ΚΕΠ

02/04/2014 - 18:15

Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών

Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών και παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 18:06

Ίδρυση και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος πουλερικών κ.ά.

Ίδρυση και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος πουλερικών κ.ά. Για τη χορήγηση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος πουλερικών και παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 18:01

Δικαιολογητικά ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων

Δικαιολογητικά ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 17:56

Χορήγηση άδειας ζωεμπόρων και εγγραφή τους σε μητρώο

Χορήγηση άδειας ζωεμπόρων και εγγραφή τους σε μητρώο Για την άδεια ζωεμπόρων και εγγραφή σε μητρώο ζωεμπόρων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πράξουν ως ακολούθως:
02/04/2014 - 17:50

Εκτέλεση εργασιών που προκαλούν θόρυβο

Εκτέλεση εργασιών που προκαλούν θόρυβο μεσημέρι και βράδυ Για τη χορήγηση άδειας για την εκτέλεση εργασιών που προκαλούν θόρυβο κατά τις μεσημεριανές και νυκτερινές ώρες ησυχίας Α.Δ. 3/1996) άρθρο 1 παρ. 3 εδαφ. α), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
02/04/2014 - 17:45

Άδεια για πειράματα σε ζώα

Άδεια για πειράματα σε ζώα Για τη χορήγηση άδεια πειραμάτων σε ζώα, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 17:11

Δικαιολογητικά για οριοθέτηση χειμάρρων κ.ά.

Δικαιολογητικά για οριοθέτηση χειμάρρων κ.ά. Όσον αφορά τις οριοθετήσεις χειμάρρων, ρυακιών, τάφρων, κ.ά., οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 17:06

Αίτηση χορήγησης αντιγράφου πράξης εφαρμογής

Αίτηση χορήγησης αντιγράφου αποσπάσματος κυρωμένης πράξης εφαρμογής Για τη χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη εφαρμογής (τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν. 1337/83), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 16:59

Άδεια εκχέρσωσης κληροτεμαχίων

Άδεια εκχέρσωσης κληροτεμαχίων Για τη χορήγηση άδειας εκχέρσωσης εποικιστικών εκτάσεων (κληροτεμαχίων), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 16:53

Δικαιολογητικά για χαρακτηρισμό του οικοπέδου ως "τυφλού"

Δικαιολογητικά για χαρακτηρισμό του οικοπέδου ως "τυφλό" Για το χαρακτηρισμό αποκεκλεισμένου (τυφλού) οικοπέδου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 16:48

Αποκατάσταση-συντήρηση όψεων (υποβολή τεχνικού φακέλου)

Αποκατάσταση-συντήρηση όψεων (υποβολή τεχνικού φακέλου) Για την υποβολή τεχνικού φακέλου για την αποκατάσταση-συντήρηση των όψεων κτιρίου (Β' στάδιο), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 16:40

Χορήγηση πιστοποιητικού υδραυλικής δοκιμής ατμολέβητα

Χορήγηση πιστοποιητικού υδραυλικής δοκιμής ατμολέβητα Για όποιον ενδιαφέρεται να λάβει πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής ατμολέβητα, χρειάζεται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 16:35

Αίτηση επιχορήγησης για αποκατάσταση-συντήρηση όψεων

Αίτηση επιχορήγησης για αποκατάσταση-συντήρηση όψεων Για την καταβολή επιχορήγησης σχετικά με την αποκατάσταση-συντήρηση των όψεων κτιρίου (Γ' στάδιο), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 16:30

Έγκριση τεχνικής έκθεσης για χορήγηση χαμηλότοκων δανείων

Έγκριση τεχνικής έκθεσης για χορήγηση χαμηλότοκων δανείων Όσον αφορά την έγκριση τεχνικής έκθεσης και μελέτης επισκευής / αποκατάστασης κτιρίων σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια για τη συνηγορία χορήγησης χαμηλότοκων δανείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιλογητικά:
01/04/2014 - 16:19

Παρεκκλίσεις ως προς τους ισχύοντες όρους δόμησης

Παρεκκλίσεις ως προς τους ισχύοντες όρους δόμησης Για την έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους ισχύοντες όρους δόμησης, στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 16:14

Χορήγηση επιδότησης για αποκατάσταση-συντήρηση όψεων κτιρίου

Χορήγηση επιδότησης για αποκατάσταση-συντήρηση όψεων κτιρίου Για την έγκριση επιδότησης για την αποκατάσταση- συντήρηση των όψεων κτιρίου (αρχική Α' στάδιο), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 16:07

Έγκριση επέκτασης υφιστάμενων βιομηχανιών

Έγκριση επέκτασης υφιστάμενων βιομηχανιών Όσον αφορά την έγκριση επέκτασης υφιστάμενων βιομηχανιών σε εκτός σχεδίου περιοχές, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 16:00

Δικαιολογητικά αρτιότητας οικοπέδου

Δικαιολογητικά αρτιότητας οικοπέδου Για τη βεβαίωση της αρτιότητας του οικοπέδου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιλογητικά:
01/04/2014 - 15:55

Καθορισμός αυτοψίας και χορήγηση αντιγράφων οικοδομικών αδειών

Καθορισμός αυτοψίας και χορήγηση αντιγράφων οικοδομικών αδειών Για τη χορήγηση βεβαιώσεων-πιστοποιητικών για τον καθορισμό αυτοψίας και τη χορήγηση αντιγράφων οικοδομικών αδειών, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
01/04/2014 - 15:49

Άδεια ανέγερσης γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων

Άδεια ανέγερσης γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων Για τη χορήγηση άδειας ανέγερσης κατά παρέκκλιση γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων, γεωργικών αποθηκών κλπ. σε εκτός σχεδίου περιοχές, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Η Επικαιρότητα Τώρα