ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ
13/07 / 2013 16:33
Αίτηση για εξόφληση λογαριασμών της ΔΕΗ μέσω πάγιας εντολής τράπεζας Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για εξόφληση λογαριασμών της ΔΕΗ μέσω πάγιας εντολής τράπεζας (ΑΠΛΟ). Δικαιολογητικά Αίτηση για εξόφληση λογαριασμών της ΔΕΗ μέσω πάγιας εντολής τράπεζας (ΑΠΛΟ) (Απαραίτητο έγγραφο) Αίτηση ΑΠΛΟ Επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο αίτησης Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας εντολής τράπεζας (ΑΠΛΟ), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος. Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το αποδεικτικό εξόφλησης λογαριασμών μέσω πάγιας εντολής τράπεζας (ΑΠΛΟ). Σημειώσεις και επεξηγήσεις Δεν υπάρχει επιβάρυνση για το πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στο 10 500. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για την τακτοποίηση του αιτήματός του μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που θα φέρει την ένδειξη «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ»
Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2018 - 18:14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η Επικαιρότητα Τώρα