ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΟΑΠ-ΔΕΗ

Newsroom
13/07/2013 - 13:53
13/07/2013 - 13:53
13/07/2013 - 13:53
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΟΑΠ-ΔΕΗ
Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας συνταξιούχου του ΟΑΠ-ΔΕΗ Περιγραφή Υποβολή αίτησης για την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας συνταξιούχου του ΟΑΠ-ΔΕΗ. Δικαιολογητικά Αίτηση για την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας συνταξιούχου…

Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας συνταξιούχου του ΟΑΠ-ΔΕΗ

  Περιγραφή

Υποβολή αίτησης για την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας συνταξιούχου του ΟΑΠ-ΔΕΗ.

Δικαιολογητικά

Αίτηση για την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας συνταξιούχου του ΟΑΠ - ΔΕΗ

(Απαραίτητο έγγραφο)

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας συνταξιούχου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.