Dikaiologitika News | ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι χρειάζεται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα

Τι χρειάζεται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα

Τι χρειάζεται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα

Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής:

Δικαιολογητικά:   01. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα (Απαραίτητο έγγραφο) 02. Δύο (2) φωτογραφίες πρόσφατες και ίδιες 03. Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο υγείας 04. Παράβολο 14, 67 € 05. Άδεια εργασίας στην Ελλάδα/ Προσκομίζεται από αλλοδαπούς πολίτες με εξαίρεση τους προερχόμενους από κράτη - μέλη της Ε.Ε. 06. Χαρτόσημο 29,35 € (άρθρο 18 παρ. ζ Ν. 2459/97, ΦΕΚ 17/Α’/97) 07. Κάρτα ομογενούς ισχύος τριών ετών/ Για τους ομογενείς. 08. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (για το ποινικό μητρώο) (Απαραίτητο έγγραφο) 09. α) Για τους μη έχοντες αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών προϋπηρεσία δύο (2) ετών ως βοηθός συμπεριλαμβανομένης και της προϋπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση άδειας βοηθού κουρέα ή βοηθού κομμωτή. β) Για τους κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ΤΕΕ Α κύκλου ή ΤΕΣ της ειδικότητας κομμωτικής τέχνης ή ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με προϋπηρεσία 4 μηνών. γ) Για τους κατόχους πτυχίου ΤΕΕ Β κύκλου ή ΟΕΕΚ (ΙΕΚ) ειδικότητας κομμωτικής τέχνης ή ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής χωρίς προϋπηρεσία/ Ως προϋπηρεσία λογίζεται και η απασχόληση του ενδιαφερόμενου ως κουρέα κατά τη στρατιωτική θητεία. 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 μονίμου τόπου κατοικίας (Απαραίτητο έγγραφο) 11. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας/ Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 12. Άδεια παραμονής στην Ελλάδα/ Προσκομίζεται από αλλοδαπούς πολίτες με εξαίρεση τους προερχόμενους από κράτη - μέλη της Ε.Ε. 13. Πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών/ Προσκομίζεται από αλλοδαπούς πολίτες με εξαίρεση τους προερχόμενους από κράτη - μέλη της Ε.Ε. 14. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας, με αποδεικτικά στοιχεία του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα. Ελλείψει πιστοποιητικού ασφαλιστικού φορέα υποβάλλεται βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από την οικεία επιθεώρηση εργασίας.   Διαδικασία:   Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.   Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.   Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.   Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).   Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.   Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα.   Σημειώσεις και επεξηγήσεις Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει πτυχίο ΤΕΣ με τετράμηνη υπηρεσία, τότε εξετάζεται ενώπιον επιτροπής και εφόσον είναι επιτυχής η εξέταση χορηγείται η αντίστοιχη με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά άδεια άσκησης επαγγέλματος.