ΟΑΕΕ

14/07/2013 - 19:01

ΟΑΕΕ δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας

ΟΑΕΕ δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας Ο ΟΑΕΕ καταβάλλει έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. α) Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ο Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει εφάπαξ για έξοδα κηδείας το ποσό των 1.200,00 €. Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλισμένου εφόσον:
14/07/2013 - 18:56

Δικαιολογητικά για βιβλιάριο υγείας συνταξιούχων ΟΑΕΕ

Δικαιολογητικά για βιβλιάριο υγείας συνταξιούχων ΟΑΕΕ Εξυπηρετούνται από το Περ/κο Τμήμα του ΟΑΕΕ του τόπου κατοικίας τους Σημείωση: Το βιβλιάριο υγείας ΟΑΕΕ που έχουν οι ασφαλισμένοι δεν ακυρώνεται αλλά θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν και ως συνταξιούχοι.
14/07/2013 - 18:42

Δικαιολογητικά για Βιβλιάριο Ασθενείας ΟΑΕΕ

Δικαιολογητικά για Βιβλιάριο Ασθενείας ΟΑΕΕ Τι δικαιολογητικά χρειάζονται οι ασφαλισμένοι για το βιβλιάριο ασθένειας ΟΑΕΕ
14/07/2013 - 18:35

Σύνταξη χηρείας ΟΑΕΕ

Σύνταξη χηρείας ΟΑΕΕ δικαιολογητικά μεταβίβαση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ
14/07/2013 - 14:33

Δικαιολογητικά για σύνταξη γήρατος ΟΑΕΕ

Δικαιολογητικά για σύνταξη γήρατος ΟΑΕΕ Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απονομή σύνταξης γήρατος ΟΑΕΕ για ασφαλισμένους του οργανισμού που πληρούν τα κριτήρια και τα όρια ηλικίας
14/07/2013 - 14:30

ΟΑΕΕ Βεβαιώσεις για αυτοκινητιστές

ΟΑΕΕ Βεβαιώσεις για αυτοκινητιστές δικαιολογητικά Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους αυτοκινητιστές χορηγούνται οι παρακάτω βεβαιώσεις:
14/07/2013 - 14:26

Δικαιολογητικά Απαλλαγής ΟΑΕΕ Νέος Ασφαλισμένος

Δικαιολογητικά Απαλλαγής ΟΑΕΕ Νέος Ασφαλισμένος Ποια είναι τα δικαιολογητικά για απαλλαγή ΟΑΕΕ για νέο ασφαλισμένο
14/07/2013 - 14:22

ΟΑΕΕ αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο Δημόσιο

ΟΑΕΕ αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο Δημόσιο δικαιολογητικά ΟΑΕΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
14/07/2013 - 14:17

ΟΑΕΕ αναγνώριση στρατιωτικής θητείας

ΟΑΕΕ αναγνώριση στρατιωτικής θητείας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
14/07/2013 - 14:13

Απαλλαγή απο τον ΟΑΕΕ

Απαλλαγή απο τον κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ δικαιολογητικά προϋποθέσεις Απαλλαγή από τον κλάδο υγείας ΟΑΕΕ , Η εξαίρεση αρχίζει:
14/07/2013 - 14:08

ΟΑΕΕ Δικαιολογητικά για μεταφορά εδρας

ΟΑΕΕ Δικαιολογητικά για μεταφορά εδρας Ποια είναι τα δικαιολογητικά για μεταφορά επαγγελματικής στέγης (ιδίου επαγγέλματος) ΕΠΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   Μεταβολή – Μετάταξη από ΔΟΥ.    Μισθωτήριο συμβόλαιο νέας έδρας ή Υ.Δ. Ν. 1599/86 δωρεάν παραχώρησης του χώρου ως επαγγελματική στέγη θεωρημένα από  ΠΡΟΣΟΧΗ:
14/07/2013 - 14:05

Δικαιολογητικά Διαγραφής ΟΑΕΕ

Δικαιολογητικά Διαγραφής από την Ασφάλιση ΟΑΕΕ Διαγραφή απο τα μητρώα Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ   Διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων δύναται να λάβει χώρα μόνο κατόπιν οριστικής διακοπής του ασφαλιστέου στον Ο.Α.Ε.Ε επαγγέλματος, που μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο
14/07/2013 - 13:58

ΟΑΕΕ δικαιολογητικά εγγραφής

ΟΑΕΕ δικαιολογητικά εγγραφής Δικαιολογητικά Εγγραφής - Επανεγγραφής στην Υποχρεωτική Ασφάλιση Όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά στα Μητρώα ασφαλισμένων αυτού.  

Η Επικαιρότητα Τώρα