ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Χ.Τ. (ΚΑΛΩΔΙΟΥ, ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ) ΤΗΣ ΔΕΗ

13/07 / 2013 16:00
Αποξήλωση παροχής Χ.Τ. (καλωδίου, κιβωτίου και μετρητή) της ΔΕΗ     Αρμόδιος φορέας: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)    Κωδικός υπηρεσίας: 2155    Κόστος: Μηδέν    Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 135/06.02.2006 Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποξήλωση παροχής Χ.Τ. της ΔΕΗ (καλωδίου, κιβωτίου και μετρητή). Δικαιολογητικά     Αίτηση για την αποξήλωση παροχής Χ.Τ. (καλωδίου, κιβωτίου και μετρητή) της ΔΕΗ     (Απαραίτητο έγγραφο)     Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ     Τίτλοι Ιδιοκτησίας Ακινήτου Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αποξήλωση παροχής Χ.Τ. (καλωδίου, κιβωτίου και μετρητή) της ΔΕΗ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.     Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.     Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.     Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).     Βήµα 4 :Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.     Σημειώσεις και επεξηγήσεις     Το αίτημα υποβάλλεται μόνο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.     Για τον απαιτούμενο χρόνο ικανοποίησης του αιτήματος, καθώς και για τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.
Τελευταία τροποποίηση στις 13/07/2013 - 16:02

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η Επικαιρότητα Τώρα