ΓΕΜΗ

27/03/2014 - 12:08

Μεταβίβαση διεθνούς σήματος

Μεταβίβαση διεθνούς σήματος Για τη μεταβίβαση του διεθνούς σήματος οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά στο Τμήμα κατάθεσης σημάτων, στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας:
27/03/2014 - 12:03

Ανανέωση διεθνούς σήματος (εταιρείες)

Ανανέωση διεθνούς σήματος (εταιρείες) Για την ανανέωση του διεθνούς σήματος, όταν αφορά σε εταιρείες, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά στο Τμήμα κατάθεσης σημάτων, στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας:
27/03/2014 - 12:00

Ανανέωση διεθνούς σήματος (φυσικά πρόσωπα)

Ανανέωση διεθνούς σήματος (φυσικά πρόσωπα) Για την ανανέωση διεθνούς σήματος, όταν αφορά τα φυσικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Τμήμα κατάθεσης σημάτων, στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας:
27/03/2014 - 11:52

Παραίτηση από σήμα (εταιρείες)

Παραίτηση από σήμα (εταιρείες) Για την παραίτηση από σήμα, όσον αφορά στις εταιρείες, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά στο Τμήμα κατάθεσης σημάτων, στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας:
27/03/2014 - 11:48

Παραίτηση από σήμα (φυσικά πρόσωπα)

Παραίτηση από σήμα (φυσικά πρόσωπα) Για την παραίτηση από σήμα, όσον αφορά φυσικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά στο Τμήμα κατάθεσης σημάτων, στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας:
27/03/2014 - 11:44

Περιορισμός κλάσεων προϊόντων/υπηρεσιών (εταιρείες)

Περιορισμός κλάσεων προϊόντων/υπηρεσιών (εταιρείες) Για τον περιορισμό των κλάσεων προϊόντων/υπηρεσιών, όσον αφορά τις εταιρείες, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά στο Τμήμα κατάθεσης Σημάτων (στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας):
27/03/2014 - 11:40

Περιορισμός κλάσεων προϊόντων/υπηρεσιών (φυσικά πρόσωπα)

Περιορισμός κλάσεων προϊόντων/υπηρεσιών Για τον περιορισμό των κλάσεων προϊόντων/υπηρεσιών, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν στο Τμήμα κατάθεσης Σημάτων, στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
27/03/2014 - 11:36

Μεταβίβαση κοινοτικού σήματος

Μεταβίβαση κοινοτικού σήματος Για τη μεταβίβαση κοινοτικού σήματος οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν στο Τμήμα κατάθεσης σημάτων, στην Εμπορική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία τα κάτωθι δικαιολογητικά:
27/03/2014 - 11:31

Αλλαγή επωνυμίας (κοινοτικό σήμα)

Αλλαγή επωνυμίας (κοινοτικό σήμα) Για την αλλαγή επωνυμίας, στην περίπτωση του κοινοτικού σήματος, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά στο Τμήμα κατάθεσης σημάτων, στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας:
27/03/2014 - 11:25

Αλλαγή έδρας(κοινοτικό σήμα-εταιρείες)

Αλλαγή έδρας(κοινοτικό σήμα-εταιρείες) Για την αλλαγή έδρας, σε περίπτωση κοινοτικού σήματος, όταν αφορά εταιρείες, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν στο Τμήμα κατάθεσης σημάτων, στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τα εξής δικαιολογητικά:
27/03/2014 - 11:13

Αλλαγή έδρας(κοινοτικό σήμα-φυσικά πρόσωπα)

Αλλαγή έδρας(ημεδαπό κοινοτικό σήμα-φυσικά πρόσωπα) Για την αλλαγή έδρας, στην περίπτωση κοινοτικών σημάτων (ημεδαπών), όταν αφορά φυσικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (στο Τμήμα κατάθεσης Σημάτων, στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) :
27/03/2014 - 11:08

Ανανέωση κοινοτικού σήματος (εταιρείες)

Ανανέωση κοινοτικού σήματος (εταιρείες) Για την ανανέωση του κοινοτικού σήματος, όταν αφορά εταιρείες, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
27/03/2014 - 11:00

Ανανέωση κοινοτικού σήματος (φυσικά πρόσωπα)

Ανανέωση κοινοτικού σήματος (φυσικά πρόσωπα) Για την ανανέωση του κοινοτικού σήματος, όταν αφορά φυσικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
27/03/2014 - 10:45

Δήλωση κατάθεσης εθνικού σήματος

Δήλωση κατάθεσης εθνικού σήματος Για τη δήλωση κατάθεσης εθνικού σήματος οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να πράξουν ως ακολούθως:
18/07/2013 - 09:39

Ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά στο ΓΕΜΗ

Ηλεκτρονικά πλέον τα δικαιολογητικά στο ΓΕΜΗ Η Υπηρεσία της Ηλεκτρονικής υπηρεσίας δικαιολογητικών υλοποιήθηκε, ώστε κάθε εταιρεία να διεκπεραιώνει τη συνολική διαδικασία, υποβολής αιτημάτων, κατάθεσης δικαιολογητικών για τις μεταβολές, πληρωμές των τελών, μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος (web φόρμες) και με ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο σύστημα του ΓΕΜΗ, που θα εκδίδονται και θα χορηγούνται από τη Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Η Επικαιρότητα Τώρα