ΔΕΗ

27/03/2014 - 14:43

Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας συνταξιούχου ΟΑΠ ΔΕΗ

Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας συνταξιούχου ΟΑΠ ΔΕΗ Όσοι συνταξιούχοι του ΟΑΠ ΔΕΗ επιθυμούν να προβούν στην αλλαγή διεύθυνσης της κατοικίας τους, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά και να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
04/12/2013 - 16:23

Μητρώο ευάλωτων πελατών ΔΕΗ

Μητρώο ευάλωτων πελατών ΔΕΗ Στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών της ΔΕΗ εντάσσονται Οικιακοί Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και μόνο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους, εφόσον είναι άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία,  άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και υπερήλικες, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε κατηγορία.
02/11/2013 - 12:17

Νυχτερινό Ρεύμα δικαιολογητικά

Νυχτερινό Ρεύμα δικαιολογητικά Ποια είναι τα δικαιολογητικά για το Νυχτερινό Ρεύμα της ΔΕΗ και ποια η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο καταναλωτής  
21/10/2013 - 22:47

ΔΕΗ δικαιολογητικά για την διακοπή ρεύματος

ΔΕΗ δικαιολογητικά για την διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δικαιολογητικά για την οριστική διακοπή παροχής ρεύματος και παράλληλη διακοπή Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος
21/10/2013 - 22:42

Δικαιολογητικά για αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ

Δικαιολογητικά για αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ Δικαιολογητικά για αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ και παράλληλη υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος.
13/07/2013 - 16:33

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ

Αίτηση για εξόφληση λογαριασμών της ΔΕΗ μέσω πάγιας εντολής τράπεζας Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για εξόφληση λογαριασμών της ΔΕΗ μέσω πάγιας εντολής τράπεζας (ΑΠΛΟ). Δικαιολογητικά Αίτηση για εξόφληση λογαριασμών της ΔΕΗ μέσω πάγιας εντολής τράπεζας (ΑΠΛΟ) (Απαραίτητο έγγραφο) Αίτηση ΑΠΛΟ Επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο αίτησης Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας εντολής τράπεζας (ΑΠΛΟ), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος. Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το αποδεικτικό εξόφλησης λογαριασμών μέσω πάγιας εντολής τράπεζας (ΑΠΛΟ). Σημειώσεις και επεξηγήσεις Δεν υπάρχει επιβάρυνση για το πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στο 10 500. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για την τακτοποίηση του αιτήματός του μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που θα φέρει την ένδειξη «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ»
13/07/2013 - 16:31

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ

Αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ  Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ. Δικαιολογητικά Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ Αίτηση για την αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ (Απαραίτητο έγγραφο)   Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος. Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήµα 4 :Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Σημειώσεις και επεξηγήσεις Δεν υπάρχει επιβάρυνση για το πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στο 10 500. Για τον απαιτούμενο χρόνο ικανοποίησης του αιτήματος μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.
13/07/2013 - 16:16

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΜΕΝΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Αντικατάσταση κομμένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ     Αρμόδιος φορέας: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)    Κωδικός υπηρεσίας: 2152    Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 135/06.02.2006 Περιγραφή Ενημερωθείτε σχετικά με την αντικατάσταση κομμένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ. Δικαιολογητικά     Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ     Αίτηση για την αντικατάσταση κομμένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ     (Απαραίτητο έγγραφο) Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αντικατάσταση κομμένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.     Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.     Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.     Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).     Βήµα 4 :Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.     Σημειώσεις και επεξηγήσεις     Υπάρχει επιβάρυνση για τον πελάτη. Ο πελάτης θα ενημερώνεται για το ποσό που πρέπει να καταβάλει, είτε μέσω του 10500, ή με επιστολή στις περιπτώσεις που απαιτείται σχετική μελέτη της ΔΕΗ. Υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης της δαπάνης στον πρώτο λογαριασμό ρεύματος. Για τον απαιτούμενο χρόνο ικανοποίησης του αιτήματος μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.
13/07/2013 - 16:15

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΕΗ

Αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ     Αρμόδιος φορέας: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)    Κωδικός υπηρεσίας: 2154    Κόστος: Υπάρχει επιβάρυνση για τον πελάτη.    Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 135/06.02.2006 Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ. Δικαιολογητικά     Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ     Αίτηση για την αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ     (Απαραίτητο έγγραφο) Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.     Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.     Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.     Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).     Βήµα 4 :Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.     Σημειώσεις και επεξηγήσεις          Υπάρχει επιβάρυνση για τον πελάτη. Ο πελάτης θα ενημερώνεται για το ποσό που πρέπει να καταβάλει, είτε μέσω του 10500, ή με επιστολή στις περιπτώσεις που απαιτείται σχετική μελέτη της ΔΕΗ. Υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης της δαπάνης στον πρώτο λογαριασμό ρεύματος.    Για τον απαιτούμενο χρόνο ικανοποίησης του αιτήματος μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία    
13/07/2013 - 16:13

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ

Αντικατάσταση μικροαυτόματου της ΔΕΗ λόγω βλάβης     Αρμόδιος φορέας: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)    Κωδικός υπηρεσίας: 2153    Κόστος: Υπάρχει επιβάρυνση για τον πελάτη.    Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 135/06.02.2006 Περιγραφή Υποβολή αίτησης για την αντικατάσταση μικροαυτόματου της ΔΕΗ λόγω βλάβης. Δικαιολογητικά     Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ     Αίτηση για την αντικατάσταση μικροαυτόματου της ΔΕΗ λόγω βλάβης     (Απαραίτητο έγγραφο) Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αντικατάσταση μικροαυτόματου της ΔΕΗ λόγω βλάβης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.     Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.     Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.     Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).     Βήµα 4 :Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.     Σημειώσεις και επεξηγήσεις    Υπάρχει επιβάρυνση για τον πελάτη. Ο πελάτης θα ενημερώνεται για το ποσό που πρέπει να καταβάλει, είτε μέσω του 10500, ή με επιστολή στις περιπτώσεις που απαιτείται σχετική μελέτη της ΔΕΗ. Υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης της δαπάνης στον πρώτο λογαριασμό ρεύματος.    Για τον απαιτούμενο χρόνο ικανοποίησης του αιτήματος μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία
13/07/2013 - 16:00

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Χ.Τ. (ΚΑΛΩΔΙΟΥ, ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ) ΤΗΣ ΔΕΗ

Αποξήλωση παροχής Χ.Τ. (καλωδίου, κιβωτίου και μετρητή) της ΔΕΗ     Αρμόδιος φορέας: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)    Κωδικός υπηρεσίας: 2155    Κόστος: Μηδέν    Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 135/06.02.2006 Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποξήλωση παροχής Χ.Τ. της ΔΕΗ (καλωδίου, κιβωτίου και μετρητή). Δικαιολογητικά     Αίτηση για την αποξήλωση παροχής Χ.Τ. (καλωδίου, κιβωτίου και μετρητή) της ΔΕΗ     (Απαραίτητο έγγραφο)     Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ     Τίτλοι Ιδιοκτησίας Ακινήτου Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αποξήλωση παροχής Χ.Τ. (καλωδίου, κιβωτίου και μετρητή) της ΔΕΗ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.     Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.     Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.     Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).     Βήµα 4 :Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.     Σημειώσεις και επεξηγήσεις     Το αίτημα υποβάλλεται μόνο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.     Για τον απαιτούμενο χρόνο ικανοποίησης του αιτήματος, καθώς και για τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.
13/07/2013 - 15:31

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΕΙΤΕ ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
13/07/2013 - 15:24

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ
13/07/2013 - 14:01

Δικαιολογητικα για το Κοινωνικο Τιμολογιο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΕΙΤΕ ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
13/07/2013 - 13:53

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΟΑΠ-ΔΕΗ

Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας συνταξιούχου του ΟΑΠ-ΔΕΗ   Περιγραφή Υποβολή αίτησης για την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας συνταξιούχου του ΟΑΠ-ΔΕΗ. Δικαιολογητικά Αίτηση για την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας συνταξιούχου του ΟΑΠ - ΔΕΗ (Απαραίτητο έγγραφο) Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας συνταξιούχου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος. Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Η Επικαιρότητα Τώρα