ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΜΕΝΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΜΕΝΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
13/07 / 2013 16:16
Αντικατάσταση κομμένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ     Αρμόδιος φορέας: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)    Κωδικός υπηρεσίας: 2152    Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 135/06.02.2006 Περιγραφή Ενημερωθείτε σχετικά με την αντικατάσταση κομμένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ. Δικαιολογητικά     Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ     Αίτηση για την αντικατάσταση κομμένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ     (Απαραίτητο έγγραφο) Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αντικατάσταση κομμένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.     Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.     Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.     Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).     Βήµα 4 :Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.     Σημειώσεις και επεξηγήσεις     Υπάρχει επιβάρυνση για τον πελάτη. Ο πελάτης θα ενημερώνεται για το ποσό που πρέπει να καταβάλει, είτε μέσω του 10500, ή με επιστολή στις περιπτώσεις που απαιτείται σχετική μελέτη της ΔΕΗ. Υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης της δαπάνης στον πρώτο λογαριασμό ρεύματος. Για τον απαιτούμενο χρόνο ικανοποίησης του αιτήματος μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.
Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2018 - 18:14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η Επικαιρότητα Τώρα