ΚΕΠ

02/04/2014 - 20:22

Δήλωση μετόχου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δόσεων δανείου

Δήλωση μετόχου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δόσεων δανείου Για τη διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μετόχου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δόσεων δανείου, όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 20:15

Αίτηση μετόχου για τη χορήγηση δανείου

Αίτηση μετόχου για τη χορήγηση δανείου Για τη διεκπεραίωση αίτησης-δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση δανείου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 20:08

Παραστατικά για εξόφληση καταλογισθέντος ποσού από τον ΟΓΑ

Παραστατικά για εξόφληση καταλογισθέντος ποσού από τον ΟΓΑ Για τη διαβίβαση παραστατικών για εξόφληση καταλογισθέντος ποσού από τον ΟΓΑ, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 20:00

Επίδομα σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα

Επίδομα σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα Για τη βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 19:57

Χορήγηση επιδόματος καυσίμων

Χορήγηση επιδόματος καυσίμων Για τη βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 19:51

Ανέγερση ή επέκταση βιομηχανικών κτιρίων κ.ά. κοντά σε σιδηροδρομικές περιοχές

Ανέγερση ή επέκταση βιομηχανικών κτιρίων κ.ά. κοντά σε σιδηροδρομικές περιοχές Για τη ανέγερση ή επέκταση βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, ψυγείων, διαλογητηρίων φρούτων, κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές, σε εκτός σχεδίου περιοχές, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 19:45

Αίτηση αλλαγής τόπου πληρωμής σύνταξης/επιδομάτων του ΟΓΑ

Αίτηση αλλαγής τόπου πληρωμής σύνταξης/επιδομάτων του ΟΓΑ Όσοι ενδιαφέρονται να πορβούν σε αλλαγή του τόπου πληρωμής των συντάξεων-επιδομάτων του ΟΓΑ, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 19:41

Πιστοποίηση στο TAXISnet

Πιστοποίηση στο TAXISnet Όσοι ενδιαφέρονται για την πιστοποίηση στο TAXISnet, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι:
02/04/2014 - 19:33

Τι χρειάζεται για ανανέωση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας

Τι χρειάζεται για ανανέωση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας Όσοι ενδιαφέρονται να προβούν στην ανανέωση της ατομικής επαγγελματικής τους άδειας αλιείας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 19:30

Περίπτωση ζημίας φυτικής παραγωγής

Περίπτωση ζημίας φυτικής παραγωγής Για την αναγγελία ζημία φυτικής παραγωγής, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 19:24

Αίτηση αναγγελίας ζημίας ζωικού κεφαλαίου

Αίτηση αναγγελίας ζημίας ζωικού κεφαλαίου Για την αναγγελία ζημίας ζωικού κεφαλαίου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ακολουθήσουν την εξής πορεία:
02/04/2014 - 19:19

Δικαιολογητικά για ασφάλιση στον ΕΛΓΑ

Δικαιολογητικά για ασφάλιση στον ΕΛΓΑ Για αίτηση ασφάλισης στον ΕΛΓΑ, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 19:14

Δικαιολογητικά για άδεια χορήγησης φυτών

Δικαιολογητικά για άδεια χορήγησης φυτών Για την άδεια χορήγησης φυτών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 19:08

Χορήγηση άδειας υλοτομίας για ατομικές ανάγκες

Χορήγηση άδειας υλοτομίας για ατομικές ανάγκες Όσοι ενδιαφέρονται για την άδεια υλοτομίας σε δάση και δασικές εκτάσεις για ατομικές ανάγκες (διάθεση καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες), οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 19:00

Ίδρυση και λειτουργία σφαγείου κουνελιών & εκτρεφόμενων θηραμάτων

Ίδρυση και λειτουργία σφαγείου κουνελιών & εκτρεφόμενων θηραμάτων Για τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείου κουνελιών και εκτρεφόμενων θηραμάτων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 18:52

Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείου

Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείου Όσοι ενδιαφέρονται για την άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείου, οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 18:45

Δικαιολογητικά ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μικρού δυναμικού

Δικαιολογητικά ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μικρού δυναμικού Για τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μικρού δυναμικού, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 18:36

Απαιτούμενα για ίδρυση και λειτουργία πτηνοσφαγείου μεγάλου δυναμικού

Απαιτούμενα για ίδρυση και λειτουργία πτηνοσφαγείου μεγάλου δυναμικού Για τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μεγάλου δυναμικού, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα:
02/04/2014 - 18:26

Ίδρυση και λειτουργία κέντρου συσκευασίας αυγών

Ίδρυση και λειτουργία κέντρου συσκευασίας αυγών Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας αυγών, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 18:20

Τι απαιτείται για την ίδρυση και τη λειτουργία κέντρου αποστολής μαλακίων

Τι απαιτείται για την ίδρυση και τη λειτουργία κέντρου αποστολής μαλακίων Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου αποστολής ή καθαρισμού δίθυρων μαλακίων, όσοι ενδιαφερόνται οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα