ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ

12/10/2013 - 21:16

Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
12/10/2013 - 21:13

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία Τα δικαιολογητικά για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία από το μητρώο αρρένων του δήμου
12/10/2013 - 21:10

Αλλαγές διορθώσεις στο μητρώο αρρένων

Αλλαγές διορθώσεις στο μητρώο αρρένων Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αλλαγές και διορθώσεις στο μητρώο αρρένων.
12/10/2013 - 21:06

Επανεγγραφή ανύπαρκτων στο μητρώο αρρένων

Δικαιολογητικά για την επανεγγραφή ανύπαρκτων στο μητρώο αρρένων Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επανεγγραφή ανύπαρκτων στο μητρώο αρρένων καταθέτονται στον εκάστοτε δήμο.
12/10/2013 - 21:03

Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο αρρένων

Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο αρρένων Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο αρρένων προσκομίζονται στον εκάστοτε δήμο.
12/10/2013 - 20:57

Διόρθωση τόπου γέννησης αλλοδαπού στο μητρώο αρρένων

Διόρθωση τόπου γέννησης αλλοδαπού στο μητρώο αρρένων Τα δικαιολογητικά για την διόρθωση τόπου γέννησης αλλοδαπού στο μητρώο αρρένων
12/10/2013 - 20:45

Διόρθωση έτους γέννησης στο μητρώο αρρένων

Διόρθωση έτους γέννησης στο μητρώο αρρένων Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την διόρθωση έτους γέννησης στο μητρώο αρρένων καταθέτονται στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
12/10/2013 - 20:41

Διαγραφή από το μητρώο αρρένων λόγω θανάτου

Διαγραφή από το μητρώο αρρένων λόγω θανάτου Τα δικαιολογητικά για την διαγραφή από το μητρώο αρρένων λόγω θανάτου καταθέτονται στον εκάστωτε δήμο.
12/10/2013 - 20:34

Δικαιολογητικά για διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένου στο μητρώο αρρένων

Δικαιολογητικά για διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένου στο μητρώο αρρένων Τα δικαιολογητικά για την διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένου στα μητρώο αρρένων κατατεθονται στο μητρώο αρρένων του δήμου.

Η Επικαιρότητα Τώρα