ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

02/08/2013 - 12:47

Εξωστρέφεια ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ

Πρόγραμμα εξωστρέφεια ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ δικαιολογητικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ) Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας- Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:  

Η Επικαιρότητα Τώρα