύπτει, λόγω της πάθησής τους βάσει σχετικής βεβαίωσης όπως αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, ότι είναι δικαιούχοι αυτού.

Επιπλέον αυτού και εξαιτίας της καθυστέρησης των υπηρεσιών για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, σας γνωρίζουμε ότι η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι 31-3-2013 αντί της 28-2-2013 που είχαμε θέσει στο αρ. 50885/10.12.2012 έγγραφό μας.