ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ
13/07 / 2013 16:31
Αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ  Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ. Δικαιολογητικά Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ Αίτηση για την αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ (Απαραίτητο έγγραφο)   Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος. Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήµα 4 :Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Σημειώσεις και επεξηγήσεις Δεν υπάρχει επιβάρυνση για το πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στο 10 500. Για τον απαιτούμενο χρόνο ικανοποίησης του αιτήματος μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.
Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2018 - 18:12

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η Επικαιρότητα Τώρα