ΚΕΠ

27/03/2014 - 15:50

Δικαιολογητικά για ανύψωση φρεατίου

Δικαιολογητικά για ανύψωση φρεατίου Όσοι ενδιαφέρονται να προβούν στην ανύψωση φρεατίου (ΕΥΔΑΠ) χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
27/03/2014 - 15:39

Αντικατάσταση τζαμιού κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ

Δικαιολογητικά για αντικατάσταση τζαμιού κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ Όσοι ενδιαφέρονται για την αντικατάσταση του τζαμιού του κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ οφείλουν να ακολουθήσουν την κάτωθι πορεία, καθώς και να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
27/03/2014 - 15:33

Αντικατάσταση μικροαυτόματου της ΔΕΗ

Αντικατάσταση μικροαυτόματου της ΔΕΗ Για την αντικατάσταση του μικροαυτόματου της ΔΕΗ λόγω βλάβης οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, καθώς και να ακολουθήσουν την κάτωθι πορεία:
27/03/2014 - 15:25

Αντικατάσταση κομμένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ

Αντικατάσταση κομμένης σφραγίδας κιβωτίου μετρητή της ΔΕΗ Για την αντικατάσταση της κομμένης σφραγίδας του κιβωτίου του μετρητή της ΔΕΗ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά και να ακολουθήσουν την κάτωθι πορεία:
27/03/2014 - 15:11

Δικαιολογητικά για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας Για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
27/03/2014 - 15:05

Αλλαγή στοιχείων τέκνου (υιοθεσία)

Αλλαγή στοιχείων τέκνου (υιοθεσία) Για την αλλαγή των στοιχείων του τέκνου λόγω υιοθεσίας κι εγγραφής στο δηματολόγιο, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά και να ακολουθήσουν την εξής πορεία:
27/03/2014 - 14:59

Αλλαγή στοιχείων τέκνου

Αλλαγή στοιχείων τέκνου Όσοι ενδιαφέρονται για αλλαγή των στοιχείων του τέκνου λόγω αναγνώρισης και εγγραφής στο δηματολόγιο χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά και να ακολουθήσουν την κάτωθι πορεία:
27/03/2014 - 14:49

Δικαιολογητικά για αλλαγή επωνύμου

Αλλαγή επωνύμου Όσοι ενδιαφέρονται να προβούν στην αλλαγή του επωνύμου τους οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Ληξιαρχείο, καθώς και να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
27/03/2014 - 14:40

Αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ

Αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ Όσοι επιθυμούν να προβούν σε αλλαγή της διεύθυνσης στην οποία αποστέλλεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιλογητικά:
27/03/2014 - 14:36

Δικαιολογητικά για αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ

Αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ Για την αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας (ΕΥΔΑΠ), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
27/03/2014 - 14:23

Αίτηση για εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ (πάγια εντολή τράπεζας)

Εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ (πάγια εντολή τράπεζας) Για την εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ μέσω πάγιας εντολής τράπεζας, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
14/12/2013 - 10:46

Αίτηση υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986

Αίτηση υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986
26/07/2013 - 18:18

Αίτηση για ειδικό τουριστικό λεωφορείο ΔΧ

Αίτηση για κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείού Δημοσίας Χρήσης που πρέπει να κατατεθεί στα ΚΕΠ
26/07/2013 - 18:12

Αίτηση για αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ξεναγού

Αίτηση για αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ξεναγού και εγγραφή στο Μητρώο ξεναγών (ΜΗ.ΞΕ)  
13/07/2013 - 16:10

Αίτηση αλλαγής διεύθυνσης στο λογαριασμό της ΔΕΗ

Αίτηση αλλαγής διεύθυνσης στο λογαριασμό της ΔΕΗ
Σελίδα 9 από 9

Η Επικαιρότητα Τώρα