ΚΕΠ

29/03/2014 - 12:19

Αντίγραφο πιστοποιητικού για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

Αντίγραφο πιστοποιητικού για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού Για τη χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού μόνιμου κάτοικοι εξωτερικού, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 12:16

Αίτηση για αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας από προξενείο

Αίτηση για αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας από προξενείο Για τη χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού στρατολογίας που έχει εκδοθεί από την προξενική αρχή, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 12:07

Δικαιολογητικά για εγγραφή στα προξενικά μητρώα

Δικαιολογητικά για εγγραφή στα προξενικά μητρώα Όσον αφορά τη βεβαίωση εγγραφής στα προξενικά μητρώα, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 11:57

Παροχή πληροφοριών προς τις προξενικές αρχές

Παροχή πληροφοριών προς τις προξενικές αρχές Για την παροχή πληροφοριών, αλλά και για αναφορές προς τις προξενικές αρχές, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιλογητικά:
29/03/2014 - 11:44

Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας για αστυνομικούς της Ε.Κ.Α.Μ. & του Τ.Ε.Ε.Μ.

Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας για αστυνομικούς της Ε.Κ.Α.Μ. & του Τ.Ε.Ε.Μ. Για να χορηγηθεί βεβαίωση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ., οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 11:37

Αίτηση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας (ΙΚΑ)

Αίτηση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας (ΙΚΑ) Προκειμένου να αναγνωριστεί η στρατιωτική υπηρεσία από το ΙΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 11:30

Χορήγηση άδειας χρήσης εκρηκτικών

Χορήγηση άδειας χρήσης εκρηκτικών Για την άδεια χρήσης εκρηκτικών οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 11:24

Αίτηση σύνδεσης συναγερμού

Αίτηση σύνδεσης συναγερμού Για να χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους άδειας σύνδεσης συστήματος συναγερμού οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 11:11

Δικαιολογητικά για απασχόληση προσωπικού ασφαλείας στον ιδιωτικό τομέα

Δικαιολογητικά για απασχόληση προσωπικού ασφαλείας στον ιδιωτικό τομέα Για τη χορήγηση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΕΛΑΣ), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 11:01

Αίτηση για άδεια εμπορίας περιστρόφων (και άλλων)

Αίτηση για άδεια εμπορίας περιστρόφων (και άλλων) Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση άδειας εμπορίας περιστρόφων, αλλά και όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διόπτρων και άλλων, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 10:49

Χορήγηση άδειας εμπορίας κυνηγετικών όπλων

Χορήγηση άδειας εμπορίας κυνηγετικών όπλων Για τη χορήγηση άδειας εμπορίας κυνηγετικών όπλων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 10:33

Άδεια εμπορίας εκρηκτικών μηχανισμών και ύλης

Άδεια εμπορίας εκρηκτικών μηχανισμών και ύλης Για τη χορήγηση άδειας εμπορίας εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικής ύλης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 10:22

Χορήγηση άδειας εμπορίας ειδών πυροτεχνίας

Χορήγηση άδειας εμπορίας ειδών πυροτεχνίας Για τη χορήγηση άδειας εμπορίας ειδών πυροτεχνίας (π.χ. φωτοβολίδες, βεγγαλικά, παιδικά πυροτεχνικά αθύρματα), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 10:08

Δικαιολογητικά για άδεια γόμωσης φυσιγγιών

Δικαιολογητικά για άδεια γόμωσης φυσιγγιών Για τη χορήγηση άδειας γόμωσης κυνηγετικών φυσιγγιών για εμπορία, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά και να ακολουθήσουν την εξής πορεία:
29/03/2014 - 10:01

Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένων από τα μητρώα αρρένων

Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμένων από τα μητρώα αρρένων Για τη διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένων από τα μητρώα αρρένων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 09:42

Αίτηση διαγραφής από τα μητρώα αρρένων

Αίτηση διαγραφής από τα μητρώα αρρένων Όσοι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε διαγραφή από τα μητρώα αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
29/03/2014 - 09:34

Επίδομα απροστάτευτων τέκνων

Επίδομα απροστάτευτων τέκνων Για τη χορήγηση του επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να πράξουν ως εξής:
29/03/2014 - 09:25

Αίτηση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης

Αίτηση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης Για τη χορήγηση βεβαίωσης εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης-χωριού ή κράτους, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να πράξουν ως ακολούθως:
29/03/2014 - 09:19

Αποξήλωση παροχής χαμηλής τάσης

Αποξήλωση παροχής χαμηλής τάσης Για την αποξήλωση παροχής χαμηλής τάσης (καλωδίου, κιβωτίου και μετρητή) της ΔΕΗ, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
27/03/2014 - 16:12

Αίτηση για σύνταξη χηρείας ή ορφανών (ΟΓΑ)

Αίτηση για σύνταξη χηρείας ή ορφανών (ΟΓΑ) Για την απονομή σύνταξης χηρείας ή ορφανών από τον ΟΓΑ προς επιζώντες σε περίπτωση που ο θανών ή η θανούσα είχε χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ακολουθήσουν την παρακάτω πορεία και να προσκομίσουν τα εξής δικαιλογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα