ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

16/04/2014 - 11:48

Εξετάσεις Άδειας Εξάσκησης Επαγγέλματος Φαρμακοποιού

Εξετάσεις Άδειας Εξάσκησης Επαγγέλματος Φαρμακοποιού Για την παραπομπή φαρμακοποιών σε εξετάσεις (Κ.Ε.Σ.Υ.), ανάλογα με το αν είναι φοιτητές εσωτερικού ή εξωτερικού, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 11:40

Επικύρωση ένορκης βεβαίωσης (για φαρμακοποιούς)

Επικύρωση ένορκης βεβαίωσης (για φαρμακοποιούς) Για την επικύρωση ένορκης βεβαίωσης, οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί χρειάζονται τα εξής:
16/04/2014 - 11:32

Επικύρωση πιστοποιητικού νοσοκομείου (φαρμακοποιοί)

Επικύρωση πιστοποιητικού νοσοκομείου (φαρμακοποιοί) Όσοι φαρμακοποιοί επιθυμούν να προβούν στην επικύρωση πιστοποιητικού νοσοκομείου, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής:
16/04/2014 - 11:27

Ανανέωση άσκησης φοιτητών Φαρμακευτικής

Ανανέωση άσκησης φοιτητών Φαρμακευτικής Όσοι επιθυμούν να προβούν στην ανανέωση της πρακτικής τους άσκησης και είναι φοιτητές Φαρμακευτικής, χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 11:16

Έναρξη πρακτικής άσκησης φοιτητών εξωτερικού (σε φαρμακείο)

Έναρξη πρακτικής άσκησης φοιτητών εξωτερικού (σε φαρμακείο) Για την έναρξη πρακτικής άσκησης φοιτητών εξωτερικού σε ιδιωτικό φαρμακείο ή φαρμακείο νοσοκομείου, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προβούν στην κατάθεση των ακόλουθων δικαιολογητικών:
16/04/2014 - 11:06

Πρακτική άσκηση φοιτητών εσωτερικού (σε φαρμακείο)

Πρακτική άσκηση φοιτητών εσωτερικού (σε φαρμακείο) Για την έναρξη πρακτικής άσκησης για φοιτητές εσωτερικού (σε ιδιωτικό φαρμακείο ή σε φαρμακείο νοσοκομείου), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 10:55

Αίτηση λειτουργίας φαρμακαποθήκης

Αίτηση λειτουργίας φαρμακαποθήκης Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακοποθήκης, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα:
16/04/2014 - 10:45

Άδεια ίδρυσης φαρμακαποθήκης

Άδεια ίδρυσης φαρμακαποθήκης Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακαποθήκης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 10:38

Τι απαιτείται για τη θεώρηση συνταγολογίου

Τι απαιτείται για τη θεώρηση συνταγολογίου Όσοι επιθυμούν να προβούν στη θεώρηση συνταγολογίου (του Ν.1729/87), χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:
16/04/2014 - 10:28

Δικαιολογητικά για χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων σε ασθενή

Δικαιολογητικά για χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων σε ασθενή Για τη χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων σε ασθενή, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 10:18

Χορήγηση ανθελονοσιακών και άλλων φαρμάκων

Χορήγηση ανθελονοσιακών και άλλων φαρμάκων Για τη χορήγηση φαρμάκων DAPSONA, DARAPRIM, ανθελονοσιακών, όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα:
16/04/2014 - 10:08

Χορήγηση επιδόματος μεταμοσχευμένων

Χορήγηση επιδόματος μεταμοσχευμένων Για τη χορήγηση του επιδόματος μεταμοσχευμένων, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 09:57

Επίδομα νεφροπαθών

Επίδομα νεφροπαθών Για τη χορήγηση του επιδόματος στους νεφροπαθείς, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 09:47

Βεβαίωση υγείας δύτη

Βεβαίωση υγείας δύτη Για τη χορήγηση βεβαίωσης υγείας δύτη, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 09:37

Τι χρειάζεται για τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας παιδιού

Τι χρειάζεται για τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας παιδιού Όποιος ενδιαφέρεται για τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας παιδιού, χρειάζεται να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 09:28

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ιερόδουλης

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ιερόδουλης Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ιερόδουλης, όσες ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 09:19

Απαιτούμενα για άσκηση επαγγέλματος υπηρετικού προσωπικού σε οίκους ανοχής

Απαιτούμενα για άσκηση επαγγέλματος υπηρετικού προσωπικού σε οίκους ανοχής Για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος υπηρετικού προσωπικού σε οίκους ανοχής (και ανανέωση) άνω των 50 ετών, εκείνοι που ενδιαφέρονται χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 09:10

Εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας

Εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας, οι ενδιαφερόμενοι ιατροί οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 08:59

Χορήγηση βεβαίωσης σε ιατρό/οδοντίατρο ότι δε διώκεται ποινικά

Χορήγηση βεβαίωσης σε ιατρό/οδοντίατρο ότι δε διώκεται ποινικά Για τη βεβαίωση προς ιατρό/οδοντίατρο ότι δε διώκεται ποινικά, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
16/04/2014 - 08:50

Αίτηση συμβατότητας πτυχίου ιατρού/οδοντιάτρου

Αίτηση συμβατότητας πτυχίου ιατρού/οδοντιάτρου Για τη συμβατότητα του πτυχίου ιατρού/οδοντιάτρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι ενδιαφέρονται χρειάζονται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Σελίδα 1 από 16

Η Επικαιρότητα Τώρα