ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

17/12/2020 - 09:58

eCall: Σύστημα μείωσης συνεπειών από τα ατυχήματα στα αυτοκίνητα

Μέσα συστήματα ασφάλειας που διαθέτουν τα καινούργια αυτοκίνητα είναι και το eCall. Από τις 31 Μαρτίου 2018, οι κατασκευαστές εξοπλίζουν όλους τους νέους τύπους αυτοκινήτων και φορτηγών με το eCall, ένα σύστημα που καλεί αυτόματα υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.
18/03/2014 - 07:56

Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου

Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου Για τη χορήγηση άδειας με σκοπό την ίδρυση και τη λειτουργία μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:
18/03/2014 - 07:45

Ίδρυση και λειτουργία σταθμού αυτοκινήτων

Ίδρυση και λειτουργία σταθμού αυτοκινήτων Για τη χορήγηση άδειας με σκοπό την ίδρυση και τη λειτουργία σταθμού αυτοκινήτων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν τα εξής:
18/03/2014 - 07:37

Εξουσιοδότηση συνεργείου αυτοκινήτων για έλεγχο καυσαερίων

Εξουσιοδότηση συνεργείου αυτοκινήτων για έλεγχο καυσαερίων Όποιος επιθυμεί να λάβει εξουσιοδότηση προκειμένου το συνεργείο επισκευής οχημάτων του να χορηγεί επιπλέον και κάρτα ελέγχου καυσαερίων, χρειάζεται τα κάτωθι:
18/03/2014 - 07:28

Ίδρυση και λειτουργία συνεργείου αυτοκινήτου

Ίδρυση και λειτουργία συνεργείου αυτοκινήτου Για τη χορήγηση άδειας με σκοπό την ίδρυση και τη λειτουργεία συνεργείου επισκευής οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν τα κάτωθι:
18/03/2014 - 07:15

Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων

Ίδρυση και λειτυργία πρατηρίου υγρών καυσίμων Για τη χορήγηση άδειας με σκοπό την ίδρυση και τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι:
18/03/2014 - 07:07

Έκπτωση τιμής εισιτηρίων στον ΟΣΕ

Έκπτωση εισιτηρίων στον ΟΣΕ Ορισμένες ομάδες ατόμων δικαιούνται μείωση της τιμής των εισιτηρίων που χρησιμοποιούν για τη μετακίνησή τους στον Οργανισμό Σιδηρορόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) (Γραμμές Εσωτερικού). Αυτή η μείωση αναφέρεται:
18/03/2014 - 06:54

Άδεια δωρεάν μεταφοράς ή μειωμένου κομίστρου στα ΜΜΜ

Άδεια δωρεάν μεταφοράς ή μειωμένου κομίστρου στα ΜΜΜ Ορισμένοι έχουν το δικαίωμα, μετά την επίδειξη της σχετικής ταυτότητας, δωρεάν μεταφοράς τους ή μειωμένου κομίστρου σε λεωφορεία, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και μετρό. Αναλυτικότερα:
18/03/2014 - 06:49

Μειωμένο κόμιστρο για ΜΜΜ (μαθητές)

Μειωμένο κόμιστρο για ΜΜΜ (μαθητές) Όποιος μαθητής ενδιαφέρεται για δελτίο μειωμένου κομίστρου στα ΜΜΜ χρειάζεται τα κάτωθι:
18/03/2014 - 06:42

Μειωμένο κόμιστρο για ΜΜΜ (φοιτητές-σπουδαστές)

Μειωμένο κόμιστρο για ΜΜΜ (φοιτητές-σπουδαστές) Όποιος φοιτητής-σπουδαστής ενδιαφέρεται για δελτίο μειωμένου κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς απαιτούνται τα εξής:
18/03/2014 - 06:35

Κάρτα μειωμένου εισιτηρίου στα ΜΜΜ (πολύτεκνοι)

Κάρτα μειωμένου εισιτηρίου στα ΜΜΜ (πολύτεκνοι) Όποιος πολύτεκνος επιθυμεί να βγάλει άδεια για κάρτα μειωμένου εισιτηρίου όσον αφορά τις μετακινήσεις του με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, χρειάζεται τα εξής:
18/03/2014 - 06:25

Άδεια για Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων

Άδεια για Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων Όποιος επιθυμεί να παραλάβει άδεια (είτε προσωρινή είτε οριστική) λειτουργίας Συνεργάτη Οδικής βοήθειας οχημάτων (πρόκειται για κατηγορία επιχείρησης), χρειάζεται να προσκομίσει τα εξής:
18/03/2014 - 06:17

Λειτουργία αυτόνομης και πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας

Λειτουργία αυτόνομης και πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας Για τη χορήγηση άδειας (είτε προσωρινής είτε οριστικής) λειτουργίας αυτόνομης και πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων, ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να προσκομίσει τα κάτωθι:
18/03/2014 - 05:59

Άδεια λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας

Άδεια λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης (εμπορία και παροχή) οδικής βοήθειας απαιτούνταθ
17/03/2014 - 20:19

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων απαιτούνται:
17/03/2014 - 20:06

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕ απαιτούνται:
17/03/2014 - 19:51

Λειτουργία σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών (ραδιοσταθμοί C.B.)

Λειτουργία σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών (ραδιοσταθμοί C.B.) Για τη λειτουργία ραδιοσταθμών C.B. (που μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ' όποιον πολίτη ενδιαφέρεται για τις προσωπικές του ραδιοεπικοινωνιακές ανάγκες, χωρίς να έχει οικονομικό όφελος ή να εξυπηρετεί επαγγελματικούς σκοπούς, ή για την παροχή τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών), απαιτούνται:
17/03/2014 - 19:39

Εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων

Εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων Για την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση, την ανανέωση, την τροποποίηση και την επέκταση ειδικού ραδιοδικτύου χρειάζονται τα κάτωθι:
17/03/2014 - 19:28

Χορήγηση, ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού

Χορήγηση, ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού Για τη χορήγηση, την ανανέωση και την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού απαιτούνται:
17/03/2014 - 19:13

Πτυχίο ραδιοερασιτέχνη

Πτυχίο ραδιοερασιτέχνη Για τη χορήγηση του πτυχίου ραδιοερασιτέχνη απαιτούνται:
Σελίδα 1 από 4

Η Επικαιρότητα Τώρα