ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

18/03/2014 - 06:25

Άδεια για Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων

Άδεια για Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων Όποιος επιθυμεί να παραλάβει άδεια (είτε προσωρινή είτε οριστική) λειτουργίας Συνεργάτη Οδικής βοήθειας οχημάτων (πρόκειται για κατηγορία επιχείρησης), χρειάζεται να προσκομίσει τα εξής:
18/03/2014 - 06:17

Λειτουργία αυτόνομης και πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας

Λειτουργία αυτόνομης και πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας Για τη χορήγηση άδειας (είτε προσωρινής είτε οριστικής) λειτουργίας αυτόνομης και πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων, ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να προσκομίσει τα κάτωθι:
18/03/2014 - 05:59

Άδεια λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας

Άδεια λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης (εμπορία και παροχή) οδικής βοήθειας απαιτούνταθ
17/03/2014 - 20:19

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων απαιτούνται:
17/03/2014 - 20:06

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕ απαιτούνται:
17/03/2014 - 19:51

Λειτουργία σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών (ραδιοσταθμοί C.B.)

Λειτουργία σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών (ραδιοσταθμοί C.B.) Για τη λειτουργία ραδιοσταθμών C.B. (που μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ' όποιον πολίτη ενδιαφέρεται για τις προσωπικές του ραδιοεπικοινωνιακές ανάγκες, χωρίς να έχει οικονομικό όφελος ή να εξυπηρετεί επαγγελματικούς σκοπούς, ή για την παροχή τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών), απαιτούνται:
17/03/2014 - 19:39

Εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων

Εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων Για την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση, την ανανέωση, την τροποποίηση και την επέκταση ειδικού ραδιοδικτύου χρειάζονται τα κάτωθι:
17/03/2014 - 19:28

Χορήγηση, ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού

Χορήγηση, ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού Για τη χορήγηση, την ανανέωση και την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού απαιτούνται:
17/03/2014 - 19:13

Πτυχίο ραδιοερασιτέχνη

Πτυχίο ραδιοερασιτέχνη Για τη χορήγηση του πτυχίου ραδιοερασιτέχνη απαιτούνται:
17/03/2014 - 19:02

Πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή-ραδιοτηλεφωνητή

Πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή-ραδιοτηλεφωνητή Για τη χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή-ραδιοτηλεφωνητή απαιτούνται:
17/03/2014 - 18:46

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β Για την έναρξη άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β απαιτούνται:
17/03/2014 - 18:38

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α απαιτούνται:
17/03/2014 - 18:33

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη απαιτούνται:
17/03/2014 - 18:28

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη

Έναρξη άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη απαιτούνται:
17/03/2014 - 18:10

Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών

Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών Για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα (εμπορευμάτων ή επιβατών), απαιτούνται:
17/03/2014 - 17:54

Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων

Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, καθώς και να λάβουν στα υπόψη τις κάτωθι προϋποθέσεις:
16/03/2014 - 19:41

Επέκταση της άδειας φορτηγού σε άδεια λεωφορείου ή σε άδεια φορτηγού μεγαλύτερου κυβισμού

Επέκταση της άδειας φορτηγού σε άδεια λεωφορείου ή σε φορτηγό περισσότερων κυβικών Όσοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης φορτηγού και θέλουν να πάρουν είτε άδεια οδήγησης λεωφορειακού οχήματος είτε να επεκτείνουν την ήδη υπάρχουσα άδεια φορτηγού για μεγαλύτερου κυβισμού φορτηγά οχήματα, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
07/11/2013 - 11:25

Δικαιολογητικά για άδειες ΕΔΥΜ 2014

Δικαιολογητικά για άδειες ΕΔΥΜ 2014 αιτήσεις κριτήρια Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις άδειες ΕΔΥΜ 2014 από τους οδικούς μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.
21/10/2013 - 16:51

Σχολές κατάρτισης ΠΕΙ οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

Σχολές κατάρτισης ΠΕΙ οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων Επανακαθορίζεται η διαδικασία για την έγκριση λειτουργίας των σχολών και των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών.
26/07/2013 - 18:24

Δικαιολογητικά για την κυκλοφορία τουριστικού λεωφορείου ΔΧ

Δικαιολογητικά για την κυκλοφορία τουριστικού λεωφορείου ΔΧ Ποια είναι η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την κυκλοφορία τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης .Για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης από τουριστικά γραφεία ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Σελίδα 1 από 2

Η Επικαιρότητα Τώρα