ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

30/11/2013 - 20:51

Άδεια προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας

Άδεια προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για άδεια προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας - Άδεια Τομής
30/11/2013 - 20:45

Ένσταση αντιρρήσεων για παράβαση παράνομης στάθμευσης

Ένσταση αντιρρήσεων για παράβαση παράνομης στάθμευσης Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένσταση σε περίπτωση αντίρρησης για παράβαση παράνομης στάθμευσης
30/11/2013 - 20:40

Έκδοση κάρτας δακτυλίου δικαιολογητικά

Έκδοση κάρτας δακτυλίου δικαιολογητικά Βασική προϋπόθεση για την έκδοση κάρτας εισόδου-εξόδου στον εσωτερικό δακτύλιο είναι ο ενδιαφερόμενος να διαμένει εντός των ορίων του Μικρού Δακτυλίου, καθώς και να εργάζεται εκτός των ορίων αυτού.
30/11/2013 - 20:33

Επιστροφή πινακίδων δικαιολογητικά

Επιστροφή πινακίδων δικαιολογητικά Τα απαραίτητα δικαολογητικά για την επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας από το δήμο σε περίπτωση αφαίρεσης τους για παραβάσεις.
30/11/2013 - 20:21

Δικαιολογητικά επιστροφή χρημάτων σε δημότες

Δικαιολογητικά επιστροφή χρημάτων σε δημότες Τα δικαιολογητικά για την επιστροφή χρημάτων σε δημότες - πολίτες (ως αχρεωστήτως καταβληθέντα).
30/11/2013 - 20:15

Δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου δικαιολογητικά

Δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου δικαιολογητικά Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να δηλώνει όλα τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.
30/11/2013 - 20:10

Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ δικαιολογητικά

Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ δικαιολογητικά Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ από τις οικονομικές υπηρεσίες του δήμου.
27/07/2013 - 17:59

Δικαιολογητικά για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

Δικαιολογητικά για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη Κριτήρια και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις μειώσεις -απαλλαγές των τελών Καθαριότητας και φωτισμού στις παρακάτω κατηγορίες.

Η Επικαιρότητα Τώρα