ΚΕΠ

03/04/2014 - 18:15

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη κόρη

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη κόρη Όσοι ενδιαφέρονται για τη μεταβίβαση της σύνταξης στη διαζευγμένη θυγατέρα, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 18:09

Αίτηση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων (ιδιωτικής χρήσης)

Αίτηση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων (ιδιωτικής χρήσης) Για τη δήλωση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 18:04

Άδεια φορτηγού ιδιωτικής χρήσης ιχθυοπαραγωγικού αυτοκινήτου

Άδεια φορτηγού ιδιωτικής χρήσης ιχθυοπαραγωγικού αυτοκινήτου Όσοι ενδιαφέρονται για βεβαίωση για έκδοση άδειας ΦΙΧ (Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης) ιχθυοπαραγωγικού αυτοκινήτου, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής:
03/04/2014 - 17:58

Άρση παρακράτησης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

Άρση παρακράτησης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας Για την άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 17:54

Αίτηση αποχαρακτηρισμού οχήματος δημόσιας χρήσης

Αίτηση αποχαρακτηρισμού οχήματος δημόσιας χρήσης Για τον αποχαρακτηρισμό οχήματος δημόσιας χρήσης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 17:47

Δικαιολογητικά για άδεια μαγείρου Β' τάξης Ε.Ν.

Δικαιολογητικά για άδεια μαγείρου Β' τάξης Ε.Ν. Όποιος ενδιαφέρεται για την απόκτηση άδειας μαγείρου Β' τάξης Ε.Ν., χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιλογητικά:
02/04/2014 - 21:48

Αλλαγή της παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου

Αλλαγή της παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου Για την αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 21:42

Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας (ειδική κατηγορία)

Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας (ειδική κατηγορία) Για την αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) αυτοκινήτου που έχει εισαχθεί με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 21:35

Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας

Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας Για την αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή ρυμουλκούμενου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 21:29

Αίτηση ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (π.χ. ταξί)

Αίτηση ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (π.χ. ταξί) Για την ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα:
02/04/2014 - 21:23

Ανανέωση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος

Ανανέωση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος Για την ανανέωση της άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι:
02/04/2014 - 21:17

Δικαιολογητικά ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Δικαιολογητικά ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (άρθρα 88 και 90 του Ν. 2696/1999, 2513/2/21 από 25-10-1989 Απόφαση Υ.Δ.Τ. Φ.Ε.Κ. 840 Β), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 21:12

Άδεια εκτέλεσης πλόων μικρού ερασιτεχνικού σκάφους

Άδεια εκτέλεσης πλόων μικρού ερασιτεχνικού σκάφους Για την ανανέωση της άδειας εκτέλεσης πλόων μικρού ερασιτεχνικού σκάφους, όσοι ενδιαφέρονται οφείλου να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 21:06

Αίτηση αλλαγής χρώματος οχήματος

Αίτηση αλλαγής χρώματος οχήματος Όσοι ενδιαφέρονται για την αλλαγή χρώματος οχήματος, χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 21:00

Άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου για όσους δεν έχουν άδεια οδήγησης Ι.Χ.

Άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου για όσους δεν έχουν άδεια οδήγησης Ι.Χ. Για τη χορήγηση άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου για υποψήφιους που στερούνται άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (άρθρο 94 του Ν. 2696/1999), όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 20:52

Άδεια κυκλοφορίας αστικού ή υπεραστικού λεωφορείου

Άδεια κυκλοφορίας αστικού ή υπεραστικού λεωφορείου Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού ή αστικού λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης σε αντικατάσταση άλλου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 20:47

Δικαιολογητικά για άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Δικαιολογητικά για άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (άρθρο 96 του Ν. 2696/1999), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 20:41

Χορήγηση άδειας οδήγησης γεωργικού μηχανήματος

Χορήγηση άδειας οδήγησης γεωργικού μηχανήματος Όσοι ενδιαφέρονται για την άδεια οδήγησης γεωργικού μηχανήματος, οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 20:33

Εγγραφή/πιστοποίηση εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Εγγραφή/πιστοποίηση εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Για την εγγραφή –Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να συμπληρώσουν:
02/04/2014 - 20:28

Δικαιολογητικά για καταβολή ΕΚΑΣ

Δικαιολογητικά για καταβολή ΕΚΑΣ Για τη διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για καταβολή ΕΚΑΣ, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα